BIP
lang: en lang: fr lang: de Polski

Nawigacja: Główna > O Kozach

Gminy Partnerskie

Ostatnia aktualizacja: 2012-04-16 11:09:54

Gminy partnerskie Gminy Kozy

   Od roku 2003 Gmina Kozy współpracuje z Gminą Hričowske Podhradie (Województwo Żylińskie, Słowacja). Rada Gminy Kozy Uchwałą Nr VI/57/2003 z dnia 7 lipca 2003 r. w sprawie podjęcia współpracy z gminą Hričowske Podhradie. wyraziła zgodę na podjęcie współpracy. Porozumienie zostało podpisane przez Wójta Gminy Kozy Edwarda Kućkę i Wójta Gminy Hričowske Podhradie Rudolfa Sakala w dniu 11 lipca 2003 r.


   W następnym roku Gmina Kozy postanowiła podjąć współpracę z dwoma gminami węgierskimi: Jasztelek i Kenderes. Podpisanie porozumienia nastąpiło 23 kwietnia 2004 r. -ze strony gminy Jasztelek przez Burmistrz Gminy Jasztelek - Tuzáné Farkas Katalin. Gminę Kenderes reprezentował natomiast Burmistrz Baranyi Mihály.

   W roku 2005 Gmina Kozy podpisała podobne porozumienie z kolejną słowacką gminą - Mošovce. Nastąpiło to 28 kwietnia 2005 r. Ze strony gminy słowackiej porozumienie podpisał Starosta Obec Mošovce - Jan Żirko.

Porozumienia dotyczą:
a) wspierania wymiany własnych informacji i doświadczeń w dziedzinie gospodarki, ekologii, oświaty, kultury, sportu i turystyki,
b) umożliwienia nawiązywania kontaktów pomiędzy podmiotami samorządowymi gospodarczymi oraz społecznymi funkcjonującymi na terenie miejscowości będącymi stronami porozumienia,
c) umożliwienia wzajemnego uczestnictwa w realizowanych projektach kulturalnych oświatowych, sportowych, turystycznych i gospodarczych,
d) realizowania projektów w ramach funduszy strukturalnych Unii Europejskiej oraz kolejnych projektów według potrzeb.

Działania te są realizowane w zgodzie z zasadami pokoju, przyjacielstwa, równości, wzajemnej korzyści, szacunku i zaufania celem zabezpieczenia postępu oraz dobra obywateli miejscowości.

     Innym rodzajem współpracy, jaki nawiązała Gmina Kozy jest partnerstwo zagraniczne w projektach inwestycyjnych związanych z pozyskiwaniem środków unijnych. W roku 2009 Rada Gminy Kozy uchwałą Uchwała Nr XXVI/197/09 Rady Gminy Kozy z dnia 30 lipca 2009 r. w sprawie podjęcia współpracy z Žilińskim Krajem Samorządowym w celu realizacji projektu pod nazwą „Tworzenie przestrzeni dla kultury i sztuki bez granic - remont teatru w Žilinie oraz pałacu w Kozach" zgodziła się na podpisanie porozumienia z władzami województwa Żylińskiego. Celem współpracy w ramach projektu jest jego zgłoszenie do Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska - Republika Słowacka 2007-2013 celem uzyskania dofinansowania na wskazane w projekcie zadania.

 Opr. M. Tylza-Janosz


Nawigacja: Główna > O Kozach

Pogoda

()
Temp: °C
Wiatr: km/h
Prognoza na noc:
Temp: °C,
Wiatr: km/h

Szczegóły (ICM)
Ostrzeżenia pogodowe

WYBORY SAMORZĄDOWE

e-ADMINISTRACJA

BIP Urzędu Gminy Kozy

RADA GMINY - aktualności

INWESTYCJE GMINNE

BEZPIECZEŃSTWO

sprawy porządku w Gminie

ROLNICTWO

OCHRONA ZDROWIA

SPORT i REKREACJA

POMOC SPOŁECZNA

OŚWIATA

KULTURA

Współpraca z NGO

PARAFIE w Kozach

Konsultacje społeczne

Projekty z UE

Polecamy

Poznaj Kozy

>>> Archiwum stron <<<


Logo Kino Marzenie


Biuletyn Informacji Publicznej
Biuletyn Informacji Publicznej to urzędowy publikator teleinformatyczny, na którym zostaje udostępniona informacja publiczna.
Pokaż zawartość


Związek Powiatów Polskich
Logo Euroregionu Beskidy


stat4ustat4u