BIP
lang: en lang: fr lang: de Polski

Nawigacja: Główna > Ogłoszenia > 2010 > 10 > 15
Kategoria: RADA GMINY - aktualności

Informacja o zgłaszaniu list kandydatów na radnych, wójta oraz do obwodowych komisji wyborczych

Dodano: 2010-10-15 10:07:38Wygasa: 2010-10-30

Zgłaszanie list kandydatów na radnych do dnia 22 października 2010 r. do godz. 24.00
Zgłaszanie list kandydatów na wójta do dnia 27 października 2010 r. do godz. 24.00
Zgłaszanie kandydatów do obwodowych komisji wyborczych do dnia 29 października 2010 r. do godz. 15.30

Szczegółowy tryb zgłaszania kandydatów ...

Zgłaszanie list kandydatów na radnych do dnia 22 października 2010 r. do godz. 24.00

Zgłoszenia listy kandydatów na radnych wg wzoru ustalonego przez Państwową Komisję Wyborczą może dokonać jedynie pełnomocnik wyborczy komitetu wyborczego lub upoważniona przez niego osoba, posiadająca stosowne upoważnienie. Pobierz druk zgłoszenia listy


Do zgłoszenia należy dołączyć:
1) postanowienie o przyjęciu zawiadomienia o utworzeniu Komitetu Wyborczego,
2) dokument stwierdzający ustanowienie pełnomocnika wyborczego,
3) wykaz osób popierających kandydata na radnego w ilości co najmniej 25, pobierz druk
4) oświadczenie kandydata na radnego o wyrażeniu zgody na kandydowanie oraz o posiadaniu prawa wybieralności, pobierz druk
5) oświadczenie lustracyjne kandydata na radnego (składają osoby urodzone przed dniem 1 sierpnia 1972 r., które nie składały jeszcze takiego oświadczenia) lub informację kandydata na radnego o uprzednim złożeniu oświadczenia lustracyjnego (składają osoby urodzone przez dniem 1 sierpnia 1972 r., które złożyły oświadczenie lustracyjne po dniu 13 września 2007 r.). Pobierz druk oświadzcenia,   Pobierz druk informacji o uprzednim złożeniu oświadczenia lustracyjnego. 

 

Zgłaszanie list kandydatów na wójta do dnia 27 października 2010 r. do godz. 24.00

Zgłoszenia listy kandydata na wójta może dokonać wyłącznie komitet wyborczy, który zgłosił listy kandydatów na radnych w co najmniej połowie okręgów wyborczych, czyli w przypadku gminy Kozy jest to 8 okręgów wyborczych.
Zgłoszenia listy kandydata na wójta wg wzoru ustalonego przez Państwową Komisję Wyborczą może dokonać jedynie pełnomocnik wyborczy komitetu wyborczego lub upoważniona przez niego osoba, posiadająca stosowne upoważnienie. Pobierz druk zgłoszenia

Do zgłoszenia należy dołączyć:
1) oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na kandydowanie oraz o posiadaniu prawa wybieralności, Pobierz druk
2) oświadczenie lustracyjne kandydata na radnego (składają osoby urodzone przed dniem 1 sierpnia 1972 r., które nie składały jeszcze takiego oświadczenia) lub informację kandydata na radnego o uprzednim złożeniu oświadczenia lustracyjnego (składają osoby urodzone przez dniem 1 sierpnia 1972 r., które złożyły oświadczenie lustracyjne po dniu 13 września 2007 r.). Pobierz druk oświadczenia,  Pobierz druk informacji o uprzednim złożeniu oświadczenia lustracyjnego

Wzory ww. druków można pobrać ze stron: www.kozy.pl - zakładka „Wybory samorządowe 2010", www.pkw.gov.pl; www.kbw.bielsko.pl lub w Urzędzie Gminy Kozy pok. 10 i pok. 4

 

Zgłaszanie kandydatów do obwodowych komisji wyborczych do dnia 29 października 2010 r. do godz. 15.30

Kandydatów do obwodowych komisji wyborczych mogą zgłaszać komitety wyborcze, które zarejestrowały listy kandydatów na radnych do Rady Gminy Kozy, Rady Powiatu Bielskiego, Sejmiku Województwa Śląskiego. Zgłoszenia kandydatów do obwodowych komisji wyborczych wg wzoru ustalonego przez Państwową Komisję Wyborczą może dokonać jedynie pełnomocnik wyborczy komitetu wyborczego lub upoważniona przez niego osoba, posiadająca stosowne upoważnienie.
Komitety wyborcze wyborców utworzone w celu zgłoszenia kandydatów na radnych mogą zgłosić kandydatów do obwodowych komisji wyborczych tylko w tym obwodzie, który swym zasięgiem obejmuje okręg wyborczy, w którym została zarejestrowana lista kandydatów na radnego. Pobierz druk zgłoszenia

W Gminie Kozy jest 5 obwodów głosowania, które zawierają w sobie 15 okręgów wyborczych wg następującego podziału:
1) Obwód głosowania nr 1 zawiera okręgi wyborcze nr 1,2,3
2) Obwód głosowania nr 2 zawiera okręgi wyborcze nr 4,5
3) Obwód głosowania nr 3 zawiera okręgi wyborcze nr 6,7,8,9
4) Obwód głosowania nr 1 zawiera okręgi wyborcze nr 10,11,12
5) Obwód głosowania nr 1 zawiera okręgi wyborcze nr 13,14,15

Przykładowo jeżeli dany komitet wyborczy wyborców zarejestruje listę kandydatów na radnego w okręgu wyborczym nr 1, będzie mógł zgłosić 1 kandydata do obwodowej komisji wyborczej w obwodzie głosowania nr 1.
Komitety wyborcze wyborców, które zarejestrują listę kandydata na wójta mogą zgłosić kandydatów do wszystkich (5) obwodowych komisji wyborczych.


Oprac. Monika Olma Przewodnicząca Gminnej Komisji Wyborczej w Kozach

 


Kategoria: RADA GMINY - aktualności
Nawigacja: Główna > Ogłoszenia > 2010 > 10 > 15

Pogoda

()
Temp: °C
Wiatr: km/h
Prognoza na noc:
Temp: °C,
Wiatr: km/h

Szczegóły (ICM)
Ostrzeżenia pogodowe

WYBORY SAMORZĄDOWE

e-ADMINISTRACJA

BIP Urzędu Gminy Kozy

RADA GMINY - aktualności

INWESTYCJE GMINNE

BEZPIECZEŃSTWO

sprawy porządku w Gminie

ROLNICTWO

OCHRONA ZDROWIA

SPORT i REKREACJA

POMOC SPOŁECZNA

OŚWIATA

KULTURA

Współpraca z NGO

PARAFIE w Kozach

Konsultacje społeczne

Projekty z UE

Polecamy

Poznaj Kozy

>>> Archiwum stron <<<


Logo Kino Marzenie


Biuletyn Informacji Publicznej
Biuletyn Informacji Publicznej to urzędowy publikator teleinformatyczny, na którym zostaje udostępniona informacja publiczna.
Pokaż zawartość


Związek Powiatów Polskich
Logo Euroregionu Beskidy


stat4ustat4u