BIP
lang: en lang: fr lang: de Polski

Nawigacja: Główna > Aktualności > 2014 > 03 > 14
Kategoria: Imprezy Konkursy Wystawy

Biblioteka w Kozach zaprasza!

Dodano: 2014-03-14 08:04:50Wygasa: 2014-03-31

Minął już okres 10 dni pracy biblioteki w nowych pomieszczeniach Pałacu Czeczów. W ciągu tego okresu odwiedziło ją setki mieszkańców. Wielu nowych. czytelników wypełniło karty zapisu.....

Obecnie Biblioteka ogłasza konkurs plastyczny zatytułowany

„Dobry duch pałacu Czeczów"

Bliższe informacje poniżej i na stronach GBP - kliknij

na stronach Gminnej Biblioteki w Kozach czytamy między innym

10.03.2014

Działalność w nowych pomieszczeniach ...

Minął już pierwszy tydzień pracy biblioteki w nowych pomieszczeniach Pałacu Czeczów.

W ciągu 5 dni karty zapisu wypełniło prawie 350 czytelników, natomiast odwiedziły nas setki mieszkańców, młodzieży, dzieci.

Wszyscy zgodnie twierdzą, że biblioteka znajduje się w pięknych, pałacowych wnętrzach.

Te opinie bardzo nas cieszą, bo wierzymy, że mieszkańcy częściej będą nas odwiedzać, korzystać z naszych zbiorów ale też z oferty zajęć pozaczytelniczych.
Obecnie intensywnie pracujemy nad uporządkowaniem wewnętrznej organizacji biblioteki, podziałem obowiązków, rozliczeniem skontrum i oswajamy się z nowymi warunkami.

W marcu czekają nas jeszcze prace związane z wymianą okien i drzwi w czytelni, instalacją stanowisk komputerowych w czytelni oraz drobnym doposażeniem.

Jesteśmy w trakcie tworzenia oferty zajęć i spotkań dla różnych grup wiekowych.

Zamierzamy rozwijać działalność wydawniczą, w najbliższym czasie wydamy folder związany z historią Pałacu Czeczów, zakładki do książek, zmienimy grafikę strony internetowej, dokończymy komputeryzację zbiorów.

Będziemy też wydawcą „Koziańskich Wiadomości".

Zmodyfikowaliśmy nieco godziny otwarcia biblioteki, a w przyszłości biblioteka będzie pełniła 4-godzinne dyżury w soboty, a Izba Historyczna w niedziele.
Chcemy, by działalność biblioteczna uzupełniła aktywność kulturalną gminy, a biblioteka stała się miejscem otwartym i przyjaznym dla każdego.

Serdecznie zapraszamy.

12 marca 2014 roku

DOBRY DUCH PAŁACU CZECZÓW -konkurs dla dzieci i młodzieży

Biblioteka ogłasza konkurs plastyczny zatytułowany „Dobry duch pałacu Czeczów".
Inicjatywa skierowana jest do dzieci i młodzieży.
Naszym zamiarem jest zainteresowanie młodych ludzi historią rodów, które były z pałacem związane, od pierwszych do ostatnich właścicieli.

W latach 1732-1735 Jordanowie zbudowali dwór oraz założyli park, w którym posadzono kilkadziesiąt unikatowych drzew, m.in. słynny dziś platan, który w 2012 r. w ogólnopolskim konkursie Klubu Gaja zdobył tytuł Drzewa Roku, a w 2013 r. w Europejskim Konkursie Drzewo Roku uplasował się na II miejscu.

Na przestrzeni wieków w Pałacu toczyło się życie rodzinne kolejnych właścicieli, bywali tu oczekiwani ale też niemile widziani goście.

O historii Pałacu napiszemy w folderze, który ukaże się na początku czerwca br.

Zachęcamy dzieci i młodzież do tworzenia własnej historii tego miejsca i ludzi z nim związanych.

Nie może w niej zabraknąć dobrego ducha Karola Jordana, który był ostatnim z rodu pierwszych właścicieli.

Zapraszamy do wspólnej zabawy, uruchomienia wyobraźni i tworzenia wizerunku tegoż ducha.

Pomogą Wam w tym zbiory regionalne biblioteki.


Regulamin Konkursu plastycznego „Dobry duch pałacu Czeczów"

Organizatorem konkursu jest Gminna Biblioteka Publiczna w Kozach.

Konkurs adresowany jest do dzieci szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.

Cele konkursu:

zainteresowanie lokalną historią,

kształtowanie wyobraźni plastycznej dzieci i młodzieży,

tworzenie motywacji do rozwijania swojego talentu, odkrywania pasji i zainteresowań,

zachęcanie czytelników do aktywnej współpracy z biblioteką,

możliwość zaistnienia w środowisku lokalnym.


Każdy uczestnik składa 1 pracę wykonaną osobiście (prace zbiorowe nie będą oceniane).

Technika dowolna, do wyboru np.:
rysunek kredką, tuszem, węglem, farbami na papierze, collage, witraż, wydzieranka, kukiełka, rzeźba.

Format prac:

na papierze A4 lub A3,

w formie przestrzennej do 20 cm wysokości.


Prace będą oceniane w trzech grupach wiekowych:

I grupa 7-12 lat,

II grupa 13-16 lat,

III grupa powyżej 16 lat.


Prace powinny być podpisane: imię, nazwisko, adres zamieszkania, wiek autora, nazwa szkoły, telefon kontaktowy. Podpisy winny być umieszczone na odwrotnej strony pracy papierowej, a na pracach przestrzennych na osobnej kartce zawieszonej na tasiemce.

Do prac powinna być dołączona zgoda rodziców lub opiekunów autora na publikację wizerunku dziecka, jego danych osobowych oraz wykonanych prac na stronie internetowej biblioteki, w prasie lokalnej oraz na wystawie w bibliotece.

Termin i miejsce składania prac:
9 maja 2014 r. Gminna Biblioteka Publiczna, Kozy, ul. Krakowska 5, osobiście lub pocztą.

Na laureatów czekają nagrody książkowe i dyplomy.

Lista osób nagrodzonych oraz termin spotkania z laureatami konkursu zostaną podane na stronie internetowej biblioteki oraz wywieszone na tablicy ogłoszeń w bibliotece.

 

Krystyna Kusak, dyrektor GBP

Więcej informacji na stronie Biblioteki

Gminna Biblioteka Publiczna w Kozach czynna jest w:

poniedziałek w godz. 10.00 – 18.00

wtorek w godz. 9.00 – 17.00

środa w godz. 10.00 – 18.00

czwartek w godz. 9.00 – 15.00

piątek w godz. 9.00 – 17.00

 

więcej reportaż REGION -kliknij

 


Kategoria: Imprezy Konkursy Wystawy
Nawigacja: Główna > Aktualności > 2014 > 03 > 14

Pogoda

()
Temp: °C
Wiatr: km/h
Prognoza na noc:
Temp: °C,
Wiatr: km/h

Szczegóły (ICM)
Ostrzeżenia pogodowe

WYBORY SAMORZĄDOWE

e-ADMINISTRACJA

BIP Urzędu Gminy Kozy

RADA GMINY - aktualności

INWESTYCJE GMINNE

BEZPIECZEŃSTWO

sprawy porządku w Gminie

ROLNICTWO

OCHRONA ZDROWIA

SPORT i REKREACJA

POMOC SPOŁECZNA

OŚWIATA

KULTURA

Współpraca z NGO

PARAFIE w Kozach

Konsultacje społeczne

Projekty z UE

Polecamy

Poznaj Kozy

>>> Archiwum stron <<<


Logo Kino Marzenie


Biuletyn Informacji Publicznej
Biuletyn Informacji Publicznej to urzędowy publikator teleinformatyczny, na którym zostaje udostępniona informacja publiczna.
Pokaż zawartość


Związek Powiatów Polskich
Logo Euroregionu Beskidy


stat4ustat4u