BIP
lang: en lang: fr lang: de Polski

Nawigacja: Główna > Aktualności > 2014 > 07 > 09
Kategoria: INWESTYCJE GMINNE

Pieniądze dla wytrwałych ...

Dodano: 2014-07-09 12:20:01Wygasa: 2014-07-24

.

W dniu 8 lipca 2014 roku w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach  zostały podpisane umowy wstępne na dofinansowanie projektów związanych z budową kanalizacji sanitarnej i modernizacją oczyszczalni ścieków ...

Wśród nich znalazły się trzy gminy z województwa śląskiego: Wilamowice, Kozy i Świerklaniec. Artykuł na ten temat ze strony WFOŚiGW - kliknij

W dniu 8 lipca 2014 roku w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach z powyższymi gminami zostały podpisane umowy wstępne na dofinansowanie projektów związanych z budową kanalizacji sanitarnej i modernizacją oczyszczalni ścieków. W imieniu Funduszu umowy podpisali Zastępcy Prezesa Zarządu - Pan Adam Liwochowski oraz Pani Agnieszka Siemińska. W latach 2010-2011 Gmina Wilamowice realizowała projekt pod nazwą: „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Pisarzowicach”. Koszt całkowity projektu leżący po stronie Gminy wynosi 4,6 mln zł, a dofinansowanie z UE szacuje się na ponad 2.8 mln zł.

Właścicielem oczyszczalni ścieków w Pisarzowicach, wspólnie z Gminą Wilamowice, jest Gmina Kozy. Koszty modernizacji tej oczyszczalni, proporcjonalnie do posiadanych udziałów, poniosła więc również Gmina Kozy, która w ramach realizacji projektu pn.: „Porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Pisarzowice na terenie gminy Kozy” wybudowała także sieć kanalizacji sanitarnej w rejonie dzielnicy Pasieki - ul. Jaworowa i Malinowa. Przeprowadzone inwestycje przyczyniły się do wzrostu przepustowości oczyszczalni ścieków, optymalizacji procesu mechaniczno-biologicznego i przeróbki osadów ściekowych oraz zwiększenia stopnia skanalizowania aglomeracji Pisarzowice.Całkowita wartość projektu realizowanego przez Gminę Kozy to 8,1 mln zł, a dofinansowanie z POIiŚ szacuje się na prawie 5 mln zł. .

Nadrzędnym celem projektu pn.: „Przebudowa oczyszczalni ścieków Lemna typu stawowego w gminie Świerklaniec na oczyszczalnię mechaniczno-biologiczną” jest poprawa stanu środowiska i osiągnięcie norm jakościowych w zakresie odprowadzania ścieków oczyszczonych, zgodnie z wymogami Dyrektywy 91/271/EWG w sprawie oczyszczania ścieków komunalnych. Inwestycja dotyczy poprawy stanu wód powierzchniowych i podziemnych, która zostanie osiągnięta poprzez zmniejszenie zrzutu do odbiornika ścieków oczyszczonych w niewystarczającym stopniu. Zwiększenie jakości i wydajności procesów oczyszczania ścieków, pozwoli na osiągniecie jednego z podstawowych celów gospodarki wodno-ściekowej, jakim jest poprawa stanu wód powierzchniowych i podziemnych. Realizacja projektu pozwoli na wyeliminowanie zagrożeń dla zasobów wodnych zlewni zbiornika Kozłowa Góra, będącego rezerwuarem wody pitnej dla Aglomeracji Śląskiej. Przedsięwzięcie tym samym przyczyni się do realizacji celów polityki ekologicznej Unii Europejskiej, tj. do ochrony, zachowania i poprawy jakości środowiska, ochrony zdrowia ludzkiego oraz oszczędnego i racjonalnego wykorzystania zasobów naturalnych. Wartość całkowita projektu wynosi 11,98 mln a możliwe do dofinansowanie 10,18 mln zł. Promesa zawarcia umowy o dofinansowanie w ramach POIiŚ 2007-2013 ze strony Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju dla przedstawionych projektów była możliwa dzięki ogromnemu zaangażowania władz gminnych i wsparciu merytorycznemu WFOŚiGW w Katowicach. 

Gratulujemy władzom Gminy Wilamowice, Kozy i Świerklaniec za wytrwałość i konsekwencję w realizacji działań na rzecz środowiska naturalnego i lokalnej społeczności.

artykuł i  zdjęcia ze strony:http://www.wfosigw.katowice.pl/index.php/aktualnosci-poiis/1402-pieniadze-dla-wytrwalych


Kategoria: INWESTYCJE GMINNE
Nawigacja: Główna > Aktualności > 2014 > 07 > 09

Pogoda

()
Temp: °C
Wiatr: km/h
Prognoza na noc:
Temp: °C,
Wiatr: km/h

Szczegóły (ICM)
Ostrzeżenia pogodowe

WYBORY SAMORZĄDOWE

e-ADMINISTRACJA

BIP Urzędu Gminy Kozy

RADA GMINY - aktualności

INWESTYCJE GMINNE

BEZPIECZEŃSTWO

sprawy porządku w Gminie

ROLNICTWO

OCHRONA ZDROWIA

SPORT i REKREACJA

POMOC SPOŁECZNA

OŚWIATA

KULTURA

Współpraca z NGO

PARAFIE w Kozach

Konsultacje społeczne

Projekty z UE

Polecamy

Poznaj Kozy

>>> Archiwum stron <<<


Logo Kino Marzenie


Biuletyn Informacji Publicznej
Biuletyn Informacji Publicznej to urzędowy publikator teleinformatyczny, na którym zostaje udostępniona informacja publiczna.
Pokaż zawartość


Związek Powiatów Polskich
Logo Euroregionu Beskidy


stat4ustat4u