BIP
lang: en lang: fr lang: de Polski

Nawigacja: Główna > Aktualności > 2014 > 01 > 02
Kategoria: OCHRONA ZDROWIA

Rozkład pracy aptek w 2014 roku w powiecie bielskim

Dodano: 2014-01-02 15:01:27Wygasa: 2014-01-31

Poniżej informacja w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu bielskiego na 2014 rok:

UCHWAŁA NR IV/46/336/13

RADY POWIATU W BIELSKU-BIAŁEJ

z dnia 28 listopada 2013 r.

w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu bielskiego na 2014 rok

 

 

Na  podstawie  art. 12 pkt  1 i  11 ustawy  z dnia  5 czerwca  1998 r.  o samorządzie  powiatowym  /  t.j.  Dz.U. z 2013 r.  ,  poz.595  z późn.  zm./,  w związku  z art. 94 ust.1  i 2 ustawy  z dnia  6 września  2001 r.  Prawo farmaceutyczne /t.j. Dz.U. z 2008 r. Nr 45, poz. 271 z późn. zm./, po zasięgnięciu opinii Burmistrzów/Wójtów gmin z terenu powiatu bielskiego i Beskidzkiej Okręgowej Izby Aptekarskiej w Bielsku-Białej,

Rada Powiatu w Bielsku-Białej uchwala, co następuje:

§ 1.

Ustala  rozkład  godzin  pracy  aptek  ogólnodostępnych  na  terenie  powiatu  bielskiego  na  2014 rok, jak w załączniku nr 1 do niniejszej Uchwały.

§ 2.

1. Ustala, iż poza godzinami pracy, określonymi w załączniku nr 1, apteki ogólnodostępne pełnią dyżury umożliwiające  dostępność  świadczeń  w porze  nocnej,  niedziele,  święta  i inne  dni  wolne  od  pracy  według harmonogramu, stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszej Uchwały.

2. W okresie dyżuru apteki funkcjonują codziennie przez całą dobę, począwszy od soboty od godz. 8 00  do soboty następnego tygodnia do godz. 8 00 .

§ 3.

Z  dniem  31 grudnia  2013 r.  traci  moc  Uchwała  Nr  IV/32/254/13  Rady  Powiatu  w Bielsku-Białej  z dnia 31 stycznia  2013 r.  w sprawie  ustalenia  rozkładu  godzin  pracy  aptek  ogólnodostępnych  na  terenie  powiatu bielskiego,  zmieniona  Uchwałą  Nr  IV/40/292/13  z dnia  21 czerwca  2013 r.  oraz  Uchwałą  Nr  IV/44/319/13 z dnia 26 września 2013 r.

§ 4.

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

 

Przewodniczący Rady

Roman Migdał

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IV/46/336/13

Rady Powiatu w Bielsku-Białej

z dnia 28 listopada 2013 r.

Rozkład godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu bielskiego

Lp.  Adres,  Nazwa apteki, nr tel.  Godziny pracy

1  Bestwina, ul. Szkolna 4  32/215-71-87  pon-pt 8 00-18 00, sob. 9 00-13 00

2  Buczkowice, ul. Romana Białka 1307  „Pod Modrzewiem" 33/817-71-25  pon-pt 8 00-18 00, sob. 8 00-13 00

3  Buczkowice, ul. Szkolna 1  „Przyjazna" 33/817-75-34  pon-pt 8 00-18 00, sob. 8 00-14 00

4  Bystra, ul. Promienista 1  „Apteka 21" 33/472-33-49  pon-pt 8 00-20 00, sob. 8 00-16 00

5  Bystra, ul. Szczyrkowska 58  „Beskidzka" 33/817-12-43  pon-pt 8 30-18 00, sob. 8 30-14 00

6  Czaniec, ul. K.Wojtyły 26  33/810-95-05, pon.8 00-16 00, wt. śr. 8 00-18 00, czw.pt. 8 00-16 00, sob. 8 00-13 00

7  Czaniec, ul. K.Wojtyły 58  „Apteka w Czańcu", 33/818-50-75  pon-pt 8 00-20 00, sob. 8 00-18 00

8  Czechowice-Dziedzice, ul. Nad Białką 1c, „Apteka Dobrych Rad Prima" 32/215-17-62, pon-pt 8 00-18 00, sob. 8 00-12 00

9  Czechowice-Dziedzice, ul. Piłsudskiego 12  „Eureka" 32/214-66-00  pon-pt 8 00-20 00, sob. 8 00-14 00

10  Czechowice-Dziedzice, ul. Kolejowa 17  „Europejska" 32/215-24-80  pon-pt 8 00-21 00, sob. 8 00-14 00

11 Czechowice-Dziedzice, ul. Makuszyńskiego 6 „Galenika" 32/214-36-23  pon-pt 8 00-20 00, sob. 8 00-14 00

12  Czechowice-Dziedzice, ul. Legionów 189  „Hipokrates IV" 32/214-59-20  pon-pt 8 00-18 00, sob. 8 00-13 00

13  Czechowice-Dziedzice, ul. Traugutta 18a  „Hygieja"32/215-56-26  pon-pt 8 00-20 00, sob. 8 00-16 00

14 Czechowice-Dziedzice, ul. Niepodległości 10A „Max" 32/214-52-34  pon-pt 8 00-20 00, sob. 9 00-14 00

15  Czechowice-Dziedzice, ul. Jagiellońska 13  „Ojca Pio" 32/215-37-25  pon-pt 8 00-19 00, sob. 8 00-14 00

16  Czechowice-Dziedzice, ul. Kolejowa 9  „Pro-Vita" 32/215-28-23  pon-pt 8 00-20 00, sob. 8 00-14 00

17  Czechowice-Dziedzice, pl. J.Pawła II 4/1  „W Rynku" 32/215-28-27  pon-pt 8 00  - 20 00 , sob. 8 00  - 14 00

18 Czechowice-Dziedzice, ul. Sienkiewicza 4/1 „Zdrowie" 32/215-33-44  pon-pt 8 00-18 00

19  Dankowice, ul. Św. Wojciecha 12  33/845-90-13  pon-pt 8 00-17 00, sob. 9 00-12 00

20  Jasienica, ul. Cieszyńska 933  „Familia" 33/818-00-15  pon-pt 7 30-20 00, sob. 8 00-15 00

21  Jasienica 291  „Optima" 33/815-24-86  pon-pt 9 00-17 00, sob. 9 00-13 00

22  Jasienica  845  „Viola" 33/815-26-02  pon-pt 8 00-18 00, sob. 8 00-13 00

23  Jaworze, ul. Szkolna 7  „Jaworzańska" 33/817-22-32  pon-pt 7 30-19 00, sob. 8 00-14 00

24  Jaworze, ul. Zdrojowa 138  „Ostoja" 33/819-24-42, pon-pt 7 30-20 00, sob. 8 00-15 00, niedz. 8 00-12 00

25  Jaworze, ul. Bielska 38 „Apteka przy Wiarusie" 33/815-40-98, pon-pt 8 00-19 00, sob. 8 00-18 00, niedz.  9 00-13 00

26  Kaniów, ul. Batalionów Chłopskich  15a „Apteka Dobrych Rad" 32/210-11-20, pon-pt 8 00-18 30, sob. 8 00-12 00

27  Kobiernice, ul. Żywiecka 10A  „Pod Dębem" 33/810-84-81, pon-pt 8 00-21 00, sob. 8 00-20 00, niedz.  9 00-14 00

28  Kobiernice, ul. Żywiecka 6  „Panaceum" 33/810-87-73  pon-pt 8 00-20 00, sob. 8 00-14 00

29  Kozy, ul. Lipowa 2 „Pod Lipami"  Nowa Farmacja, 33/444-69-56, pon-pt 8 00-19 00

30  Kozy, ul. Przecznia 2  „Apteka w Kozach" 33/821-37-93  pon-pt 8 00-21 00, sob. 8 00-18 00

31  Kozy, ul. Bielska 147  „Arnika" 33/821-42-07  pon-pt 8 00-20 00, sob. 8 00-14 00

32  Kozy, ul. Ludowa 4  „Barbara" 33/817-46-48  pon-pt 8 00-19 00, sob. 8 00-13 00

33  Ligota, ul. Miliardowicka 62  „Wrzos" 32/210-13-84  pon-pt 8 00-19 00, sob. 8 00-15 00

34  Mazańcowice 22  33/815-54-22  pon-pt 8 30-17 00, sob. 9 00-13 00

35  Międzyrzecze Górne 433  „Bursztynowa" 33/815-58-16  pon-pt 8 00-18 00, sob. 8 00-13 00

36  Pisarzowice, ul. Bielska 46A  „Isofarm" 33/819-10-76  pon-sob 7 00-21 00, niedz. 9 00-20 00

37  Pisarzowice, ul. Zdrowa 4  „Na Zdrowej" 33/845-94-19  pon-pt 7 30-18 00, sob. 8 00-13 00

38  Porąbka, Rynek 3  „Farmana" 33/810-62-26  pon-pt 8 00-18 00, sob. 9 00-14 00

39  Szczyrk, ul. Beskidzka 69  „Dbam o zdrowie" 33/817-85-16  pon-pt 8 00-19 00, sob. 8 00-14 00

40  Szczyrk, ul. Myśliwska 11  „Pod Skrzycznem" 33/817-90-66  pon-pt 8 00-20 00, sob. 8 00-16 00

41  Szczyrk, ul. Beskidzka 16  „Pod Starą Pocztą" 33/829-93-50, pon-pt 8 00-22 00, sob. 8 00-20 00, niedz.  10 00-18 00

42  Wilamowice, ul. Paderewskiego 15  33/815-03-76  pon-pt 8 00-19 00

43  Wilamowice, Rynek 5  „Bliska Apteka" 33/307-00-78  pon-pt 8 00-19 00, sob. 8 00-15 00

44  Wilamowice, Rynek 2  "Medena" 33/845-71-01, pon-pt 7 30-19 00, sob. 7 30-13 00, niedz.  9 00-11 00

45  Wilkowice, ul. Wyzwolenia 31  „Dbam o zdrowie" 33/821-65-45  pon-pt 8 00-18 00, sob. 8 00-14 00

46  Zabrzeg, ul. Widna 1  „Na Widnej" 32/214-68-10  pon-pt 8 00-18 00, sob. 8 00-14 00

 

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr IV/46/336/13

Rady Powiatu w Bielsku-Białej

z dnia 28 listopada 2013 r.

Harmonogram dyżurów pełnionych w porze nocnej, niedziele, święta i inne dni wolne od pracy, przez

apteki ogólnodostępne na terenie miasta Czechowice-Dziedzice w roku 2014

Termin  Nazwa i adres dyżurującej apteki

28.12.2013 - 04.01.2014  „Max", Czechowice-Dziedzice, ul. Niepodległości 10A

04.01 - 11.01  „Eureka", Czechowice-Dziedzice, ul. Piłsudskiego 12

11.01 - 18.01  „Europejska", Czechowice-Dziedzice, ul. Kolejowa 17

18.01 - 25.01  „Ojca Pio", Czechowice-Dziedzice, ul. Jagiellońska 13

25.01 - 01.02  „Apteka Dobrych Rad Prima", Czechowice-Dziedzice, ul. Nad Białką 1c

01.02 - 08.02  „Hygieja", Czechowice-Dziedzice, ul. Traugutta 18a

08.02 - 15.02  „Galenika", Czechowice-Dziedzice, ul. Makuszyńskiego 6

15.02 - 22.02  „W Rynku", Czechowice-Dziedzice, pl. J.Pawła II 4/1

22.02 - 01.03  „Pro-Vita", Czechowice-Dziedzice, ul. Kolejowa 9

01.03 - 08.03  „Hipokrates IV", Czechowice-Dziedzice, ul. Legionów 189

08.03 - 15.03  „Max", Czechowice-Dziedzice, ul. Niepodległości 10A

15.03 - 22.03  „Hygieja", Czechowice-Dziedzice, ul. Traugutta 18a

22.03 - 29.03  „Europejska", Czechowice-Dziedzice, ul. Kolejowa 17

29.03 - 05.04  „Ojca Pio", Czechowice-Dziedzice, ul. Jagiellońska 13

05.04 - 12.04  „Apteka Dobrych Rad Prima", Czechowice-Dziedzice, ul. Nad Białką 1c

12.04 - 19.04  „Galenika", Czechowice-Dziedzice, ul. Makuszyńskiego 6

19.04 - 26.04  „Eureka", Czechowice-Dziedzice, ul. Piłsudskiego 12

26.04 - 03.05  „Hygieja", Czechowice-Dziedzice, ul. Traugutta 18a

03.05 - 10.05  „W Rynku", Czechowice-Dziedzice, pl. J.Pawła II 4/1

10.05 - 17.05  „Pro-Vita", Czechowice-Dziedzice, ul. Kolejowa 9

17.05 - 24.05  „Hipokrates IV", Czechowice-Dziedzice, ul. Legionów 189

24.05 - 31.05  „Max", Czechowice-Dziedzice, ul. Niepodległości 10A

31.05 - 07.06  „Hygieja", Czechowice-Dziedzice, ul. Traugutta 18a

07.06 - 14.06  „Europejska", Czechowice-Dziedzice, ul. Kolejowa 17

14.06 - 21.06  „Ojca Pio", Czechowice-Dziedzice, ul. Jagiellońska 13

21.06 - 28.06  „Apteka Dobrych Rad Prima", Czechowice-Dziedzice, ul. Nad Białką 1c

28.06 - 05.07  „Galenika", Czechowice-Dziedzice, ul. Makuszyńskiego 6

05.07 - 12.07  „Eureka", Czechowice-Dziedzice, ul. Piłsudskiego 12

12.07 - 19.07  „Hygieja", Czechowice-Dziedzice, ul. Traugutta 18a

19.07 - 26.07  „W Rynku", Czechowice-Dziedzice, pl. J.Pawła II 4/1

26.07 - 02.08  „Pro-Vita", Czechowice-Dziedzice, ul. Kolejowa 9

02.08 - 09.08  „Hipokrates IV", Czechowice-Dziedzice, ul. Legionów 189

09.08 - 16.08  „Max", Czechowice-Dziedzice, ul. Niepodległości 10A

16.08 - 23.08  „Hygieja", Czechowice-Dziedzice, ul. Traugutta 18a

23.08 - 30.08  „Europejska", Czechowice-Dziedzice, ul. Kolejowa 17

30.08 - 06.09  „Ojca Pio", Czechowice-Dziedzice, ul. Jagiellońska 13

06.09 - 13.09  „Apteka Dobrych Rad Prima", Czechowice-Dziedzice, ul. Nad Białką 1c

13.09 - 20.09  „Galenika", Czechowice-Dziedzice, ul. Makuszyńskiego 6

20.09 - 27.09  „Eureka", Czechowice-Dziedzice, ul. Piłsudskiego 12

27.09 - 04.10  „Hygieja", Czechowice-Dziedzice, ul. Traugutta 18a

04.10 - 11.10  „W Rynku", Czechowice-Dziedzice, pl. J.Pawła II 4/1

11.10 - 18.10  „Pro-Vita", Czechowice-Dziedzice, ul. Kolejowa 9

18.10 - 25.10  „Hipokrates IV", Czechowice-Dziedzice, ul. Legionów 189

25.10 - 01.11  „Max", Czechowice-Dziedzice, ul. Niepodległości 10A

01.11 - 08.11  „Hygieja", Czechowice-Dziedzice, ul. Traugutta 18a

08.11 - 15.11  „Ojca Pio", Czechowice-Dziedzice, ul. Jagiellońska 13

15.11 - 22.11  „Apteka Dobrych Rad Prima", Czechowice-Dziedzice, ul. Nad Białką 1c

22.11 - 29.11  „Galenika", Czechowice-Dziedzice, ul. Makuszyńskiego 6

29.11 - 06.12  „Eureka", Czechowice-Dziedzice, ul. Piłsudskiego 12

06.12 - 13.12  „Hygieja", Czechowice-Dziedzice, ul. Traugutta 18a

13.12 - 20.12  „W Rynku", Czechowice-Dziedzice, pl. J.Pawła II 4/1

20.12 - 27.12  „Europejska", Czechowice-Dziedzice, ul. Kolejowa 17

27.12.2014 - 03.01.2015  „Pro-Vita", Czechowice-Dziedzice, ul. Kolejowa 9

 


Kategoria: OCHRONA ZDROWIA
Nawigacja: Główna > Aktualności > 2014 > 01 > 02

Pogoda

()
Temp: °C
Wiatr: km/h
Prognoza na noc:
Temp: °C,
Wiatr: km/h

Szczegóły (ICM)
Ostrzeżenia pogodowe

WYBORY SAMORZĄDOWE

e-ADMINISTRACJA

BIP Urzędu Gminy Kozy

RADA GMINY - aktualności

INWESTYCJE GMINNE

BEZPIECZEŃSTWO

sprawy porządku w Gminie

ROLNICTWO

OCHRONA ZDROWIA

SPORT i REKREACJA

POMOC SPOŁECZNA

OŚWIATA

KULTURA

Współpraca z NGO

PARAFIE w Kozach

Konsultacje społeczne

Projekty z UE

Polecamy

Poznaj Kozy

>>> Archiwum stron <<<


Logo Kino Marzenie


Biuletyn Informacji Publicznej
Biuletyn Informacji Publicznej to urzędowy publikator teleinformatyczny, na którym zostaje udostępniona informacja publiczna.
Pokaż zawartość


Związek Powiatów Polskich
Logo Euroregionu Beskidy


stat4ustat4u