BIP
lang: en lang: fr lang: de Polski

Nawigacja: Główna > Ogłoszenia > 2011 > 06 > 30
Kategoria: Informacje ważne

Ankiety oceny pracy pracowników Urzędu Gminy w Kozach ...

Dodano: 2011-06-30 14:48:18Wygasa: 2011-07-31

Celem zapewnienia funkcjonowania adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli za­rządczej, wprowadza się zasady oceny pracowników i urzędu przez petentów w Urzędzie Gminy w Kozach

Zarządzenie Nr 52/2011

Wójta Gminy Kozy

z dnia 21 czerwca 2011 r.

 

w sprawie zasad oceny pracowników Urzędu Gminy Kozy oraz oceny Urzędu Gminy Kozy przez petentów

 

Na podstawie Na podstawie art. 30 ust. 1 oraz art. 33 ust. 3 i 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 zez zm. ) w związku z art. 69 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) oraz na podstawie Komunikatu Nr 23 Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych (Dz. U. Min. Fin. Nr 15, poz. 84) zarządza się, co następuje:

§ 1

Celem zapewnienia funkcjonowania adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli za­rządczej, wprowadza się zasady oceny pracowników i urzędu przez petentów w Urzędzie Gminy w Kozach

§ 2

1. Pracownicy oraz Urząd Gminy Kozy jako całość podlegają ocenie zewnętrznej petentów.

2. Ocena może być formułowana w przypadku każdorazowej czynności wykonywanej przez pracownika z udziałem petenta.

3. W tym celu pracownik informuje petenta o możliwości sformułowania oceny i przekazuje lub wskazuje miejsce znajdowania się arkusza oceny. Wzór arkusza oceny stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

4. Arkusz oceny jest anonimowy.

5. Arkusz oceny po wypełnieniu składany jest na Dzienniku Podawczym, o czym pracownik poucza petenta.

§ 3

1. Analizy treści arkusza oceny dokonują:

a) w przypadku oceny pracownika - jego przełożony,

b) w przypadku oceny komórki merytorycznej - jej kierownik.

2. Wyniki analizy brane są pod uwagę przy ocenie okresowej pracownika oraz przy podejmowaniu decyzji dotyczących funkcjonowania danej komórki merytorycznej.

3. Wyniki analizy brane są pod uwagę przy ocenie funkcjonowania struktury organizacyjnej jednostki.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2011 r.

§  5

Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Organzacyjnego i Spraw Społecznych.

 

Ankieta oceny pracy urzędu i urzędnika (anonimowa)dostepna przy każdym stanowisku pracy

ankieta- wersja pdf

 

Załącznik Nr 1

do zarządzenia Nr 52/2011 r.

Wójta Gminy Kozy

z dnia 21 czerwca 2011 r.

 

 

Ankieta oceny pracy urzędu i urzędnika (anonimowa)

 

 

Rodzaj sprawy załatwianej w Urzędzie:

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

Komórka organizacyjna:

.......................................................................................................................................

                                                                                      (nazwa komórki)

Pracownik:

.......................................................................................................................................

                                                                                     (imię i nazwisko)

Ocena*:

 

1

2

3

4

5

Profesjonalizm obsługi

 

 

 

 

 

Terminowość załatwienia sprawy

 

 

 

 

 

Szybkość załatwienia sprawy

 

 

 

 

 

Zaangażowanie pracownika

 

 

 

 

 

Kultura osobista pracownika

 

 

 

 

 

* we właściwej rubryce wstawić krzyżyk

 

Propozycje zmian (w zakresie struktury organizacyjnej i sposobu załatwiania spraw):

 

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

                                                (między innymi wskazać powody braku oceny pozytywnej)

 


Kategoria: Informacje ważne
Nawigacja: Główna > Ogłoszenia > 2011 > 06 > 30

Pogoda

()
Temp: °C
Wiatr: km/h
Prognoza na noc:
Temp: °C,
Wiatr: km/h

Szczegóły (ICM)
Ostrzeżenia pogodowe

WYBORY SAMORZĄDOWE

e-ADMINISTRACJA

BIP Urzędu Gminy Kozy

RADA GMINY - aktualności

INWESTYCJE GMINNE

BEZPIECZEŃSTWO

sprawy porządku w Gminie

ROLNICTWO

OCHRONA ZDROWIA

SPORT i REKREACJA

POMOC SPOŁECZNA

OŚWIATA

KULTURA

Współpraca z NGO

PARAFIE w Kozach

Konsultacje społeczne

Projekty z UE

Polecamy

Poznaj Kozy

>>> Archiwum stron <<<


Logo Kino Marzenie


Biuletyn Informacji Publicznej
Biuletyn Informacji Publicznej to urzędowy publikator teleinformatyczny, na którym zostaje udostępniona informacja publiczna.
Pokaż zawartość


Związek Powiatów Polskich
Logo Euroregionu Beskidy


stat4ustat4u