BIP
lang: en lang: fr lang: de Polski

Nawigacja: Główna > Aktualności > 2014 > 06 > 27

Relacja z XLII Sesji Rady Gminy Kozy

Dodano: 2014-06-27 09:26:02Wygasa: 2014-07-10

Relacja z XLII Sesji Rady Gminy Kozy, która odbyła sie w dniu 24 czerwca 2014 roku ...

Na XLII Sesji Rada Gminy podjęła 6 uchwał:

1) wyrażenia opinii w sprawie podziału Powiatu Bielskiego na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym w wyborach do Rady Powiatu w Bielsku - Białej;

2) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kozy na lata 2014 - 2024 -
wprowadzono zmiany wynikające z zarządzeń Wójta Gminy wydanych od 5 marca do 24 czerwca 2014 r. oraz przedłożonego Radzie Gminy Kozy projektu zmian Uchwały Budżetowej.

3) w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVII/251/13 Rady Gminy Kozy z dnia 19 grudnia 2013r. Uchwała Budżetowa na 2014 rok Gminy Kozy;

4) w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, albo odraczania lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Kozy i jej jednostkom podległym;

5) w sprawie udzielenia przez Gminę Kozy pomocy finansowej Powiatowi Bielskiemu w ramach prowadzonych inwestycji - udziela się z budżetu Gminy Kozy w formie dotacji celowej z wydatków majątkowych do wysokości 530 000 zł na przebudowę drogi powiatowej - ul. Jana III Sobieskiego (odcinek między rondami);

6) w sprawie wyrażenia zgody na przeniesienie tytułem wkładu do Spółdzielni Socjalnej „Kino Marzenie" odrębnej własności części nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Gminy Kozy - w przedmiotowej nieruchomości przy ul. Bielskiej 9 - obiekt byłego Kina „Marzenie" Spółdzielnia Socjalna zamierza dokonać niezbędnego remontu celem utworzenia Zakładu Aktywności Zawodowej.


Wszystkie uchwały podjęte na sesjach Rady Gminy oraz materiały będące przedmiotem obrad podawane są mieszkańcom do wiadomości poprzez umieszczenie na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy www.bip.kozy.pl lub http://bip.ugkozy.rekord.pl, ponadto uchwały Rady Gminy są wywieszane w holu Urzędu Gminy.

 

opr. M.B


Nawigacja: Główna > Aktualności > 2014 > 06 > 27

Pogoda

()
Temp: °C
Wiatr: km/h
Prognoza na noc:
Temp: °C,
Wiatr: km/h

Szczegóły (ICM)
Ostrzeżenia pogodowe

WYBORY SAMORZĄDOWE

e-ADMINISTRACJA

BIP Urzędu Gminy Kozy

RADA GMINY - aktualności

INWESTYCJE GMINNE

BEZPIECZEŃSTWO

sprawy porządku w Gminie

ROLNICTWO

OCHRONA ZDROWIA

SPORT i REKREACJA

POMOC SPOŁECZNA

OŚWIATA

KULTURA

Współpraca z NGO

PARAFIE w Kozach

Konsultacje społeczne

Projekty z UE

Polecamy

Poznaj Kozy

>>> Archiwum stron <<<


Logo Kino Marzenie


Biuletyn Informacji Publicznej
Biuletyn Informacji Publicznej to urzędowy publikator teleinformatyczny, na którym zostaje udostępniona informacja publiczna.
Pokaż zawartość


Związek Powiatów Polskich
Logo Euroregionu Beskidy


stat4ustat4u