BIP
lang: en lang: fr lang: de Polski

Nawigacja: Główna > Aktualności > 2013 > 10

Aktualności

Złoty Medal za Długoletnią Służbę przyznany dla mieszkańca Kóz ...

Dodano: 2013-10-30 08:57:45Wygasa: 2013-11-30

Od prawej - M.Laszczak, O.Rumpel, R.Kuczera, L.Mielimąka, J.Wawrzyńczyk, M.Warchoł- Sobiesiak, A.Mokrus. Zamek Królewski w WarszawieMiło nam poinformować, że Złoty Medal za Długoletnią Służbę

przyznany przez Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej

otrzymał mieszkaniec naszej miejscowości - MAREK LASZCZAK

Instruktor i członek  Stowarzyszenia Krzewienia Kultury Muzycznej Kóz i Okolic imienia Jana Laszczaka

Zmarł Tadeusz Mazowiecki ...

Dodano: 2013-10-30 07:20:02Wygasa: 2013-11-04

.

W ramach uroczystości żałobnych po śmierci Tadeusza Mazowieckiego prezydent Bronisław Komorowski ogłosił jednodniową żałobę narodową, którą wyznaczył na 3 listopada - poinformowała Kancelaria Prezydenta. 

żałoba narodowa

Tego dnia odbędzie się pogrzeb byłego premiera ...

O spalaniu liści raz jeszcze …

Dodano: 2013-10-30 07:10:21Wygasa: 2013-11-30

. Jak już pisaliśmy, spalanie odpadów poza spalarniami odpadów jest ustawowo zabronione!

Zakaz spalania dotyczy również spalania pozostałości roślinnych: liści, gałęzi, skoszonej trawy ...

 Nie trujmy siebie i naszych najbliższych !!!

Zaproszenie na bezpłatne badanie słuchu ...

Dodano: 2013-10-29 11:36:47Wygasa: 2013-11-15

Informujemy mieszkańców Kóz i okolic

. o możliwości wykonania bezpłatnego badania słuchu

w nowo powstałym punkcie protetyki słuchu

   Kozy ul.Bielska 188

Konkurs DRZEWO ROKU 2014

Dodano: 2013-10-23 10:33:51Wygasa: 2013-11-30

. "... Nie szukamy drzew najstarszych, najwyższych, najgrubszych, najpiękniejszych czy najrzadszych.Szukamy drzew z opowieścią, drzew, które pobudzają wyobraźnię i jednoczą ludzi ..." - przypomina Jacek Bożek, prezes Klubu Gaja

Po raz czwarty Klub Gaja ogłasza ogólnopolski konkurs na  Drzewo Roku ...

Konkurs Drzewo Roku promuje postawy szacunku dla przyrody w najbliższym otoczeniu i wyszukuje przykłady ciekawych i trwałych związków pomiędzy kulturą i historią lokalnej społeczności lub pojedynczej osoby, a wybranym drzewem -kliknij

Czy organizacje pozarządowe mogą zarabiać na działalność? -film

Dodano: 2013-10-23 07:46:52Wygasa: 2013-11-30

Organizacje pozarządowe mogą  legalnie zarabiać i przeznaczać zysk na cele statutowe. .

Jednak muszą to robić zgodnie z prawem.

W zrozumieniu zasad prowadzenia działalności odpłatnej pożytku publicznego oraz działalności gospodarczej ma pomóc film edukacyjny, który powstał w Internetowym Centrum Wsparcia -kliknij

Sezon grzewczy rozpoczęty ...

Dodano: 2013-10-22 13:35:32Wygasa: 2013-11-30

nie dla czadu

Wraz z nadejściem jesiennych chłodów rozpoczęliśmy sezon grzewczy w naszych domach -

PRZYPOMINAMY o konieczności sprawdzania stanu technicznego przewodów kominowych (wentelacyjnych, dymowych, spalinowych)

oraz o tym, że SPALANIE niektórych ŚMIECI poza instalacjami na ten cel przeznaczonymi, JEST USTAWOWO ZABRONIONE...

UROCZYSTOŚĆ Z OKAZJI DNIA EDUKACJI NARODOWEJ

Dodano: 2013-10-22 11:17:45Wygasa: 2013-10-31

dzień KENWe wtorek 15 października 2013 r.

w Domu Kulturyw Kozach odbyła się uroczystość

z okazji Dnia Edukacji Narodowej.

Były okolicznościowe życzenia, występy artystyczne oraz  medale, nagrody, wyróżnienia dla nauczycieli  ...

Placówka Wsparcia Dziennego w Kozach

Dodano: 2013-10-21 12:13:45Wygasa: 2013-10-21

Placówka Wsparcia Dziennego- kliknij definicja oraz uchwała w sprawie powołania

http://kozy.vot.pl/static/zdjecia/2013/11/05/wsparcie.jpg

Uwaga! Ograniczenia w ruchu drogowym na ul.Przeczniej

Dodano: 2013-10-20 13:06:22Wygasa: 2013-10-24

uwaga roboty!

W najbliższym czasie mogą wystąpić duże utrudnienia w ruchu pojazdów w obrębie terenu prowadzonych robót drogowych odcinek:przejazd kolejowy - rondo im.kpt.Kunickiegona przy ul.Przeczniej w Kozach.

Komunikat w tej sprawie poniżej ...

WAŻNE - Informacje o zagrożeniach i postępowaniu w sytuacji ich wystąpienia

Dodano: 2013-10-20 10:42:58Wygasa: 2013-10-20

informacje na ten temat poniżej ...

 

 

 

Bezpieczeństwo publiczne

Dodano: 2013-10-20 10:26:01Wygasa: 2013-10-20

Zadaniem własnym gminy jest zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty, w tym również  z zakresu porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli oraz ochrony przeciwpożarowej  przeciwpowodziowej...

Obrona cywilna

Dodano: 2013-10-20 10:22:53Wygasa: 2013-10-20

Obecny kształt Obrony Cywilnej w Polsce, normuje Protokół Dodatkowy I do Konwencji Genewskich z 12 sierpnia 1949 r., dotyczący ochrony ofiar międzynarodowych konfliktów zbrojnych, sporządzony w Genewie dnia 8 czerwca 1977 r. (Dz. U. 1992, Nr 41, poz. 175), który Rzeczpospolita Polska przyjęła 19 września 1991. Na gruncie prawa krajowego problematykę obrony cywilnej reguluje ustawa z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 241, poz. 2416)...

Pozamilitarne zadania obronne

Dodano: 2013-10-20 10:13:59Wygasa: 2013-10-20

Realizacja zadań obronnych normowana jest m.in. przez niżej wymienione akty prawne:

Informacje na temat telefonów alarmowych

Dodano: 2013-10-20 10:12:19Wygasa: 2013-10-20

telefony alarmowe:

 999 – pogotowie ratunkowe,
998 – straż pożarna,
997 – policja,
987 – Wojewódzkie Centra Zarządzania Kryzysowego,
112 – telefon alarmowy dla użytkowników telefonów komórkowych,

991 – pogotowie energetyczne,

992 -  pogotowie gazowe,

994 – pogotowie wodociągowo –kanalizacyjne,

985 -  GOPR Grupa Beskidzka

 

33 8175 310 - Komisariat Policji  w Kobiernicach

33 8121200  - Komenda Miejska Policji w Bielsku –Białej

33  8122233  -Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Bielsku -Białej

 

 

 

 

Informacje o zagrożeniach i postępowaniu w sytuacji ich wystąpienia

Dodano: 2013-10-20 10:06:58Wygasa: 2013-10-20

Informacje o zagrożeniach i postępowaniu w sytuacji ich wystąpienia /wobec osób rannych w omówionych poniżej przypadkach stosować postępowanie przedstawione w punkcie Pierwsza pomoc w dziale Powszechna samoobrona/...

 

 

 

 

 

Gminny magazyn przeciwpowodziowy

Dodano: 2013-10-20 10:04:36Wygasa: 2013-10-20

Zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym jednym z zadań gminy jest wyposażenie i utrzymanie magazynu przeciwpowodziowego.

Wyposażenie gminnego magazynu przeciwpowodziowego w Kozach stanowią:

worki do układania wałów,  przenośne agregaty prądotwórcze, pompy spalinowe i elektryczne, maszty oświetleniowe z lampami, bosaki,  sznury -linki,  łopaty, taczki, siekiery, piły, łomy, nożyce do cięcia drutu, gwoździe, plandeki.

Magazyn został wyposażony w latach 2008 - 2012.

Plan ewakuacji

Dodano: 2013-10-20 10:03:23Wygasa: 2013-10-20

Ewakuacja polega na przemieszczaniu ludności, zwierząt gospodarskich, unikalnej aparatury i cennej dokumentacji z rejonów, w których przebywanie może zagrażać życiu lub zdrowiu, do rejonów bezpiecznych...

 

Plan operacyjny ochrony przed powodzią Gminy Kozy

Dodano: 2013-10-20 09:58:18Wygasa: 2013-10-20

Podstawę prawną do opracowania Planu stanowi art. 7 ust. 1 pkt 14 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym.

 

Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego

Dodano: 2013-10-20 09:54:17Wygasa: 2013-10-20

Dla koordynacji przedsięwzięć z zakresu zarządzania kryzysowego Wójt Gminy Kozy powołał Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego , który stanowi ciało kolegialne pomocne przy opiniowaniu i podejmowaniu przez Wójta kluczowych decyzji z zakresu zarządzania kryzysowego...

 

Zarządzanie Kryzysowe - podstawowe informacje

Dodano: 2013-10-20 09:32:50Wygasa: 2013-10-20

Zarządzanie kryzysowe to działalność organów administracji publicznej będąca elementem kierowania bezpieczeństwem narodowym, która polega na zapobieganiu sytuacjom kryzysowym, przygotowaniu do przejmowania nad nimi kontroli w drodze zaplanowanych działań, reagowaniu w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowych, usuwaniu ich skutków oraz odtwarzaniu zasobów i infrastruktury krytycznej...

Powszechna samoobrona

Dodano: 2013-10-20 09:32:28Wygasa: 2013-10-25

Powszechna samoobrona to termin z zakresu teorii wojskowości, określający oddolną formę obrony narodowej, polegającą na samorzutnym, trwałym lub doraźnym organizowaniu się ludności cywilnej w miejscu zamieszkania, dla przeciwstawienia się zagrożeniom życia, zdrowia, mienia i środowiska...

 

Zapraszamy do Kóz !

Dodano: 2013-10-20 09:00:38Wygasa: 2013-12-30

Zachęcamy do poznania naszej miejscowości: do spacerów, wycieczek pieszych i rowerowych. Można przemierzać te obszary za pomocą siły własnych mięśni lub wirtualnie za pomocą internetowej  strony gminnej  i tego nowoczesnego narzędzia - poznajkozy.pl - kliknijDwór

http://kozy.vot.pl/static/uploads/poznajkozy1.jpg

Zapraszamy do podróży w czasie i przestrzeni,  zapoznanie się z głównymi atrakcjami turystycznymi i historycznymi miejscowości !

Jednocześnie bardzo prosimy osoby, posiadające stare fotografie mieszkańców Kóz i miejsc znanych z historii miejscowości  o kontakt z redakcją  strony ...

Plan zarządzania kryzysowego dla Gminy Kozy

Dodano: 2013-10-20 08:30:14Wygasa: 2013-10-20

Plan Zarządzania Kryzysowego Gminy Kozy (Plan) jest podstawowym dokumentem określającym zasady działania administracji samorządowej oraz pozostałych uczestników procesu zarządzania i reagowania kryzysowego na terenie gminy.

czytaj poniżej ...

„Zwyczaje i obrzędy ludowe na Żywiecczyźnie"

Dodano: 2013-10-18 10:22:26Wygasa: 2013-10-26

nowa książka

Gminna Biblioteka Publiczna w Kozach zaprasza na promocje książki

Jana Gąsiorka i Marcina Pokusy

25 października 2013 roku godz. 17:00

w Izbie Historycznej im. Adolfa Zubera w Kozach

w sprawie wpisów do CEIDG ...

Dodano: 2013-10-17 15:11:44Wygasa: 2013-10-31

https://encrypted-tbn2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSbFhfXebO8oNMNPR83sr7Nc7kNg_Xx9HvO8ixMQIspTInjxcOkJx2vNAU Przedsiebiorcy!

Wszelkie czynności związane z wpisem do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) - prowadzonej przez Ministra Gospodarki są BEZPŁATNE. Do wszystkich przypadków oferowania wpisu do rejestru przedsiębiorców za opłatą należy podchodzić ze szczególną ostrożnością gdyż są to oferty komercyjne.

Uwaga - Trwa przebudowa strony ...

Dodano: 2013-10-14 13:24:23Wygasa: 2013-10-31