BIP
lang: en lang: fr lang: de Polski

Nawigacja: Główna > Ogłoszenia > 2011 > 06 > 13
Kategoria: Informacje ważne

Wybory ławników kadencja 2012-2015

Dodano: 2011-06-13 11:14:29Wygasa: 2011-07-01

ławnicyW tym roku kończy się czteroletnia kadencja ławników sądów okręgowych i rejonowych. Właśnie rozpoczął się nabór na nowy okres urzędowania. Do 30 czerwca br. będą przyjmowane zgłoszenia kandydatów, a o wynikach wyborów dowiemy się w październiku.
Kolegium Sądu Okręgowego w Bielsku-Białej ustaliło, że na kadencję 2012-2015 Rada Gminy Kozy powinna wybrać 4 ławników do Sądu Okręgowego w Bielsku-Białej, w tym do orzekania z zakresu prawa pracy - 0, a do Sądu Rejonowego w Bielsku-Białej - 4 ławników, w tym do orzekania za zakresu prawa pracy - 1.

Wybory ławników

 

Ławnikiem może być ten, kto posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich, jest nieskazitelnego charakteru, ukończył 30 lat, jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania co najmniej od roku, nie przekroczył 70 lat, jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika, posiada co najmniej wykształcenie średnie. Ławnikiem nie mogą być natomiast osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze, osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego, funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń, adwokaci i aplikanci adwokaccy, radcy prawni i aplikanci radcowscy, duchowni, żołnierze w czynnej służbie wojskowej, funkcjonariusze Służby Więziennej, radni gminy, której rada dokonuje wyboru ławników. 

Kandydatów na ławników mogą zgłaszać prezesi sądów, stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe, zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem partii politycznych. Natomiast osoba niezależna, która chciałaby zostać ławnikiem musi uzyskać poparcie co najmniej 50 mieszkańców Kóz.

Zgłoszenia na nową kadencję przyjmowane będą do 30 czerwca br. w Urzędzie Gminy Kozy pok. nr 10.

Wyboru ławników dokona Rada Gminy w terminie do października 2011 r.

Więcej informacji oraz wymagana do zgłoszenia dokumentacja  dostępne są w Urzędzie Gminy oraz na stronie internetowej www.bip.kozy.pl. w zakładce „Ogłoszenia".

opr.B.W

 

wpr. aktualiazcja 16.06.2011

 


Kategoria: Informacje ważne
Nawigacja: Główna > Ogłoszenia > 2011 > 06 > 13

Pogoda

()
Temp: °C
Wiatr: km/h
Prognoza na noc:
Temp: °C,
Wiatr: km/h

Szczegóły (ICM)
Ostrzeżenia pogodowe

WYBORY SAMORZĄDOWE

e-ADMINISTRACJA

BIP Urzędu Gminy Kozy

RADA GMINY - aktualności

INWESTYCJE GMINNE

BEZPIECZEŃSTWO

sprawy porządku w Gminie

ROLNICTWO

OCHRONA ZDROWIA

SPORT i REKREACJA

POMOC SPOŁECZNA

OŚWIATA

KULTURA

Współpraca z NGO

PARAFIE w Kozach

Konsultacje społeczne

Projekty z UE

Polecamy

Poznaj Kozy

>>> Archiwum stron <<<


Logo Kino Marzenie


Biuletyn Informacji Publicznej
Biuletyn Informacji Publicznej to urzędowy publikator teleinformatyczny, na którym zostaje udostępniona informacja publiczna.
Pokaż zawartość


Związek Powiatów Polskich
Logo Euroregionu Beskidy


stat4ustat4u