BIP
lang: en lang: fr lang: de Polski

Nawigacja: Główna > Ogłoszenia > 2011 > 11 > 16
Kategoria: Informacje ważne

Wymierzanie kar za usuwanie drzew i krzewów bez zezwolenia

Dodano: 2011-11-16 14:43:58Wygasa: 2011-12-31

za zniszczenie drzew, krzewów i  terenów zieleni, w tym ich usuwanie  bez wymaganego zezwolenia, wójt wymierza administracyjną karę pieniężna ... dlatego bardzo ważne jest aby przed przystąpieniem do usunięcia drzewa lub krzewu wystąpić z wnioskiem do wójta o zezwolenie na usunięcie bądź przesadzenie drzewa lub krzewu ...

Zgodnie z Ustawą z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody ( j.t.Dz.U.2009R. NR 151 POZ. 1220;ost.zm. Dz. U. z 2011 r. nr94, poz. 549) oraz Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 22 września 2004 r. w sprawie trybu nakładania administracyjnych kar pieniężnych za usuwanie drzew lub krzewów bez wymaganego zezwolenia oraz za zniszczenie terenów zieleni, zadrzewień albo drzew i krzewów(Dz. U. nr 219, poz. 2229) i Obwieszczeniem Ministra Środowiska z 15 października 2010 r. w sprawie stawek opłat za usunięcie drzew i krzewów oraz stawek kar za zniszczenie zieleni na rok 2011(M.P. nr 76, poz. 954).

za zniszczenie drzew, krzewów i  terenów zieleni, w tym ich usuwanie  bez wymaganego zezwolenia, wójt wymierza administracyjną karę pieniężna.

Administracyjna kara pieniężna wymierzana jest za:

-usuwanie drzew lub krzewów bez wymaganego zezwolenia,

- zniszczenie terenów zieleni  drzew lub krzewów spowodowane niewłaściwym wykonywaniem robót ziemnych ,wykorzystaniem sprzętu mechanicznego , urządzeń technicznych oraz zastosowaniem środków chemicznych w sposób szkodliwy dla roślinności,

-zniszczenie drzew, krzewów lub terenów zieleni spowodowane niewłaściwym wykonaniem zabiegów pielęgnacyjnych.

Jeśli stwierdzony zostanie fakt usunięcia drzew lub krzewu bez wymaganego zezwolenia lub innego rodzaju przypadku zniszczenia zieleni wójt  ma obowiązek  nałożyć na sprawcę takiego czynu administracyjną karę pieniężną.

Administracyjna kara pieniężna ustalana jest w wysokości trzykrotnej opłaty za usunięcie drzew lub krzewów. Uwzględniając  stawki opłat za każdy centymetr obwodu pnia przemnożone przez  3 oraz  rozmiary kilkudziesięcioletnich drzew, kary za wycięcie bez wymaganego zezwolenia liczone są w dziesiątkach tysięcy złotych.

Dlatego bardzo ważne jest aby przed przystąpieniem do usunięcia drzewa lub krzewu wystąpić z wnioskiem do wójta o zezwolenie na usunięcie bądź przesadzenie drzewa lub krzewu.

Nie pobiera się opłat  na usunięcie drzew lub krzewów między innymi gdy:

-nie jest wymagane zezwolenie

-osoba fizyczna występuje o zezwolenie na cele nie związane z prowadzeniem działalności gospodarczej

-zagrażają bezpieczeństwu ludzi lub mienia w istniejących obiektach budowlanych

-obumarły lub nie rokują szansy na przeżycie,  z przyczyn niezależnych od posiadacza nieruchomości

Przepisów ustawy o ochronie przyrody dotyczących wydawania zezwoleń na usuwanie drzew i krzewów, pobierania opłat i wymierzania kar nie stosuje się do drzew i krzewów  owocowych, na plantacjach drzew i krzewów, których wiek nie przekracza 10 lat oraz  w lasach.

 


Kategoria: Informacje ważne
Nawigacja: Główna > Ogłoszenia > 2011 > 11 > 16

Pogoda

()
Temp: °C
Wiatr: km/h
Prognoza na noc:
Temp: °C,
Wiatr: km/h

Szczegóły (ICM)
Ostrzeżenia pogodowe

WYBORY SAMORZĄDOWE

e-ADMINISTRACJA

BIP Urzędu Gminy Kozy

RADA GMINY - aktualności

INWESTYCJE GMINNE

BEZPIECZEŃSTWO

sprawy porządku w Gminie

ROLNICTWO

OCHRONA ZDROWIA

SPORT i REKREACJA

POMOC SPOŁECZNA

OŚWIATA

KULTURA

Współpraca z NGO

PARAFIE w Kozach

Konsultacje społeczne

Projekty z UE

Polecamy

Poznaj Kozy

>>> Archiwum stron <<<


Logo Kino Marzenie


Biuletyn Informacji Publicznej
Biuletyn Informacji Publicznej to urzędowy publikator teleinformatyczny, na którym zostaje udostępniona informacja publiczna.
Pokaż zawartość


Związek Powiatów Polskich
Logo Euroregionu Beskidy


stat4ustat4u