BIP
lang: en lang: fr lang: de Polski

Nawigacja: Główna > Aktualności > 2014 > 06 > 13
Kategoria: WYDARZENIA

Pałac Czeczów w Kozach oddany do użytku!

Dodano: 2014-06-13 09:20:07Wygasa: 2014-06-14

uroczyste otwarcie pałacu po remoncieUroczystości trwały od godzin przepołudniowych do wieczora dnia 12 czerwca br.

W godzinach dopołudniowych odbyła się część oficjalna, a popołudniem i wieczorem zwiedzanie pałacu i występy ...

Uroczystości oddania do użytku zmodernizowanego obiektu pałacowego w ramach projektu unijnego „Tworzenie przestrzeni dla kultury i sztuki bez granic - modernizacja Teatru Lalek w Žilinie oraz Pałacu Czeczów w Kozach" rozpoczęły się o godzinie 11:00.

W ceremonii wzięli udział zaproszeni goście w osobach : posłów, przedstawicieli władz powiatu, rodziny ostatniego właściciela Pałacu, wójtów i bumistrzów z terenu Powiatu Bielskiego, radnych gminnych, byłych wójtów i naczelników Gminy Kozy, przedstawicieli duchowieństwa, dyrektorów z jednostek kultury i oświaty,  urzędu ochrony zabytków,  firm i stowarzyszeń  oraz wszystkich uczestniczących w wykonaniu modernizacji i remontu konserwatorskiego w pałacu: przedstawicieli projektantów, wykonawców, inspektorów nadzoru, firm doradczych.

Obecni byli również goście ze Słowacji: przedstawiciele partnera wiodącego projektu trans granicznego z Žiliny oraz gminy partnerskiej Hričovské Podhradie.

Wójt Gminy KozyNa specjalnie przygotowanym terenie przed pałacem, wszystkich zebranych przywitał Wójt Gminy Krzysztof Fiałkowski.

W swoim przemówieniu przypomniał historię pałacu i Jego mieszkańców oraz wszystkie działania samorządu zmierzające do jego zagospodarowania.

Na koniec wystąpienia złożył podziękowanie na ręce wdowy po ostatnim potomku rodziny Czeczów - Stanisławie - mówiąc między innymi: "... Stanisław Czecz de Lindewald  na jednym z posiedzeń sesji Rady Gminy w 1999 roku oficjanie zrzekł się praw do pałacu. Dzięki tej deklaracji Gmina mogła rozpocząć  starania o środki finansowe na modernizację obiektu. Efekty starań poprzednich i obecnych organów gminy można podziwiać w postaci zmodernizowanego budynku pałacu. Będzie on służył całemu społeczeństwu Kóz ..."

Zastępca Wójta Anna Gacek-Bilczewska  podziękowała wszystkim projektantom, wykonawcom i podwykonawcom robót budowlanych , a także producentom wyposażenia i wystroju wnętrz, za zaangażowanie w prace i profesjonalizm w wykonaniu.

Uroczystego aktu poświęcenia obiektu dokonał probosz parafii w Kozach  ks. Kazimierz Grela.

Część oficjalną zamknął występ Orkiestry im. Telemanna.

Wieczorem na terenie parku przed Pałacem odbyły się występy: TEATRU LALEK z Žiliny ze spektaklem "Otello"  oraz  ponownie Orkiestry im. Telemanna z koncertem "CZTERY PORY ROKU ", a także ... wypuszczenie baloników symbolizujących otwarcie, którego nie dokonano przed południem, ze względu na deszcz.

W czwartek, 12 czerwca 2014 roku, odremontowany i zmodernizowany obiekt PAŁACU CZECZÓW w Kozach

został oficjalnie oddany społeczeństwu!

***

Pałac, niegdyś związany z wieloma pokoleniami właścicieli swą obecną nazwę przyjął od Czeczów de Lidenwald, ostatniego z rodów zamieszkujących jego wnętrza.

Stanisław Czecz,  ostatni  spadkobierca rodu, zrzekł się roszczenia praw do tej posiadłości pod warunkiem, wykorzystania jej na cele służące dobru społecznemu Gminy Kozy.

Od początku swego istnienia pałac pełnił role centrum życia towarzyskiego, gospodarczego i politycznego wsi.

Odremontowany będzie miejscem rozwoju zainteresowań artystycznych, śledzenia wydarzeń literackich, muzycznych, teatralnych, poznawania miejscowej tradycji i kultury, a nawet ... łączenia w pary tutejszych mieszkańców.

Historia zatoczyła koło - nastał ponownie okres świetności jednego z najcenniejszych obiektów zabytkowych w Kozach.

Nie można iść do przodu, jeśli nie szanuje się przeszłości i nie dąży do rozwoju nauki i kultury.

Czynniki te budują naszą narodową i lokalną tożsamość. Determinują kierunki społecznego i gospodarczego rozwoju.

Podjęto społeczny wysiłek aby dla przyszłych pokoleń zachować TO dziedzictwo z dawnych czasów: zgodnie z wolą Jego ostatniego spadkobiercy i przesłaniem zawartym w słowach: Naród, który nie szanuje swej przeszłości, nie zasługuje na szacunek teraźniejszości i nie ma prawa do przyszłości"

***

Pałac, w którym na przestrzeni ostatniego półwiecza siedzibę miały: szkoła rolnicza, spółka wodna, apteka, ośrodek zdrowia, firma krawiecka, harcówka, świetlica socjoterapeutyczna, popadał stopniowo w ruinę.

Obiekt wymagał pilnego i kompleksowego remontu.

Wójt i Radni Gminy Kozy stanęli przed poważnym dylematem.

Musieli wybrać pomiędzy nakładami na inne, społecznie ważne gminne inwestycje ... a remontem pałacu.

Po wielu dyskusjach postawiono na ocalenie „dziedzictwa z przeszłości" przy wykorzystaniu własnych nakładów finansowych oraz znacznemu wsparciu środków unijnych.

Obiekt w całości przeznaczony jest na działalność kulturalną.

Przeniesiono do niego Gminną Bibliotekę Publiczną wraz z czytelnią.

Swoje miejsce znalazła tu Izba Historyczna.

Są pomieszczenia Domu Kultury gdzie odbywają się warsztaty artystyczne, zajęcia grup teatralnych i tanecznych oraz w sali bankietowej koncerty i wystawy.

Mieści się tutaj również miejscowa Sala Ślubów.

Rewitalizacji i zabiegom konserwacyjnym poddany został zabytkowy park wokół pałacu.

Wykonano nowe ścieżki i drogi dojazdowe do obiektu.

Pomalowane zostały dachy i odświeżone elewacje przyległych oficyn.

Pałac cieszy teraz swą nową estetyką - został wyremontowany, odnowiony i wyposażony.

Stanowi powód do dumy dla mieszkańców.

***

Krótka historia tej inwestycji:

Rok 1999 - Stanisław Czecz, ostatni potomek rodu Czecz de Lidewald, zrzekł się praw do tej posiadłości na rzecz gminy sugerując, wykorzystanie jej na cele kulturalne, służące całemu społeczeństwu Gminy.

Lata 1999-2008 pałac stopniowo pustoszeje. Ze względu na zły stan obiektu wyprowadzają się z niego ostatni użytkownicy.

Rok 2008 - podjęto działania projektowo-kosztorysowe mające na celu poprawę stanu technicznego budynku

Rok 2009 - podjęcie współpracy z Żyliną w sprawie realizacji wspólnego projektu transgranicznego

Rok 2010 - trwa opracowanie wspólnego wniosku unijnego

Rok 2011 - podpisanie umowy partnerskiej i decyzje finansowe dotyczące realizacji projektu

Rok 2012 - ruszają prace remontowo-budowlane

Rok 2013 - zakończenie wszystkich prac wykończeniowych

Rok 2014 - prace aranżacyjne i wyposażeniowe obiektu

12 czerwca 2014 oddanie obiektu po remoncie

http://kozy.vot.pl/static/uploads/PLSK.jpg     http://kozy.vot.pl/static/uploads/herb_sl.jpg   http://kozy.vot.pl/static/uploads/herb_kozy.jpg     http://kozy.vot.pl/static/uploads/UE.jpg

informacje dodatkowe:

opis inwestycji-prezentacja: http://kozy.pl/INWESTYCJE_GMINY_KOZY_1.pdf

Zdjęcia po remocie:

http://kozy.vot.pl/galeria/2014/04/20/paac-czeczow-w-kozach-stan-obecny/

zdjęcia historyczne obiektu:

http://www.kozy.vot.pl/galeria/2014/01/20/dawniej-zdjecia-historyczne/zdjęcia

zdjęcia sprzed remontu:

http://www.kozy.vot.pl/galeria/2014/01/20/paac-z-przed-remontu/

HISTORIA WŁAŚCIELI PAŁACU: http://www.kozy.vot.pl/o-kozach/wlaciciele-koz-i-palacu-czeczow/

 

 media o pałacu :

http://bielskobiala.gazeta.pl/bielskobiala/1,88025,15485689.html

http://www.beskidzka24.pl/artykul,palac_czeczow_po_renowacji,22106.html

http://katowice.gazeta.pl/katowice/1,124132,15570161.html

http://miasteria.pl/miejsce/palac-czeczow-w-kozach.html

http://www.dziennikzachodni.pl/artykul/3342973,palac-czeczow-w-kozach-odzyskal-dawny-blask,id,t.html

opr.hk


Kategoria: WYDARZENIA
Nawigacja: Główna > Aktualności > 2014 > 06 > 13

Pogoda

()
Temp: °C
Wiatr: km/h
Prognoza na noc:
Temp: °C,
Wiatr: km/h

Szczegóły (ICM)
Ostrzeżenia pogodowe

WYBORY SAMORZĄDOWE

e-ADMINISTRACJA

BIP Urzędu Gminy Kozy

RADA GMINY - aktualności

INWESTYCJE GMINNE

BEZPIECZEŃSTWO

sprawy porządku w Gminie

ROLNICTWO

OCHRONA ZDROWIA

SPORT i REKREACJA

POMOC SPOŁECZNA

OŚWIATA

KULTURA

Współpraca z NGO

PARAFIE w Kozach

Konsultacje społeczne

Projekty z UE

Polecamy

Poznaj Kozy

>>> Archiwum stron <<<


Logo Kino Marzenie


Biuletyn Informacji Publicznej
Biuletyn Informacji Publicznej to urzędowy publikator teleinformatyczny, na którym zostaje udostępniona informacja publiczna.
Pokaż zawartość


Związek Powiatów Polskich
Logo Euroregionu Beskidy


stat4ustat4u