BIP
lang: en lang: fr lang: de Polski

Nawigacja: Główna > Aktualności > 2013 > 07 > 26

Selektywna zbiórka odpadów w Gminie Kozy

Dodano: 2013-07-26 14:23:27Wygasa: 2013-08-31

selekcja odpadów Powszechna segregacja oraz zmniejszenie ilości wytwarzanych odpadów są głównymi założeniami nowego systemu gospodarki odpadami komunalnymi. https://encrypted-tbn3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSdRTKJjtrTw_vLhYIIpFvCSeme3fNj1_m0_k2Gieajuuk372pSt59whg

Selektywna zbiórka pozwala na wyodrębnienie frakcji, które można użyć powtórnie, odzyskać, bądź przetworzyć uzyskując nowy produkt.

Przypominamy o tym, w jaki sposób należy segregować odpady w naszej gminie ...

Powszechna segregacja oraz zmniejszenie ilości wytwarzanych odpadów są głównymi założeniami nowego systemu gospodarki odpadami komunalnymi, który na mocy znowelizowanej ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach od 1 lipca br. zaczął obowiązywać we wszystkich gminach w Polsce.

Selektywna zbiórka polegająca na segregacji u „źródła” pozwala na wyodrębnienie z całego strumienia odpadów komunalnych frakcji, które można użyć powtórnie (np. szklane butelki), odzyskać (cenne surowce: papier, metale), bądź przetworzyć uzyskując nowe produkty (np. kompost z odpadów zielonych i innych tzw. bioodpadów)Kupując produkty warto również zastanowić się nad ograniczaniem masy wytwarzanych odpadów poprzez przemyślane zakupy - kupujmy rzeczy potrzebne i w odpowiedniej ilości, unikając przy tym zbędnych opakowań.

Odpady komunalne powstające na terenie naszej miejscowości, zarówno odpady zmieszane, selektywnie zebrane z podziałem na frakcje: „sucha”, „mokra”, popiół, odpady niebezpieczne, remontowo-budowlane, wielkogabarytowe, opony są zawożone przez Firmę SITA ZOM S.A., która wygrała przetarg na odbiór odpadów komunalnych z terenu Gminy Kozy do Zakładu Gospodarki Odpadami w Bielsku-Białej, ul. Krakowska 315d, który zajmuje się zagospodarowaniem tych odpadów.

Poniżej podajemy link strony, na której można zobaczyć, jak wygląda Zakład Gospodarki Odpadami S.A. w Bielsku-Białej, i co dzieje się z odpadami, które tam trafiają.  

http://kozy.pl/zgo.mp4

W strumieniu odpadów komunalnych powstających w naszych gospodarstwach domowych  jest sporo odpadów, które są odpadami niebezpiecznymi.

Jest to grupa odpadów, do której można zaliczyć m.in.: baterie i akumulatory, przeterminowane lub częściowo wykorzystane leki, chemikalia, puszki i pojemniki po farbach, lakierach, środki ochrony roślin, żarówki, świetlówki, tonery, zużyty sprzęt AGD i RTV, itp.  

Odpady te mogą powodować skażenie lub zanieczyszczenie środowiska naturalnego, dlatego muszą one być wydzielone z całego strumienia odpadów komunalnych.

Na terenie naszej miejscowości odpady selektywnie zebrane będą odbierane od właścicieli nieruchomości w następujący sposób:

·         frakcja „sucha” - odbierana jeden raz w miesiącu, z pojemników lub worków dostarczanych przez Firmę SITA S.A. ,

·         popiół – od 1 października do 30 kwietnia odbiór minimum dwa razy w miesiącu, w pozostałym okresie zgodnie z harmonogramem dostarczonym przez Firmę SITA S.A., odbierany wyłącznie z pojemników,

·         frakcja „mokra” - odbierana minimum dwa razy w miesiącu, z pojemników. W szczególnych przypadkach, np. w okresie letnim, dopuszcza się oddawanie w ramach frakcji mokrej odpadów zielonych ( trawy, liści, pozostałości roślin) w przezroczystych workach, które muszą być wykonane z materiałów biodegradowalnych.

Uwaga: odpady zielone można również kompostować w przydomowym kompostowniku.

Jeżeli w domu odpady ulegające biodegradacji gromadzone są w workach, należy używać do ich gromadzenia worków ulegających biodegradacji.

 Odpady zmieszane - odbierane dwa razy w miesiącu wyłącznie z pojemników.

 

Zbiórka innych rodzajów odpadów komunalnych

  • odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt RTV i AGD, zużyte opony będą odbierane sprzed nieruchomości, w terminach określonych w harmonogramie dostarczonym przez Firmę SITA ZOM z Bielska-Białej,
  • baterie i akumulatory, chemikalia, puszki i pojemniki po farbach, lakierach, środki ochrony roślin, żarówki, świetlówki, tonery ( każdy rodzaj odpadu należy zgromadzić oddzielnie ) będą odbierane od mieszkańców Gminy Kozy w mobilnych punktach.

Oddając odpady w mobilnym punkcie należy udokumentować zamieszkanie na terenie Gminy Kozy.

Każdy mieszkaniec może oddać odpady niebezpieczne w ilości świadczącej, że pochodzą z gospodarstwa domowego, a nie z działalności gospodarczej.

 

Odbiór odpadów niebezpiecznych w wyznaczonych punktach będzie odbywał się w następujących terminach:

 

ul. Krańcowa - parking przy Kościele w Małych Kozach

10.08.2013r.

09.11.2013r.

  7.00-11.00

ul. Lipowa - obok placu zabaw

10.08.2013r.

09.11.2013r.

11.30-14.00

ul. Folwarczna - teren folwarku

17.08.2013r.

16.11.2013r.

  7.00-11.00

ul. Krakowska (Gaje) - pętla autobusowa przy skrzyżowaniu z ul. Gajową

17.08.2013r.

16.11.2013r.

11.30-14.00

skrzyżowanie ul. Wilgi

i ul. Panienki

24.08.2013r.

23.11.2013r.

  7.00-11.00

 

·         baterie można również wrzucać do specjalnie oznakowanych pojemników, znajdujących się w budynku na terenie targowiska gminnego przy ul. Szkolnej 5
w Kozach, w Domu Kultury w Kozach oraz w budynku Urzędu Gminy Kozy.

·         przeterminowane lub częściowo wykorzystane leki należy dostarczyć do wyznaczonych aptek na terenie gminy:

- Apteka „BARBARA”, Kozy, ul. Ludowa 4

- Apteka „MEDIQ”, Kozy, ul. Przecznia 2

 

Pamiętajmy, że kupując nowy sprzęt RTV, AGD, żarówki, świetlówki u sprzedawcy możemy pozostawić stary, zużyty sprzęt!

 

·    Odpady budowlane i remontowe powstałe w wyniku drobnych prac nie wymagających pozwolenia na budowę ani zgłoszenia robót budowlanych będą odbierane na indywidualne zgłoszenie za pośrednictwem Urzędu Gminy Kozy do Firmy SITA ZOM S.A.. Oddając odpady należy zwrócić uwagę na to, żeby odpady były posegregowane (np. gruz, folie, styropian, tapety itd.) – każdy rodzaj odpadu oddzielnie. Zgłaszając zapotrzebowanie na odbiór odpadów należy podać przybliżoną ilość odpadów oraz ich rodzaj, co pozwoli na dostarczenie odpowiedniej ilości pojemników lub worków typu „big-bag”.

To, czy właściciel danej nieruchomości właściwie prowadzi selektywną zbiórkę odpadów komunalnych sprawdzać będą pracownicy firmy  SITA ZOM S.A., którzy odbierają odpady z posesji.

W przypadku nieprawidłowego prowadzenia selektywnej zbiórki, firma odbierająca odpady odbierze je jako  zmieszane odpady komunalne i powiadomi o tym Urząd Gminy Kozy, który po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego nałoży na właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami, w takiej wysokości, jak za odbiór odpadów niesegregowanych.

Informacje na temat nowego systemu gospodarki odpadami komunalnymi można uzyskać  w  Urzędzie Gminy Kozy,

43-340 Kozy, ul. Krakowska 4  - Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska pokój nr 2 (parter)

oraz pod numer telefonu: 33 8 298 668 lub 33 8 298 678 ( w godzinach pracy urzędu ).

 

 


Nawigacja: Główna > Aktualności > 2013 > 07 > 26

Pogoda

()
Temp: °C
Wiatr: km/h
Prognoza na noc:
Temp: °C,
Wiatr: km/h

Szczegóły (ICM)
Ostrzeżenia pogodowe

WYBORY SAMORZĄDOWE

e-ADMINISTRACJA

BIP Urzędu Gminy Kozy

RADA GMINY - aktualności

INWESTYCJE GMINNE

BEZPIECZEŃSTWO

sprawy porządku w Gminie

ROLNICTWO

OCHRONA ZDROWIA

SPORT i REKREACJA

POMOC SPOŁECZNA

OŚWIATA

KULTURA

Współpraca z NGO

PARAFIE w Kozach

Konsultacje społeczne

Projekty z UE

Polecamy

Poznaj Kozy

>>> Archiwum stron <<<


Logo Kino Marzenie


Biuletyn Informacji Publicznej
Biuletyn Informacji Publicznej to urzędowy publikator teleinformatyczny, na którym zostaje udostępniona informacja publiczna.
Pokaż zawartość


Związek Powiatów Polskich
Logo Euroregionu Beskidy


stat4ustat4u