BIP
lang: en lang: fr lang: de Polski

Nawigacja: Główna > Aktualności > 2014 > 06 > 24
Kategoria: sprawy porządku w Gminie

Opłaty za odpady komunalne!

Dodano: 2014-06-24 10:07:55Wygasa: 2014-07-03

.

Przypominamy właścicielom nieruchomości położonych na terenie Gminy Kozy 30 czerwca upływa termin wnoszenia opłatyza gospodarowanie odpadami komunalnymi za II kwartał 2014 roku !

Opłatę tę można wnieść przelewem, na indywidualne konto bankowe lub bezpośrednio w kasie Urzędu Gminy Kozy w godzinach jego funkcjonowania.

Przy tej okazji przypominamy właścicielom nieruchomości, którym przysługują obniżone stawki opłaty (dotyczy nieruchomości zamieszkałych przez pięć i więcej osób), że za II kwartał bieżącego roku wnosimy opłatę w zmienionej wysokości!

Ponadto informujemy, że w przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi obowiązkiem ciążącym na właścicielu nieruchomości jest konieczność złożenia nowej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od wystąpienia zmiany.

Opłatę w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym ta zmiana nastąpiła.

Przypominamy!

W przypadku nieruchomości zamieszkałych deklarację zmieniającą należy złożyć w przypadku zmiany ilości osób zamieszkujących daną nieruchomość (np.: narodziny dziecka, śmierć osoby, zmiana adresu zamieszkania) oraz w przypadku zmiany stawki opłaty.
Przypominamy również właścicielom nieruchomości niezamieszkałych (np.: zakłady produkcyjne, usługowe, biura, obiekty użyteczności publicznej, itd.), że zgodnie z Uchwałą Nr XXII/157/12 Rady Gminy Kozy z dnia 23 listopada 2012 r. Gmina Kozy przejęła od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy obowiązek gospodarowania odpadami komunalnymi.

Właściciele w/w nieruchomości są zobowiązani do złożenia w Urzędzie Gminy Kozy stosownej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w której deklarują ilość, wielkość pojemników oraz częstotliwość odbioru odpadów komunalnych.

Przypominamy, że deklarując rodzaj pojemnika należy kierować się zapisami Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kozy przyjętego Uchwałą Nr XXIV/175/12 Rady Gminy Kozy z dnia 28 grudnia 2012 r.:


„Pojemność oraz ilość pojemników, przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne ustala właściciel nieruchomości, opierając się na tygodniowych wskaźnikach nagromadzenia odpadów oraz częstotliwości ich odbioru:


1) szkoły wszystkich typów i szczebli - 3 litry na każdego ucznia, studenta, pracownika, przy czym określa się minimalną pojemność pojemnika - 120 l;
2) przedszkola i żłobki - 3 litry na każde dziecko, pracownika przy czym określa się minimalną pojemność pojemnika - 120 l;
3) lokale handlowe - 50 litrów na każde 10 m2 powierzchni całkowitej, przy czym określa się minimalną pojemność pojemnika - 60 l;
4) lokale gastronomiczne, w tym tzw. „letnie ogródki" - 20 litrów na każde miejsce konsumpcyjne, przy czym określa się minimalną pojemność pojemnika - 60 l;
5) biura, urzędy, zakłady usługowe, rzemieślnicze i produkcyjne - 11 litrów na każdą zatrudnioną osobę, przy czym określa się minimalną pojemność pojemnika - 60 l;
6) domy opieki - 20 litrów na łóżko, przy czym określa się minimalną pojemność pojemnika - 120 l;
7) hotele, pensjonaty, schroniska i inne placówki noclegowe - 20 litrów na łóżko, przy czym określa się minimalną pojemność pojemnika - 120 l;
8) przychodnie i gabinety lekarskie - 15 litrów na każdą zatrudnioną osobę, przy czym określa się minimalną pojemność pojemnika - 60 l;
9) targowiska - 50 litrów na każde stanowisko/punkt handlowy, przy czym określa się minimalną pojemność pojemnika - 240 l;
10) obiekty sportowe (stadiony, baseny, hale widowiskowo-sportowe itp.) - 1 litr na osobę korzystającą z obiektu, przy czym określa się minimalną pojemność pojemnika - 240l;
11) cmentarze - 5 litrów na każde 10 miejsc pochówku, przy czym określa się minimalną pojemność pojemnika - 240 l;
12) ogródki działkowe, domki letniskowe - 30 litrów w okresie od 1 marca do 31 października oraz 5 litrów poza tym okresem, przy czym określa się minimalną pojemność pojemnika - 60 l;
13) inne - należy tygodniowy wskaźnik nagromadzenia odpadów stosować odpowiednio, przy czym określa się minimalną pojemność pojemnika - 60 l."


Autor: Ref. Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

 


Kategoria: sprawy porządku w Gminie
Nawigacja: Główna > Aktualności > 2014 > 06 > 24

Pogoda

()
Temp: °C
Wiatr: km/h
Prognoza na noc:
Temp: °C,
Wiatr: km/h

Szczegóły (ICM)
Ostrzeżenia pogodowe

WYBORY SAMORZĄDOWE

e-ADMINISTRACJA

BIP Urzędu Gminy Kozy

RADA GMINY - aktualności

INWESTYCJE GMINNE

BEZPIECZEŃSTWO

sprawy porządku w Gminie

ROLNICTWO

OCHRONA ZDROWIA

SPORT i REKREACJA

POMOC SPOŁECZNA

OŚWIATA

KULTURA

Współpraca z NGO

PARAFIE w Kozach

Konsultacje społeczne

Projekty z UE

Polecamy

Poznaj Kozy

>>> Archiwum stron <<<


Logo Kino Marzenie


Biuletyn Informacji Publicznej
Biuletyn Informacji Publicznej to urzędowy publikator teleinformatyczny, na którym zostaje udostępniona informacja publiczna.
Pokaż zawartość


Związek Powiatów Polskich
Logo Euroregionu Beskidy


stat4ustat4u