BIP
lang: en lang: fr lang: de Polski

Nawigacja: Główna > Ogłoszenia > 2014 > 02 > 12
Kategoria: Informacje ważne

Zimowe utrzymanie dróg w Kozach ...

Dodano: 2014-02-12 12:37:05Wygasa: 2014-02-13

.W razie obfitych opadów śniegu powodujących utrudnienia w ruchu pieszych i pojazdów prosimy mieszkańców naszej Gminy o wyrozumiałość.

Kolejno i sukcesywnie odśnieżane są zasypane drogi i chodniki.

Numery telefonów i informacje na  temat zimowego utrzymania i kolejności odśnieżania dróg w Kozach poniżej ...

O trudnościach w poruszaniu się po drogach gminnych można zgłaszać pod numerami telefonów:

w Kozach:

1. Urzędu Gminy Kozy w godzinach urzędowania  -  tel. 33 829 86 50  lub  tel. 33 817 42 31

2. Transport Towarowy, Usługi Sprzętem Rolniczym Walenty Frączek - 501 219 595 (po godzinach pracy Urzędu Gminy)

 

O trudnościach w poruszaniu się po drodze krajowej Dk-52 (ul. Bielska i ul. Krakowska ) można zgłaszać pod numerami telefonów:

1. ( 33 ) 861 41 68

2. (32) 210 51 50

O trudnościach w poruszaniu się po drodze powiatowej 4882S Hałcnów - Kozy - Podlesie  ( ul. Kęcka     i ul. Jana III  Sobieskiego) można zgłaszać pod numerami telefonów:

1. (33) 818 40 33

2.  w godzinach od 1500 do 2200   -  tel. 500 159 100

     W godzinach od 2200 do 700     -  tel. 601 490 574  lub  693 560 478

 

------------------------------------------------------------------------------------------

Zimowe utrzymanie dróg jak co roku podzielone zostało na trzy kolejności :Drogi gminne :

Pierwsza kolejność odśnieżania - gminne drogi główne: ul. Beskidzka, Bagrówka, Chmielowa, Cmentarna, Gajowa, Kościelna, Legiońska, Młyńska, Nadbrzeżna, Panienki, Podgórska, Południowa, Przecznia, Spacerowa, Topolowa, Tęczowa, Wapienna, Wiosenna, Wypoczynkowa, Zagrodowa, Zdrojowa, Złota,

Druga kolejność odśnieżania - drogi o dużym zagęszczeniu budynków, drogi osiedlowe,

Trzecia kolejność odśnieżania - drogi peryferyjne o małym zagęszczeniu budynków


Przewiduje się, że drogi w pierwszej kolejności odśnieżania powinny być oczyszczone do dwóch godzin po ustaniu opadów śniegu, w drugiej kolejności do 6 godzin, a w trzeciej kolejności do 10 godzin po ustaniu opadów.

W przypadku obfitych opadów śniegu, drogi peryferyjne mogą być czasowo wyłączone z zimowego utrzymania.

Od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30 czynny jest telefon Urzędu Gminy (33) 829-86-50.

Interwencje można kierować również bezpośrednio do Wykonawcy  - tel. 501-219-595


Drogi prywatne -zimowe utrzymanie tych dróg należy do ich właścicieli.


 Jak co roku zwracamy się z apelem do mieszkańców, aby nie parkowali samochodów wzdłuż poboczy dróg, gdyż stanowi to duże utrudnienie w utrzymaniu ich przejezdności.

Drogi , na poboczach których znajdować się będą zaparkowane samochody nie zostaną odśnieżone.


Zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. Nr 132, poz. 622) do obowiązków właścicieli nieruchomości należy uprzątnięcie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości, przy czym za taki chodnik uznaje się wydzieloną część drogi publicznej służącą dla ruchu pieszego położoną bezpośrednio przy nieruchomości.


Przypominamy, że  wysypywanie i składowanie popiołu, żużla, gruzu budowlanego na drogach dojazdowych, poboczach dróg, chodnikach, w miejscach przeznaczonych do użytku publicznego oraz na gruntach nie należących do właściciela nieruchomości jest zabronione.

Odpady komunalne takie jak żużel i popiół mogą być czasowo składowane jedynie na gruncie należącym do właściciela nieruchomości pod warunkiem właściwego ich zabezpieczenia przed wymyciem, pyleniem, skażeniem gleby.

Również składowanie opału (np. miał) na poboczach dróg jest niedopuszczalne, gdyż utrudnia przejezdność oraz odśnieżanie tych dróg.

 
Droga krajowa ul. Krakowska-Bielska (odcinek drogi krajowej DK-52) będzie utrzymywana w drugim standardzie.

Za łagodzenie skutków zimy odpowiedzialny jest kierownik Obwodu Drogowego w Żywcu  tel.(033) 861-41-68.

W Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, Oddział w Katowicach, Rejon w Pszczynie będzie prowadzony dyżur pod nr tel. (032) 210-51-50. 


Droga powiatowa ul. Sobieskiego - ul. Kęcka  (odcinek drogi powiatowej nr S4482), ul. Witosa utrzymywana jest z sezonie zimowym przez Zarząd Dróg Powiatowych.

W godzinach od 7.00 do 15.00 od poniedziałku do piątku w Zarządzie Dróg Powiatowych w Bielsku-Białej można uzyskać informacje, jak również kierować uwagi i interwencje dotyczące przejezdności  dróg powiatowych, pod następujące numery telefonów: (033) 818-40-33, Tel/fax 818-34-74,

W godzinach od 15.00 do 22.00 w każdy dzień pod numer telefonu 500-159-100 - dyżurny akcji zimowej.


Kategoria: Informacje ważne
Nawigacja: Główna > Ogłoszenia > 2014 > 02 > 12

Pogoda

()
Temp: °C
Wiatr: km/h
Prognoza na noc:
Temp: °C,
Wiatr: km/h

Szczegóły (ICM)
Ostrzeżenia pogodowe

WYBORY SAMORZĄDOWE

e-ADMINISTRACJA

BIP Urzędu Gminy Kozy

RADA GMINY - aktualności

INWESTYCJE GMINNE

BEZPIECZEŃSTWO

sprawy porządku w Gminie

ROLNICTWO

OCHRONA ZDROWIA

SPORT i REKREACJA

POMOC SPOŁECZNA

OŚWIATA

KULTURA

Współpraca z NGO

PARAFIE w Kozach

Konsultacje społeczne

Projekty z UE

Polecamy

Poznaj Kozy

>>> Archiwum stron <<<


Logo Kino Marzenie


Biuletyn Informacji Publicznej
Biuletyn Informacji Publicznej to urzędowy publikator teleinformatyczny, na którym zostaje udostępniona informacja publiczna.
Pokaż zawartość


Związek Powiatów Polskich
Logo Euroregionu Beskidy


stat4ustat4u