BIP
lang: en lang: fr lang: de Polski

Nawigacja: Główna > Ogłoszenia > 2009 > 03 > 25
Kategoria: Projekty z UE

Uwaga! Osoby opuszczające rodziny zastępcze i placówki opiekuńczo-wychowawcze

Dodano: 2009-03-25 09:56:47Wygasa: 2009-04-02

informacja na temat kontynuacji projektu Droga do aktywności - aktywizacja społeczna i zawodowa mieszkańców powiatu bielskiego zagrożonych wykluczeniem społecznym...

Zarząd Powiatu w Bielsku-Białej informuje, że w roku 2009 kontynuowana będzie realizacja projektu systemowego Droga do aktywności - aktywizacja społeczna i zawodowa mieszkańców powiatu bielskiego zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Projekt realizowany jest w ramach priorytetu VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - Promocja integracji społecznej - poddziałania 7.1.2 rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie.

Jego głównym celem jest podniesienie aktywności społecznej i zawodowej mieszkańców powiatu bielskiego, zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz osób z ich najbliższego otoczenia.

            W roku 2008 projekt ten skierowany był do osób niepełnosprawnych. W chwili obecnej listę uczestników projektu planuje się poszerzyć o osoby opuszczające rodziny zastępcze i placówki opiekuńczo-wychowawcze typu rodzinnego i socjalizacyjnego.

Aby realizowane w bieżącym roku działania na rzecz wymienionych grup w pełni odpowiadały na ich potrzeby opracowano dwa narzędzia badawcze (kwestionariusze). 

Jeden służy do badania potrzeb osób niepełnosprawnych, a drugi do badania potrzeb osób opuszczających rodziny zastępcze i placówki opiekuńczo-wychowawcze typu rodzinnego
i socjalizacyjnego.

Kwestionariusze dostępne są na stronie internetowej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Bielsku-Białej www.pcpr.starostwo.bielsko.pl w zakładce formularze do pobrania.

Wszystkie osoby zainteresowane udziałem w projekcie proszone są o złożenie wypełnionego kwestionariusza w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Bielsku-Białej przy ul. Piastowskiej 40 w pokoju 202 lub 205 lub 211 w terminie do dnia 31 marca 2009 roku.

! Uwaga: Złożenie wypełnionego kwestionariusza uznaje się za spełnienie pierwszego kryterium rekrutacyjnego w procesie naboru uczestników projektu.

Wszelkie dodatkowe informacje na temat projektu uzyskać można dzwoniąc na numery telefonów: 033/8136  663, 033 8136 664, 033/8136 465.

 

 


Kategoria: Projekty z UE
Nawigacja: Główna > Ogłoszenia > 2009 > 03 > 25

Pogoda

()
Temp: °C
Wiatr: km/h
Prognoza na noc:
Temp: °C,
Wiatr: km/h

Szczegóły (ICM)
Ostrzeżenia pogodowe

WYBORY SAMORZĄDOWE

e-ADMINISTRACJA

BIP Urzędu Gminy Kozy

RADA GMINY - aktualności

INWESTYCJE GMINNE

BEZPIECZEŃSTWO

sprawy porządku w Gminie

ROLNICTWO

OCHRONA ZDROWIA

SPORT i REKREACJA

POMOC SPOŁECZNA

OŚWIATA

KULTURA

Współpraca z NGO

PARAFIE w Kozach

Konsultacje społeczne

Projekty z UE

Polecamy

Poznaj Kozy

>>> Archiwum stron <<<


Logo Kino Marzenie


Biuletyn Informacji Publicznej
Biuletyn Informacji Publicznej to urzędowy publikator teleinformatyczny, na którym zostaje udostępniona informacja publiczna.
Pokaż zawartość


Związek Powiatów Polskich
Logo Euroregionu Beskidy


stat4ustat4u