BIP
lang: en lang: fr lang: de Polski

Nawigacja: Główna > Ogłoszenia > 2009 > 02 > 17
Kategoria: Projekty z UE

LEADER - środki unijne dla mieszkańców -ważne informacje na temat projektów

Dodano: 2009-02-17 12:07:27Wygasa: 2009-03-31

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Ziemia Bielska zaprasza do kontaktu osoby zamieszkałe bądź prowadzące działalność na terenie gmin będących członkami Stowarzyszenia tj Bestwiny, Czechowic-Dziedzic (sołectwa: Bronów, Ligota, Zabrzeg), Jasienicy, Jaworza, Kozy, Porąbki, Wilkowic i Wilamowic...

 

bliższe informacje na ten temat:

LEADER - ŚRODKI DLA MIESZKAŃCÓW WSI

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Ziemia Bielska zaprasza do kontaktu osoby zamieszkałe bądź prowadzące działalność na obszarze LGD czyli 8 gmin będących członkami Stowarzyszenia: Bestwina, Czeehowice-Dziedzice (sołectwa: Bronów, Ligota, Zabrzeg), Jasienica, Jaworze, Kozy, Porąbka, Wilkowice i Wilamowice

  • rolników zainteresowanych przechodzeniem na działalność nierolniczą
  • mikroprzedsiębiorców chcących rozwinąć swoją firmę bądź osoby zainteresowane utworzeniem mikroprzedsiębiorstwa
  • instytucje i organizacje zainteresowane działaniem „Odnowa i rozwój wsi"
  • organizacje pozarządowe posiadające status prawny, grupy nieformalne oraz osoby fizyczne chcące

uzyskać informacje na temat możliwych do zrealizowania przedsięwzięć w ramach tzw. „Małych projektów"

Powyższe działania będą realizowane poprzez Lokalną Grupę Działania w ramach PROW 2007-2013. W tym celu powstała Lokalna Strategia Rozwoju na lata 2008-2015, w której realizację będą przyczyniać się podejmowane przedsięwzięcia. Jest ona dokumentem przedstawiającym m.in. strukturę organizacyjną i zasoby LGD, charakterystykę obszaru działania, misję i cele, budżet wraz z planowanym harmonogramem konkursów, procedurę wyboru projektów do finansowania. LGD będzie pełnić funkcję Instytucji Pośredniczącej pomiędzy Beneficjętem, a Urzędem Marszałkowskim Województwa Śląskiego i agencją płatniczą czyli Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Częstochowie. Zadaniem LGD będzie udzielanie informacji, doradztwo, ogłaszanie konkursów, przyjmowanie wniosków i przekazywanie do oceny Radzie Stowarzyszenia będącej organem decyzyjnym i wybierającym operacje do finansowania. Powstałe w ten sposób listy rankingowe rekomendowanych przedsięwzięć przesyłane będą do Urzędu Marszałkowskiego w Katowicach bądź ARiMR w Częstochowie.

W chwili obecnej Stowarzyszetie bierze udział w konkursy : Urzędu Marszałkowskiego w ramach osi 4 LEADER PROW 2007-2013 na wybór lokalnej grupy działania do realizacji lokalnej strategii rozwoju. Wraz z wnioskiem jako załącznik została złożona „Strategia" i jeśli wszystko będzie przebiegać pomyślnie to w połowie toku poznamy efekt oceny - mamy nadzieję pozytywny!

Pierwsze konkursy. w których pośredniczyć będzie I .CO, zgodnie z harmonogramem przewidziane są na IV kwartał 2009 roku. Będzie to konkurs z działania ,.Odnowa i rozwój wsi" oraz „Małych projektów;,'

Zachęcamy już dziś do zapoznania się z powyższymi działaniami, ich wymaganiami oraz zakresem wsparcia.

Niezbędne jest również zapoznanie się z treścią Lokalnej Strategii Rozwoju, ponieważ każde przedsięwzięcie zgłaszane przez Państwa, aby mogło być rekomendowane do finansowania musi wpisywać się w cele Lokalnej Strategii Rozwoiu i przyczyniać się do ich realizacji.

Jest ona dostępna na stronie internetowej Stowarzyszenia www.ziemiabielska.pl. W chwili obecnej jest zabezpieczona hasłem, które można uzyskać osobiście, telefonicznie bądź mailowo w Biurze Stowarzyszenia.

Serdecznie zapraszamy!

Biuro Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania Ziemia Bielska

ul. Piastowska 40, 43-300 Bielsko-Biała

budynek Starostwa Powiatowego, pokój 221 na 2 piętrze

Tel/fax. 033 8136706

mail: lgd zb@wp.pl, biuro@ziemiabielska.pl

 www.ziemiabielska.pl

treść informacji: Biuro Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania Ziemia Bielska


Kategoria: Projekty z UE
Nawigacja: Główna > Ogłoszenia > 2009 > 02 > 17

Pogoda

()
Temp: °C
Wiatr: km/h
Prognoza na noc:
Temp: °C,
Wiatr: km/h

Szczegóły (ICM)
Ostrzeżenia pogodowe

WYBORY SAMORZĄDOWE

e-ADMINISTRACJA

BIP Urzędu Gminy Kozy

RADA GMINY - aktualności

INWESTYCJE GMINNE

BEZPIECZEŃSTWO

sprawy porządku w Gminie

ROLNICTWO

OCHRONA ZDROWIA

SPORT i REKREACJA

POMOC SPOŁECZNA

OŚWIATA

KULTURA

Współpraca z NGO

PARAFIE w Kozach

Konsultacje społeczne

Projekty z UE

Polecamy

Poznaj Kozy

>>> Archiwum stron <<<


Logo Kino Marzenie


Biuletyn Informacji Publicznej
Biuletyn Informacji Publicznej to urzędowy publikator teleinformatyczny, na którym zostaje udostępniona informacja publiczna.
Pokaż zawartość


Związek Powiatów Polskich
Logo Euroregionu Beskidy


stat4ustat4u