BIP
lang: en lang: fr lang: de Polski

Nawigacja: Główna > Aktualności > 2014 > 01 > 17

Relacja z XXXVII Sesji Rady Gminy Kozy oraz wnioski interpelacje radnych

Dodano: 2014-01-17 11:37:07Wygasa: 2014-01-31

Poniżej relacja z posiedzenia oraz wykaz zgłoszonych wniosków i interpelacji radnych  na sesji

Relacja z  XXXVII Sesji Rady Gminy Kozy:

 W dniu 19 grudnia 2013 r. odbyła się XXXVII Sesja Rady Gminy Kozy.

 

Na XXXVII Sesji Rada podjęła 7 uchwał:

1) w sprawie zmiany uchwały  Rady Gminy Kozy Nr XXIII/166/12 z dnia 14 grudnia 2012 r. w sprawie utworzenia wydzielonych rachunków dochodów - zmiana uchwały polega na dostosowaniu uchwały Rady Gminy do zapisów znowelizowanej ustawy o systemie oświaty i polega na wykreśleniu zapisu dotyczącego gromadzenia na wydzielonym rachunku dochodów w przedszkolu dochodów z tytułu odpłatności za posiłki sporządzane w stołówce przedszkolnej oraz finansowania z tych dochodów zakupu środków żywności,

2) w sprawie zmiany uchwały Nr XXIII/170/12 Rady Gminy Kozy z dnia 14 grudnia 2012 r. Uchwała Budżetowa na 2013 rok Gminy Kozy,

3) w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kozy na lata 204 - 2024,

4) Uchwała Budżetowa na 2014 rok Gminy Kozy,

5) w sprawie udzielenia dotacji celowej na dofinansowanie zadań z zakresu bezpieczeństwa i porządku publicznego realizowanych przez Ośrodek Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym w Bielsku - Białej - udzielona dotacja celowa będzie przeznaczona na realizację zadań z zakresu bezpieczeństwa i porządku publicznego w związku z usuwaniem następstw nadużywania alkoholu zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, realizowanymi przez Ośrodek Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym w Bielsku - Białej,

6) w sprawie dopłaty do taryfy za odprowadzanie ścieków z gospodarstw domowych w Gminie Kozy na obszarze działania Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Wilamowicach - w uchwale określono stawkę dopłaty z budżetu Gminy Kozy dla taryfowej grupy odbiorców „gospodarstw domowych" do ceny 1 m3 ścieków odbieranych w okresie od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r. przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Wilamowicach w wysokości 1,44 zł netto powiększoną o podatek od towarów i usług zgodnie z obowiązującymi przepisami,

7) w sprawie uchylenia Uchwały Nr XXXIV/21/13 Rady Gminy Kozy z dnia 26 września 2013 roku w sprawie udzielenia przez Gminę Kozy pomocy finansowej Powiatowi Bielskiemu w ramach prowadzonych inwestycji - konieczność uchylenia przedmiotowej uchwały wynika z braku realizacji przez Powiat Bielski przebudowy ul. Kęckiej.

Wszystkie uchwały podjęte na sesjach Rady Gminy oraz materiały będące przedmiotem obrad podawane są mieszkańcom do wiadomości poprzez umieszczenie na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy www.bip.kozy.pl lub http://bip.ugkozy.rekord.pl, ponadto uchwały Rady Gminy są wywieszane w holu Urzędu Gminy.

 

Wykaz interpelacji, wniosków i zapytań Radnych Gminy Kozy przedstawionych

na XXXVII Sesji Rady Gminy dnia 19 grudnia 2013 r.

 

Radny Krzysztof Sporysz

1) ul. Paproci - prośba o zamontowanie lustra drogowego;

2) ul. Paproci, ul. Piaskowa  - prośba o posypywanie podczas okresu zimowego jezdni;

 

Odpowiedź dla radnego Krzysztofa Sporysza

Wójt Gminy Krzysztof Fiałkowski - poinformował, że został ogłoszony przetarg na zimowe utrzymanie dróg oraz ustalony harmonogram odśnieżania dróg na terenie gminy.

Lustro drogowe zostanie zainstalowane w celu poprawienia komunikacji w ramach możliwości finansowych.

 

Radny Tadeusz Bednarz

1) ul. Jutrzenki - ponowienie interpelacji w sprawie zamontowania progu zwalniającego oraz prośba o udzielenie odpowiedzi w jakim najbliższym czasie istnieje możliwość złożenia wniosku lub aneksu do projektu organizacji ruchu;

 

Odpowiedź dla radnego Tadeusza Bednarz

Wójt Gminy Krzysztof Fiałkowski - poinformował, że obecnie jesteśmy na etapie zaktualizowanego planu związanego z organizacją ruchu drogowego, który obowiązuje do końca 2014 r.

 

Radny Leszek Łyczko

1) ul. Przecznia w okolicy posesji Pani Baronowej - prośba o wystosowanie pisma do Zakładu Energetycznego w sprawie wymiany lampy;

 

Odpowiedź dla radnego Leszka Łyczko

Wójt Gminy Krzysztof Fiałkowski - poinformował, że sprawa lampy była już zgłaszana w Zakładzie Energetycznym, niemniej jednak zostanie wystosowane ponaglenie w tej sprawie. 

 

Radny Jan Pezda

1) ponowienie interpelacji w sprawie progów zwalniających na ul. Przeczniej, a także na przejściu dla pieszych przy ul. Lipowej i ul. Akacjowej - prośba o pisemną odpowiedź wraz z uzasadnieniem braku możliwości umieszczenia progów zwalniających;

 

Odpowiedź dla radnego Jana Pezdy

Wójt Gminy Krzysztof Fiałkowski - poinformował, że odpowiedź na złożoną interpelację będzie przekazana na piśmie.

 

Protokołowała

 

Małgorzata Bednarz


Nawigacja: Główna > Aktualności > 2014 > 01 > 17

Pogoda

()
Temp: °C
Wiatr: km/h
Prognoza na noc:
Temp: °C,
Wiatr: km/h

Szczegóły (ICM)
Ostrzeżenia pogodowe

WYBORY SAMORZĄDOWE

e-ADMINISTRACJA

BIP Urzędu Gminy Kozy

RADA GMINY - aktualności

INWESTYCJE GMINNE

BEZPIECZEŃSTWO

sprawy porządku w Gminie

ROLNICTWO

OCHRONA ZDROWIA

SPORT i REKREACJA

POMOC SPOŁECZNA

OŚWIATA

KULTURA

Współpraca z NGO

PARAFIE w Kozach

Konsultacje społeczne

Projekty z UE

Polecamy

Poznaj Kozy

>>> Archiwum stron <<<


Logo Kino Marzenie


Biuletyn Informacji Publicznej
Biuletyn Informacji Publicznej to urzędowy publikator teleinformatyczny, na którym zostaje udostępniona informacja publiczna.
Pokaż zawartość


Związek Powiatów Polskich
Logo Euroregionu Beskidy


stat4ustat4u