BIP
lang: en lang: fr lang: de Polski

Nawigacja: Główna > Ogłoszenia > 2013 > 12 > 30
Kategoria: sprawy porządku w Gminie

Rozstrzygnięto przetarg na wywóz odpadów

Dodano: 2013-12-30 12:43:40Wygasa: 2013-12-30

W związku z kończącym się rokiem, a tym samym upływającym terminem zawartej umowy na odbiór odpadów komunalnych z terenu Gminy Kozy, w listopadzie został ogłoszony przetarg na świadczenie usług w tym zakresie na rok 2014.

Do przetargu przystąpiły 3 firmy, tj. SITA Zakład Oczyszczania Miasta S.A z Bielska-Białej, P.H.U. Operatus Marian Krajewski z Bielska-Białej, Sanit-Trans Sp. z o.o. z Międzyrzecza Górnego.
W porównaniu z rokiem obecnym, w przetargu zaplanowano min. zwiększenie częstotliwości odbioru odpadów frakcji surowcowej ( odpady suche ) - co dwa tygodnie. Przetarg ten został unieważniony z powodu zbyt wysokich cen oferowanych przez Firmy, tj. 909 714,24 zł - SITA ZOM, 975 888 zł - Sanit Trans, 1 010 880 zł - P.H.U. Operatus. Po zmodyfikowaniu specyfikacji, polegającej m.in. na pozostawieniu dotychczasowej częstotliwości odbioru odpadów, w grudniu ponownie ogłoszono przetarg. Oferty złożyły te same firmy. W wyniku badania ofert wyłoniono wykonawcę - firmę SITA ZOM, która złożyła najkorzystniejszą ofertę wyceniając całość zamówienia na kwotę 809 870,40 zł.
Podkreślamy, że jest to wyłącznie cena za świadczenie usługi odbioru i transportu odpadów komunalnych z terenu Gminy Kozy do Zakładu Gospodarki Odpadami
w Bielsku-Białej. Kwota ta nie obejmuje kosztów zagospodarowania odpadów w ZGO, liczonych według rodzaju i ilości odpadów oraz kosztów administracyjnych związanych z obsługą systemu.
Tak więc w przyszłym roku nie zmieni się Wykonawca świadczący usługę odbioru śmieci na terenie naszej miejscowości. Zmianie nie ulegnie również system gromadzenia odpadów komunalnych. Dalej obowiązywać będzie segregacja odpadów z podziałem na frakcje biodegradowalną (mokrą) i surowcową (suchą) oraz popiół. Bez zmian pozostają również zasady wnoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Opłatę tę można wnosić, tak jak dotychczas, na indywidualne konto bankowe lub w kasie Urzędu, co miesiąc lub kwartalnie, w terminach do końca miesiąca kończącego dany kwartał, tj. 31 marca, 30 czerwca, 30 września, 31 grudnia.
Jak wynika z informacji przekazanej przez Firmę SITA ZOM będzie możliwość kontynuowania dzierżawy pojemników do gromadzenia odpadów komunalnych na zasadach dotychczasowych.


Kategoria: sprawy porządku w Gminie
Nawigacja: Główna > Ogłoszenia > 2013 > 12 > 30

Pogoda

()
Temp: °C
Wiatr: km/h
Prognoza na noc:
Temp: °C,
Wiatr: km/h

Szczegóły (ICM)
Ostrzeżenia pogodowe

WYBORY SAMORZĄDOWE

e-ADMINISTRACJA

BIP Urzędu Gminy Kozy

RADA GMINY - aktualności

INWESTYCJE GMINNE

BEZPIECZEŃSTWO

sprawy porządku w Gminie

ROLNICTWO

OCHRONA ZDROWIA

SPORT i REKREACJA

POMOC SPOŁECZNA

OŚWIATA

KULTURA

Współpraca z NGO

PARAFIE w Kozach

Konsultacje społeczne

Projekty z UE

Polecamy

Poznaj Kozy

>>> Archiwum stron <<<


Logo Kino Marzenie


Biuletyn Informacji Publicznej
Biuletyn Informacji Publicznej to urzędowy publikator teleinformatyczny, na którym zostaje udostępniona informacja publiczna.
Pokaż zawartość


Związek Powiatów Polskich
Logo Euroregionu Beskidy


stat4ustat4u