BIP
lang: en lang: fr lang: de Polski

Nawigacja: Główna > Aktualności > 2013 > 09 > 03
Kategoria: Informacje ważne

Relacja z XXXII Sesji Rady Gminy Kozy

Dodano: 2013-09-03 09:02:06Wygasa: 2013-09-14

W dniu 27 sierpnia 2013 r. odbyła się XXXII Sesja Rady Gminy Kozy

Ponizej relacja z posiedzenia oraz wnioski i interpelacje Radnych ...

Na XXXII Sesji Rada podjęła 3 uchwały:

1) w sprawie pozbawienia drogi gminnej nr 616 045 S - ul. Przeczniej na odcinku przebiegającym od ronda im. Kpt. Aleksandra Kunickiego do granicy z Gminą Wilamowice kategorii drogi gminnej - przekazanie w/w odcinka drogi i zaliczenie go do kategorii dróg powiatowych pozwoli na połączenie dwóch istniejących odcinków dróg powiatowych tj. drogi S4482 Bielsko - Biała - Kęty z drogą S4484 Pisarzowice - Kozy.

2) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kozy na lata 2013 - 2023 - został uaktualniony plan dochodów i wydatków budżetu Gminy Kozy na podstawie zarządzenia Nr 83/13 Wójta Gminy Kozy z dnia 31 lipca 2013 r., zarządzenia Nr 89/13 Wójta Gminy Kozy z dnia 16 sierpnia 2013 r. oraz przedłożonego Radzie Gminy Kozy projektu zmian Uchwały Budżetowej.

3) w sprawie zmiany uchwały Nr XXIII/170/12 Rady Gminy Kozy z dnia 14 grudnia 2012 r. Uchwała Budżetowa na 2013 rok Gminy Kozy.

Wszystkie uchwały podjęte na sesjach Rady Gminy oraz materiały będące przedmiotem obrad podawane są mieszkańcom do wiadomości poprzez umieszczenie na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy www.bip.kozy.pl lub http://bip.ugkozy.rekord.pl, ponadto uchwały Rady Gminy są wywieszane w holu Urzędu Gminy.

 

 

Wykaz interpelacji, wniosków i zapytań Radnych Gminy Kozy przedstawionych

na XXXI Sesji Rady Gminy dnia 30 lipca 2013 r.

 

Radny Jacek Kaliński  

1) czy osoba, która złożyła wniosek do planu zagospodarowania przestrzennego otrzyma w tej sprawie odpowiedź pisemną;

2) ul. Storczyków, ul. Liliowa, ul. Zdrojowa, ul. Azaliowa - prośba o załatanie dziur;

3) ul. Wiśniowa - prośba o interwencję w sprawie kamieni, które spłynęły z ul. Irysów podczas ulewy oraz wyczyszczenie studzienek;

4) ul. Bukietowa prośba o wyjaśnienie i ewentualne potwierdzenie informacji uzyskanej od mieszkanki, czy ul. Bukietowa będzie asfaltowana;

5) Osiedle 100 - prośba o weryfikację i ewentualne usunięcie starych i nieaktualnych znaków;

 

Odpowiedź dla radnego Jacka Kalińskiego

Kierownik Ref. Budownictwa i Rozwoju Gospodarczego Piotr Kine -

Poinformował, że jeśli chodzi o wnioski złożone do studium, to zgodnie z ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz innymi przepisami, wnioski te nie są wnioskami rozpatrywanymi w kontekście przepisów Kodeksu Postępowania Administracyjnego, czyli nie są to wnioski, na które w ciągu 30 dni należy udzielić odpowiedzi pisemnej.

Jeśli natomiast chodzi o oznakowanie dróg, to nadmierna ilość znaków jest spowodowana tym, że część dróg była w terenie zabudowanym a część dróg w terenie niezabudowanym. Obecnie cała miejscowość znajduje się w obszarze zabudowanym.

 

Kierownik Ref. Obsługi Techniczno - Gospodarczej Jacek Skoczylas -

W miarę posiadanych środków finansowych późną jesienią została zaplanowana wymiana nieczytelnych znaków.

Jeśli chodzi natomiast o ul. Bukietową poinformował, że otrzymał podobną informację od mieszkanki, która twierdziła, że taką informacje otrzymała od Radnego.

 

Wójt Gminy Krzysztof Fiałkowski - poinformował, że były przymiarki do położenia asfaltu, ale koszt położenia na 200 m odcinku drogi wynosi tyle ile zaplanowane zostało na remonty dróg w budżecie na cały rok.

 

Radna Anna Góra

1) ul. Klonowa - prośba o załatanie dziur w szczególności obok posesji nr 3 i 14;

2) ul. Klonowa - prośba o zwrócenie uwagi mieszkańcom w związku z pozarastanymi posesjami;

 

Radna Grażyna Leśniak

1) w związku z opracowaną koncepcją kanalizacji deszczowej na ul. Jaskółczej i ul. Spokojnej oraz uzyskaną informacją w sprawie przeprowadzenia rozmowy z mieszkańcami na ten temat, prośba o wyjaśnienie od strony prawnej w jaki sposób miałoby się to odbyć. Co w przypadku jeśli część osób nie wyrazi zgody, czy będą podejmowane dalsze kroki w tej sprawie?

 

 

Odpowiedź dla radnej Grażyny Leśniak

Radca Prawny Magdalena Kubica -

Powiedziała, że jej zdaniem powinna to być akcja zachęcająca do przeprowadzenia planowanej inwestycji oraz rozmowa w formie informacyjnej. Natomiast finalnie uzgodnienia szczegółów oraz podpisanie porozumienia powinno odbyć się w gminie. W przypadku kiedy część osób nie wyraziłaby zgody, to są tryby administracyjne, które uzyskuje się poprzez decyzję Starostwa Powiatowego w przypadku kiedy jest to inwestycja z ramienia gminy, a także są również nakazy sądowe, które niestety wymagają czasu oraz stwierdzenia, że dana inwestycja jest wykonywana dla dobra wyższego.

 

Kierownik Ref. Budownictwa i Rozwoju Gospodarczego Piotr Kine -

Poinformował, że jest to koncepcja mająca na celu rozeznanie ile osób wyrazi zgodę na przeprowadzenie planowanej inwestycji.

 

Radny Roman Ślosarczyk

1) ul. Wiosenna - prośba o interwencję w sprawie kamieni, które podczas ulewy spłynęły z poboczy poniżej posesji pana Kaszuby oraz propozycja, aby w miarę możliwości finansowych wykonać korytka na odcinku ok. 70 m;

 

Radny Leszek Łyczko

1) ul. Sobieskiego i ul. Kęcka - prośba o wystosowanie pisma do zarządcy dróg w sprawie zbierania trawy, która została wykoszona oraz o częstsze koszenie niż raz w roku, w związku z uzyskaną informacją na temat wydmuchiwania wykoszonej trawy z chodników, która lądowała na płoty i posesje mieszkańców;

 

Odpowiedź dla radnego Leszka Łyczko

Wójt Gminy Krzysztof Fiałkowski -

Wystosujemy pismo do zarządcy drogi w sprawie sposobu zbierania wykoszonej trawy.

 

Radny Piotr Kulka

1) ul. Spółdzielcza, ul. Dolna - prośba o załatanie dziur;

 

Radny Jan Pezda

1) Osiedle Północ, szczególnie ul. Lipowa i ul. Akacjowa - prośba o naprawę nawierzchni drogi;

2) ul. Lipowa - prośba o wyczyszczenie chodnika z błota po imprezie cyrkowej;

3) ponowienie prośby dotyczącej wymiany okien w budynku komunalnym obok Pałacu Czeczów lub ujęcie ich wymiany w przyszłorocznym budżecie;

4) ul. Przemysłowa - prośba o budowę odcinka drogi koło parkingu firmy Klingspor.

 

Odpowiedź dla radnego Jana Pezdy

Kierownik Ref. Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Katarzyna Reczko -

Poinformowała, że są zaplanowane środki finansowe w budżecie, nie mniej jednak jest to tak mała kwota, że nie pozwala ona na wymianę okien, tylko na bieżące utrzymanie budynków.

 

Wójt Gminy Krzysztof Fiałkowski -

Poinformował odnośnie remontów nawierzchni dróg, że na ten rok jest przeznaczona odpowiednia pula pieniędzy, część dróg została już naprawiona, pan Jacek Skoczylas przygotował zakres prac, które wykonuje firma EUROVIA dotycząca łatania dziur i kompleksowej naprawy dróg na terenie gminy Kozy.

Dodał, że wszystkie wymienione zadania będą wykonywane w miarę posiadanych środków finansowych, natomiast wykonanie części inwestycji można zaplanować w przyszłorocznym budżecie.

 

Kierownik Ref. Obsługi Techniczno - Gospodarczej Jacek Skoczylas -

Uzupełnił, że obecnie dobiegają końca prace wykonywane w Małych Kozach, następne prace są przewidziane w rejonie ul. Zagrodowej, ul. Wiosennej, ul. Majowej, ul. Wierzbowej, później rozpoczną się prace na Osiedlu 100. Dodał, że powoli zbliżamy się do kwoty, która jest przeznaczona na naprawę dróg.

 

Protokołowała: Małgorzata Bednarz


Kategoria: Informacje ważne
Nawigacja: Główna > Aktualności > 2013 > 09 > 03

Pogoda

()
Temp: °C
Wiatr: km/h
Prognoza na noc:
Temp: °C,
Wiatr: km/h

Szczegóły (ICM)
Ostrzeżenia pogodowe

WYBORY SAMORZĄDOWE

e-ADMINISTRACJA

BIP Urzędu Gminy Kozy

RADA GMINY - aktualności

INWESTYCJE GMINNE

BEZPIECZEŃSTWO

sprawy porządku w Gminie

ROLNICTWO

OCHRONA ZDROWIA

SPORT i REKREACJA

POMOC SPOŁECZNA

OŚWIATA

KULTURA

Współpraca z NGO

PARAFIE w Kozach

Konsultacje społeczne

Projekty z UE

Polecamy

Poznaj Kozy

>>> Archiwum stron <<<


Logo Kino Marzenie


Biuletyn Informacji Publicznej
Biuletyn Informacji Publicznej to urzędowy publikator teleinformatyczny, na którym zostaje udostępniona informacja publiczna.
Pokaż zawartość


Związek Powiatów Polskich
Logo Euroregionu Beskidy


stat4ustat4u