BIP
lang: en lang: fr lang: de Polski

Nawigacja: Główna > Aktualności > 2014 > 01 > 09

Aktualności

Rekrutacja do projektu...

Dodano: 2014-01-09 14:55:28Wygasa: 2014-01-31

logo Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kozach ogłasza nabór uczestniczek i uczestników projektu „Aktywizacja zawodowa i społeczna w Gminie Kozy" współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego...

PROJEKT SKIEROWANY JEST DO BEZROBOTNYCH MIESZKAŃCÓW GMINY KOZY W WIEKU DO 30 ROKU ŻYCIA

W roku 2014 oferujemy:

warsztaty grupowe:
Akademia poszukiwania pracy i przedsiębiorczości
Trening kompetencji i umiejętności społecznych
 indywidualne konsultacje z trenerem pracy
 indywidualnie dobrany kurs zawodowy

MOŻLIWOŚĆ ODBYCIA PŁATNEGO STAŻU W WYMIARZE OD 3 DO 6 MIESIĘCY

Informacje o projekcie oraz dokumenty rekrutacyjne dostępne są Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kozach w pokoju nr 23 (Klub pracy) oraz na stronie internetowej www.gops.kozy.pl

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W PROJEKCIE

 

GOPS w Kozach

 

BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ – ETAP IX

Dodano: 2014-01-09 10:46:13Wygasa: 2014-01-31

. W związku z trwającą realizacją inwestycji dotyczącą budowy kanalizacji sanitarnej w Kozach - kanały boczne w Kozach Górnych i wzdłuż kolektora Czerwonka - etap IX, informujemy mieszkańców ...

że w zakres inwestycji realizowanej i finansowanej przez Gminę wchodzi:


• budowa kanałów głównych oraz bocznych wraz ze studniami kanalizacyjnymi
• budowa sięgaczy kanalizacyjnych (przykanaliki do poszczególnych posesji) od kanału głównego do granicy nieruchomości zakończonych zaślepkami.

Wykonanie przyłącza kanalizacyjnego od instalacji wewnętrznej w budynku do sięgacza zakończonego w granicy nieruchomości zaślepką jest realizowane we własnym zakresiei na koszt właściciela nieruchomości.

Budowa przyłącza zgodnie z ustawą z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę
i zbiorowym odprowadzeniu ścieków „...zapewnia na własny koszt osoba ubiegając się
o przyłączenie nieruchomości do sieci".

Realizacja przyłącza kanalizacyjnego powinna zostać wykonana zgodnie z warunkami określonymi przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Wilamowicach zamieszczonych na stronie http://zwik.wilamowice.pl

Przyłącze wymaga dokonania odbioru technicznego przed jego zasypaniem (po wcześniejszym ustaleniu terminu), uiszczenia opłaty przyłączeniowej w wysokości 162,00 zł i podpisania umowy na odprowadzenie ścieków.
W związku z powyższym informujemy, że Gmina Kozy nie pobiera opłat związanych
z budową przyłączy indywidualnych oraz nie zawiera umów z tego tytułu z właścicielami nieruchomości (tak jak to miało miejsce przy realizacjach budowy kanalizacji sanitarnej w latach poprzednich).

Koszt budowy przyłącza uzależniony jest od warunków technicznych jego posadowienia
w szczególności jego: długości, głębokości, zagospodarowania działki oraz systemu prowadzenia robót i leży wyłącznie po stronie właściciela działki.

opr.BRG

Nasza Gmina liczy 12393 mieszkańców!

Dodano: 2014-01-09 09:44:28Wygasa: 2014-01-31

Poniżej dane podsumowujące ubiegły rok  czyli ...

Statystyka w gminie Kozy za 2013 rok

Ewidencja ludności:

urodziło się 133 dzieci,

w tym:

64 chłopców i 69 dziewczynek (w 2012 r. - 156 dzieci)

zmarło 105 osób,

w tym:

55 mężczyzn i 50 kobiet (w 2012r. 127 osób)

Na koniec 2013 roku gmina Kozy liczyła 12 393 mieszkańców zameldowanych na pobyt stały i 229 mieszkańców zameldowanych na pobyt czasowy.


Urząd Stanu Cywilnego:

 

Urząd Stanu Cywilnego w Kozach rejestruje fakty z zakresu stanu cywilnego.

Dotyczy to zawartych małżeństw, zgonów, urodzeń, które miały miejsce na terenie gminy Kozy.

W większości przypadków zdarzenia te dotyczą mieszkańców naszej gminy.

Sporządzane są również akty, dotyczące zdarzeń powstałych za granicą, a które dotyczą mieszkańców Kóz.

Sporządzono:

54 akty małżeństwa (w 2012r. 71 aktów),

z tego:
- 40 aktów małżeństwa dotyczących ślubów wyznaniowych (w 2012r. 56 aktów),
- 8 aktów małżeństwa dotyczących ślubów cywilnych (w 2012r. 12 aktów),
- 6 aktów małżeństwa dotyczących ślubów zawartych za granicą, wpisanych na wniosek osoby zainteresowanej /Słowacja, Tunezja, Mołdawia, Włochy, Wielka Brytania(2) / (w 2012r. 3 akty)

69 aktów zgonu (w 2012r. 77 aktów),
• 8 aktów urodzenia dotyczących urodzeń za granicą /Niemcy, Australia, Holandia, Irlandia, Ukraina, Wilka Brytania(3)/ (w 2012r. 4 akty).

W ubiegłym roku 14 par małżeńskich obchodziło jubileusz Złotych Godów tj. 50- lecie pożycia małżeńskiego.

Z tej okazji Jubilatom wręczone zostały medale „Za Długoletnie Pożycie Małżeńskie", nadane przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

 

Oprac. L.Greń

 

 

 

 

 

 

Oprac. L.Greń

 

 

 

 

 

Dom Kultury zaprasza

Dodano: 2014-01-09 09:07:00Wygasa: 2014-01-31

Dom Kultury w Kozach -logo

Na stronie internetowej Domu Kultury w Kozach znajdują się informacje o karnawałowych impezach artystycznych oraz feriach dla dzieci organizowanych przez tę instytucje -zapraszamy do zapoznania sie z tą ciekawą ofertą: http://www.domkultury.kozy.pl

 

Imprezy:

 

11 stycznia 2014 roku

godzina 19:15, sala widowiskowa Domu Kultury

Młodzieżowa Orkiestra Dęta z Kóz zaprasza na „Koncert Noworoczny" -
muzyczną podróż przez 20 lat istnienia Domu Kultury w Kozach.

 

12 stycznia 2014 roku

godzina 16:00, Kościół pw. Ducha Świętego w Kozach Gajach

 

Festiwal Kolęd i Pastorałek XIV "Spotkania z Kolędą" - wystąpią dla Państwa:
Chór Cantica z Bystrej, Młodzieżowa Orkiestra Dęta z Kóz, Chór Domu Kultury
w Kozach oraz zespół Niepełne gimnazjalne z Kóz.

Głównym organizatorem Festiwalu jest Polski Związek Chórów i Orkiestr Oddział w Bielsku-Białej.

 

15 stycznia 2014 roku

godzina 19:00, sala widowiskowa Domu Kultury

 

„III Koziański Wieczór Kolędowy" - wystąpi dla Państwa Zespół Pieśni i Tańca „Kozianie" oraz Chór Domu Kultury w Kozach.

 

Zachęcamy do zapoznania się z pełna ofertą Domu Kultury na stronie internetowej www.domkultury.kozy.pl

 


Nawigacja: Główna > Aktualności > 2014 > 01 > 09

Pogoda

()
Temp: °C
Wiatr: km/h
Prognoza na noc:
Temp: °C,
Wiatr: km/h

Szczegóły (ICM)
Ostrzeżenia pogodowe

WYBORY SAMORZĄDOWE

e-ADMINISTRACJA

BIP Urzędu Gminy Kozy

RADA GMINY - aktualności

INWESTYCJE GMINNE

BEZPIECZEŃSTWO

sprawy porządku w Gminie

ROLNICTWO

OCHRONA ZDROWIA

SPORT i REKREACJA

POMOC SPOŁECZNA

OŚWIATA

KULTURA

Współpraca z NGO

PARAFIE w Kozach

Konsultacje społeczne

Projekty z UE

Polecamy

Poznaj Kozy

>>> Archiwum stron <<<


Logo Kino Marzenie


Biuletyn Informacji Publicznej
Biuletyn Informacji Publicznej to urzędowy publikator teleinformatyczny, na którym zostaje udostępniona informacja publiczna.
Pokaż zawartość


Związek Powiatów Polskich
Logo Euroregionu Beskidy


stat4ustat4u