BIP
lang: en lang: fr lang: de Polski

Nawigacja: Główna > Aktualności > 2013 > 09 > 14

Relacja z XXXIII Sesji Rady Gminy w Kozach

Dodano: 2013-09-14 11:01:50Wygasa: 2013-09-26

W dniu 12 września 2013 r. odbyła się XXXIII Sesja Rady Gminy Kozy ...

 

Na XXXIII Sesji Rada podjęła 2 uchwały:
1) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kozy na lata 2013 - 2023 - wprowadzono zmiany wynikające z zarządzenia Nr 92/13 Wójta Gminy Kozy z dnia 30 sierpnia 2013 r., a także nowe zadanie bieżące pod nazwą „Nowa edukacja - Wyższe szanse".
2) w sprawie przystąpienia Gminy Kozy do realizacji projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 - 2013 Priorytet IX Działania 9.1, Poddziałanie 9.1.2 „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych" - jest to projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, którego celem jest wyrównanie szans edukacyjnych uczniów i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w Gminie Kozy.


Wszystkie uchwały podjęte na sesjach Rady Gminy oraz materiały będące przedmiotem obrad podawane są mieszkańcom do wiadomości poprzez umieszczenie na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy www.bip.kozy.pl lub http://bip.ugkozy.rekord.pl, ponadto uchwały Rady Gminy są wywieszane w holu Urzędu Gminy.

 

 

 

Wykaz interpelacji, wniosków i zapytań Radnych Gminy Kozy przedstawionych
na XXXIII Sesji Rady Gminy dnia 12 września 2013 r.

Radny Krzysztof Sporysz
1) prośba o zwrócenie uwagi firmie SITA S.A., która nie odbiera odpadów w terminie oraz pozostawia nowe worki luzem;
2) czym spowodowane jest opóźnienie prac związanych z budową kanalizacji;
3) budynek przy rondzie na ul. Beskidzkiej - prośba o udzielenie informacji na temat podjęcia dalszych kroków w sprawie jego zabezpieczenia przez właściciela;

Odpowiedź dla radnego Krzysztofa Sporysza
Wójt Gminy Krzysztof Fiałkowski -
Poinformował, że firma SITA nie wyrabia się w czasie w związku z tym zwrócili się z prośbą o pomoc do podwykonawców. W sprawie worków zwrócimy się do nich osobiście lub pisemnie.
Jeśli chodzi o kanalizację to został wybrany wykonawca z Roczyn, kolejny etap budowy kanalizacji obejmuje teren trzech ulic pomiędzy rondem Kpt. A. Kunickiego a torami kolejowymi, a także rejon Bagrówki po prawej stronie ul. Beskidzkiej.
W lipcu tego roku odbyła się wizja lokalna z udziałem przedstawiciela właściciela budynku, a także z Nadzoru Prawnego w Bielsku - Białej, w której nakazano właścicielowi dokonania zabezpieczenia budynku.

Radna Ewa Olejnik
1) ul. Zdrowia, końcówka ul. Gajowej - kiedy rozpoczną się prace związane z odwodnieniem drogi;

Odpowiedź dla radnej Ewy Olejnik
Wójt Gminy Krzysztof Fiałkowski -
Poinformował, że temat ten zostanie przekazany Kierownikowi Ref. Obsługi Techniczno - Gospodarczej Panu Jackowi Skoczylasowi.

Radna Grażyna Leśniak
1) na jakim etapie są działania związane z poprawą bezpieczeństwa na ul. Krakowskiej w Kozach Gajach;
2) kiedy firma SITA S.A. będzie odbierała pojemniki, te które nie były zadeklarowane, że będą dzierżawione;

Odpowiedź dla radnej Grażyny Leśniak
Wójt Gminy Krzysztof Fiałkowski -
Poinformował, że kilkakrotnie odbyły się spotkania z przedstawicielami GDDKiA. Na jednym ze spotkań zostały przedstawione koncepcje i rozwiązania poprawy bezpieczeństwa na odcinku około 600m drogi DK - 52. Została również przedstawiona siódma koncepcja, która w oparciu o przepisy prawa związanego z ruchem drogowym, wobec tego zostały przesłane do GDDKiA pisma, gdzie w odpowiedzi zwrotnej otrzymaliśmy informacje, że zadania te będą zaplanowane w projekcie budżetu na 2014 r. w dziale związanym z bezpieczeństwem ruchu drogowego. Sprawą tą interesuje się również Rzecznik Praw Obywatelskich.
Poinformował, że 9 sierpnia br. były odbierane pojemniki przez firmę SITA S.A., jeśli dany pojemnik nie został jeszcze odebrany to należy telefonicznie skontaktować się z firmą SITA w celu ustalenia terminu jego odbioru.

Radny Leszek Łyczko
1) prośba o wystosowanie pisma do firmy SITA S.A. w sprawie mycia przez nich pojemników;

Odpowiedź dla radnego Leszka Łyczko
Skarbnik Gminy Dominik Pawiński -
Poinformował, że w przetargu nie zostało określone, że gmina ma obowiązek utrzymania pojemników w czystości, dlatego stoi to po stronie właścicieli nieruchomości. W przypadku mieszkańca, który podpisał umowę dzierżawy pojemnika z firmą SITA, należałoby sprawdzić, czy obowiązek utrzymania pojemnika nie został przerzucony na użytkownika.

Radny Jacek Kaliński
1) prośba o umieszczenie na stronie internetowej gminy Kozy kalendarza wywozu śmieci szczególnie popiołu lub zrobić przekierowanie na stronę SITA S.A.;

Odpowiedź dla radnego Jacka Kalińskiego
Wójt Gminy Krzysztof Fiałkowski -
Mieszkańcy otrzymali kalendarz odbioru odpadów, jest on również dostępny na stornie SITA S.A., nie mniej jednak możemy zrobić takie przekierowanie na stronie gminy Kozy.

Radny Jan Pezda
1) ul. Morelowa 4 - prośba o załatanie niebezpiecznej wyrwy koło studzienki kanalizacyjnej;

Odpowiedź dla radnego Jana Pezdy
Wójt Gminy Krzysztof Fiałkowski -
Jeśli chodzi o załatanie dziur to będziemy starali się to wykonać w ramach robót uzupełniających.

Radna Bożena Sadlik
1) rondo na ul. Beskidzkiej - prośba o zasypanie dziur kruszywem;
2) ścieżki leśne - prośba o zgłoszenie do pana nadleśniczego, aby rampa, która odgradza wjazd do lasu była zamykana, ponieważ umożliwia to wjazd na teren lasu, co powoduje rozjeżdżanie ścieżek leśnych;

Odpowiedź dla radnej Bożeny Sadlik
Wójt Gminy Krzysztof Fiałkowski -
Jeśli chodzi o załatanie dziur to będziemy starali się to wykonać w ramach robót uzupełniających.
Odnośnie rozjeżdżanych ścieżek leśnych zgłosimy to do organów ścigania.

Radny Grzegorz Dudziak
1) mieszkańcy ul. Krzemowej - prośba mieszkańców o interwencję w sprawie wydobywającego się uciążliwego zapachu z Zakładu Gospodarki Odpadami w Bielsku - Białej;

Odpowiedź dla radnego Grzegorza Dudziaka
Wójt Gminy Krzysztof Fiałkowski -
Możemy w tej sprawie spotkać się z przedstawicielem Zakładu Gospodarki Odpadami Panem Pasierbkiem, żeby omówić zaistniały problem.

Radny Piotr Kulka
1) ul. Spółdzielcza - ponowienie prośby o załatanie dziur;

Odpowiedź dla radnego Piotra Kulki
Wójt Gminy Krzysztof Fiałkowski -
W miarę posiadania materiału do uzupełnienia dziur będziemy się starali to wykonać.

Radny Miłosz Zelek
1) prośba o przygotowanie pisemnej informacji na temat perspektywy remontów oraz inwestycji związanych z oświatą od przedszkola poprzez szkołę, jak wygląda to z perspektywy roku, dwóch lub więcej lat, z uwzględnieniem środków zewnętrznych;

Radny Tomasz Matuszek
1) prośba o zorganizowanie spotkania i zastanowienie się nad poprawą złego gospodarowania obiektem użytkowym przez LKS „Orzeł Kozy";

Odpowiedź dla radnego Tomasza Matuszek
Wójt Gminy Krzysztof Fiałkowski -
Poinformował, że obiekt ten należy do gminy, ale od wielu lat jest użyczony LKS - owi Orzeł Kozy, którego Prezesem jest Pan Henryk Baścik. Teren bieżni nigdy nie był odnawiany, trybuny są w zastraszającym stanie, nie ma środków finansowych, aby modernizować bazę samego budynku, który jest stary, pochodzi z lat 80- tych. Modernizacja tego obiektu wiąże się z dużym nakładem finansowym. Nie mniej jednak jest to temat, który należałoby omówić na jednej z komisji, aby teren który znajduje się w centrum miejscowości przyciągnął dzieci, młodzież a także służył sportowi wyczynowemu.

Radny Tadeusz Bednarz
1) ul. Konwalii - ponowienie interpelacji w sprawie interwencji dotyczącej zapadliska drogi po pracach, które zostały wykonane przez gazownię ;
2) prośba o interwencję w sprawie poprawy bezpieczeństwa na ulicach wewnętrznych i uwrażliwienie policji na motocyklistów, którzy urządzają sobie wyścigi powodując zagrożenie dla mieszkańców;

Odpowiedź dla radnego Tadeusza Bednarza
Wójt Gminy Krzysztof Fiałkowski -
Teren zapadniętej drogi na ul. Konwalii jest do sprawdzenia i zabezpieczenia.
Dodał, że można również umieścić artykuł w Wiadomościach Koziańskich na temat bezpieczeństwa na drogach, aby uwrażliwić również mieszkańców. Sprawę poprawy bezpieczeństwa na drogach wewnętrznych gminy zgłosimy do Policji.

 

Protokołowała

Małgorzata Bednarz

 

 

 


Nawigacja: Główna > Aktualności > 2013 > 09 > 14

Pogoda

()
Temp: °C
Wiatr: km/h
Prognoza na noc:
Temp: °C,
Wiatr: km/h

Szczegóły (ICM)
Ostrzeżenia pogodowe

WYBORY SAMORZĄDOWE

e-ADMINISTRACJA

BIP Urzędu Gminy Kozy

RADA GMINY - aktualności

INWESTYCJE GMINNE

BEZPIECZEŃSTWO

sprawy porządku w Gminie

ROLNICTWO

OCHRONA ZDROWIA

SPORT i REKREACJA

POMOC SPOŁECZNA

OŚWIATA

KULTURA

Współpraca z NGO

PARAFIE w Kozach

Konsultacje społeczne

Projekty z UE

Polecamy

Poznaj Kozy

>>> Archiwum stron <<<


Logo Kino Marzenie


Biuletyn Informacji Publicznej
Biuletyn Informacji Publicznej to urzędowy publikator teleinformatyczny, na którym zostaje udostępniona informacja publiczna.
Pokaż zawartość


Związek Powiatów Polskich
Logo Euroregionu Beskidy


stat4ustat4u