BIP
lang: en lang: fr lang: de Polski

Nawigacja: Główna > Aktualności > 2013 > 08 > 28
Kategoria: Imprezy Konkursy Wystawy

Kozy, Kozianie zapis subiektywny ...

Dodano: 2013-08-28 08:51:02Wygasa: 2013-09-13

KONKURS FOTOGRAFICZNY http://skozyrozwoj.bisnet.pl/wp-content/uploads/2011/03/kolorowanka-aparat-fotograficzny_657.jpg

KOZY - KOZIANIE ZAPIS SUBIEKTYWNYkonkursy

ZAPRASZAMY w imieniu organizatorów

DO UDZIAŁU W IV-tej EDYCJI KONKURSU DLA MIŁOŚNIKÓW FOTOGRAFOWANIA

szczegóły oraz regulamin konkursu poniżej ...

R E G U L A M I N

Konkursu fotograficznego

Kozy, Kozianie - zapis subiektywny  

2013

Konkurs organizowany jest w ramach zadania publicznego wspieranego przez Gminę Kozy.

 

 

 1. Organizatorami konkursu są Towarzystwo na Rzecz Promocji i Rozwoju Gminy Kozy oraz Dom Kultury w Kozach.
 2. Cele Konkursu:
  1. Zapis fotograficzny życia mieszkańców podbeskidzkiej wsi Kozy - utrwalenie obrazu ludzi, miejsca, zjawisk i emocji.
  2. Budowanie umiejętności obserwowania i rejestrowania rzeczywistości.
  3. Prezentacja i promocja twórczości fotograficznej, poświęconej Gminie Kozy.
 3. Konkurs organizowany jest w kategoriach tematycznych:
  1. MIEJSCA (np. zabytki architektury, zabytki kultury sakralnej, ciekawe architektonicznie współczesne budowle, pejzaże, widoki, itd.),
  2. LUDZIE (np. zanikające zawody i prace wykonywane tradycyjnymi metodami, sportowcy, osoby i ich pasje, wydarzenia i ludzie w nich uczestniczący, itd.).
 4. Jeden uczestnik może złożyć maksymalnie:
  1. 3 zdjęcia pojedyncze, z których każdy traktowany będzie jako oddzielna praca,
  2. lub jedną serię zdjęć, składającą się z trzech fotografii stanowiących zamkniętą całość.
 5. Prace do konkursu należy składać w formie: zdjęć zapisanych na płycie CD w formacie plików JPG lub PDF oraz na papierze fotograficznym nie mniejszym niż 18 x 24 cm. Prace tylko w formie cyfrowej lub tylko w formie papierowej nie wezmą udziału w konkursie.
 6. Prace powinny być opisane na odwrocie metryką zawierającą:

a.     imię, nazwisko, wiek autora oraz dane do korespondencji,

b.     tytuł pracy lub zestawu zdjęć,

c.     nazwę kategorii („ludzie" lub „miejsca").

 1. Prace fotograficzne na konkurs należy dostarczyć osobiście do biura Domu Kultury w Kozach (ul. Krakowska 2, pok. 21) do dnia 15 października 2013r. (od poniedziałku do piątku, w godz. 10.00 - 18.00).

Postanowienia końcowe:

 1. Konkurs adresowany jest do wszystkich miłośników fotografii, dla których fotografia jest środkiem rejestracji otaczającej rzeczywistości, szczególnie do mieszkańców Gminy Kozy.
 2. Udział w konkursie jest dobrowolny i bezpłatny.
 3. Warunkiem wzięcia udziału w konkursie jest złożenie własnoręcznie podpisanego oświadczenia, które stanowi załącznik do niniejszego regulaminu, o treści:
 • Oświadczam, iż jestem autorem prac zgłoszonych na Konkurs Fotograficzny „Kozy, Kozianie - zapis subiektywny" i służy mi z tego tytułu pełnia praw autorskich osobistych oraz majątkowych do zgłoszonych prac, a osoby widoczne na zdjęciach wyraziły zgodę na publikacje ich wizerunku.
 • Udzielam nieodpłatnie prawa do rozpowszechniania prac zgłoszonych na konkurs, w formie wystaw, plakatów, kalendarzy, itp. wydawnictw.
 • "Wyrażam zgodę na zachowanie i przetwarzanie moich danych osobowych  przez Dom Kultury w Kozach według zasad określonych w ustawie z dnia  19.08.1997 o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. Nr 133/97 poz. 883).
 • „Oświadczam, że zapoznałem (-am) się z treścią regulaminu, warunki którego  akceptuję".
 • *„Oświadczam, że zapoznałem (-am) się z treścią regulaminu i wyrażam zgodę na udział mojej córki / syna w konkursie. (* w przypadku gdy uczestnikiem konkursu jest osoba niepełnoletnia).
 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie i zaginięcie prac w transporcie pocztowym i kurierskim.
 2. Organizator nie odsyła prac. Nagrodzone i wyróżnione oraz zakwalifikowane na wystawę fotografie przechodzą na własność Domu Kultury w Kozach jako dokumentacja Konkursu. Pozostałe prace można odebrać osobiście w przeciągu dwóch tygodni od zakończenia wystawy pokonkursowej. Prace nieodebrane w wyznaczonym okresie przechodzą na własność Organizatora.
 3. Dom Kultury w Kozach zastrzega sobie prawo do bezpłatnego wykorzystania i przetwarzania prac dopuszczonych do Konkursu i Wystawy we wszystkich publikacjach, prezentacjach oraz w ramach programów telewizyjnych, a także na innych nośnikach przetwarzania danych.
 4. Organizator powoła Jury, które dokona wyboru prac na wystawę pokonkursową i przyzna następujące nagrody:

-        Grand Prix  -

-        Nagroda Główna oraz Wyróżnienia - w kategorii Miejsca

-        Nagroda Główna oraz Wyróżnienia - w kategorii Ludzie

Jury oraz organizator zastrzegają sobie prawo do innego podziału nagród.

Werdykt Jury jest nieodwołalny.

 

Informacje na temat Konkursu można uzyskać w

Domu Kultury w Kozach,

ul. Krakowska 2

tel.: 033 8174232

 

Załącznik do Regulaminu -wzór zgłoszenia

 

Konkursu Fotograficznego

Kozy, Kozianie - zapis subiektywny 

 

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------    

    Imię i nazwisko uczestnika    oraz    adres zamieszkania                                                

 

 

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 


                                                                                            telefon kontakt e-mail

 

 

 1. Oświadczam, iż jestem autorem prac zgłoszonych na Konkurs Fotograficzny „Kozy, Kozianie - zapis subiektywny" i służy mi z tego tytułu pełnia praw autorskich osobistych oraz majątkowych do zgłoszonych prac, a osoby widoczne na zdjęciach wyraziły zgodę na publikacje ich wizerunku.
 2. Udzielam nieodpłatnie prawa do rozpowszechniania prac zgłoszonych na konkurs, w formie wystaw, plakatów, kalendarzy, itp. wydawnictw.
 3. "Wyrażam zgodę na zachowanie i przetwarzanie moich danych osobowych rzez Dom Kultury w Kozach według zasad określonych w ustawie z dnia 19.08.1997 o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. Nr 133/97 poz. 883).
 1. „Oświadczam, że zapoznałem (-am) się z treścią regulaminu, warunki którego   akceptuję"
 1. * „Oświadczam, że zapoznałem (-am) się z treścią regulaminu i wyrażam zgodęna udział mojej córki / syna w konkursie.

 

 

 

                                       .........................                                                                                           .............................................................

                                        data                                                                                                  podpis uczestnika konkursu

 

plakat

hk

poniżej galeria z ogłoszenia wyników z jednego z byłych  konkursów i wystawy pokonkursowej

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Kategoria: Imprezy Konkursy Wystawy
Nawigacja: Główna > Aktualności > 2013 > 08 > 28

Pogoda

()
Temp: °C
Wiatr: km/h
Prognoza na noc:
Temp: °C,
Wiatr: km/h

Szczegóły (ICM)
Ostrzeżenia pogodowe

WYBORY SAMORZĄDOWE

e-ADMINISTRACJA

BIP Urzędu Gminy Kozy

RADA GMINY - aktualności

INWESTYCJE GMINNE

BEZPIECZEŃSTWO

sprawy porządku w Gminie

ROLNICTWO

OCHRONA ZDROWIA

SPORT i REKREACJA

POMOC SPOŁECZNA

OŚWIATA

KULTURA

Współpraca z NGO

PARAFIE w Kozach

Konsultacje społeczne

Projekty z UE

Polecamy

Poznaj Kozy

>>> Archiwum stron <<<


Logo Kino Marzenie


Biuletyn Informacji Publicznej
Biuletyn Informacji Publicznej to urzędowy publikator teleinformatyczny, na którym zostaje udostępniona informacja publiczna.
Pokaż zawartość


Związek Powiatów Polskich
Logo Euroregionu Beskidy


stat4ustat4u