BIP
lang: en lang: fr lang: de Polski

Nawigacja: Główna > Aktualności > 2013 > 05 > 21

Uwaga rolnicy... odbędzie się BADANIE STRUKTURY GOSPODARSTW ROLNYCH ...

Dodano: 2013-05-21 09:18:09Wygasa: 2013-07-17

plakat Informujemy, że w terminie od 1 czerwca - 8 lipca 2013 r. na terenie całego kraju zostanie przeprowadzone badanie struktury gospodarstw rolnych na formularzu R-SGR.

Badanie będzie realizowane metodą reprezentacyjną.

Z zakresem zbieranych danych można się zapoznać na stronie internetowej GUS - kliknij

Znajdują się tam wzory formularzy wraz z harmonogramami ich realizacji, a także informacje w jaki sposób można potwierdzić tożsamość ankieterów i teleankieterów ...

ulotka-  kliknij

 

 treść pisma w tej sprawie poniżej:

 

BADANIE STRUKTURY GOSPODARSTW ROLNYCH

 

Uprzejmie informuję, iż w terminie od 1 czerwca - 8 lipca 2013 r. na terenie całego kraju zostanie przeprowadzone badanie struktury gospodarstw rolnych na formularzu R-SGR. Badanie będzie realizowane metodą reprezentacyjną, co oznacza, Że spośród wszystkich gospodarstw w województwie śląskim, została wylosowana próba 12% wynosząca ok. 11 tys. gospodarstw.

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 12 grudnia 2012 r. w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2013 (Dz. U. poz. 1391) Główny Urząd Statystyczny realizuje również w ww. terminie niżej wymienione badania:

- Badanie pogłowia bydła, owiec i drobiu oraz produkcji zwierzęcej na formularzu R-KSRA,

- Ankieta Koniunktury w gospodarstwie rolnym na formularzu AK-R.

Oznacza to, że gospodarstwo rolne może zostać wylosowane do każdego z ww. badań. Celem badań jest pozyskanie danych na potrzeby kształtowania nowych narzędzi Wspólnej Polityki Rolnej oraz dostarczenie informacji pozwalających na dokonanie analizy zmian w strukturze gospodarstw rolnych, a także ich wieloprzekrojowej charakterystyki. Wyniki badania służą również kształtowaniu polityki żywnościowej państwa, dlatego tak istotne jest pozyskanie rzetelnych informacji. Przeprowadzanie statystycznych badań rolniczych jest niezbędne dla sprawnego funkcjonowania informacji o gospodarce. Niezwykle ważną rolę odgrywa popularyzacja tychże badań oraz wyjaśnienie ich znaczenia w nowoczesnym społeczeństwie informacyjnym.

Jednocześnie informuję, że z zakresem zbieranych danych można się zapoznać na stronie internetowej GUS http://form.stat.gov.pl/BadaniaAnkietowe/2013/index.htm Znajdują się tam wzory formularzy wraz z harmonogramami ich realizacji, a także informacje w jaki sposób można potwierdzić tożsamość ankieterów i teleankieterów.

Do wylosowanych użytkowników gospodarstw rolnych zostanie wysłany list Prezesa GUS informujący m.in. o rodzaju przeprowadzanych badań ankietowych, terminie ich realizacji oraz o możliwości samodzielnego wypełniania ankiet przez Internet.

Udział w badaniu użytkowników gospodarstw rolnych jest obowiązkowy. Oznacza to, że są oni zobowiązani do udzielenia ścisłych, wyczerpujących i zgodnych z prawdą odpowiedzi.

W badaniu struktury gospodarstw rolnych zostaną zebrane informacje dotyczące m.in. sposobu użytkowania gruntów, pogłowia zwierząt gospodarskich, działalności gospodarczej, struktury dochodów, powierzchni zasiewów, pracujących w gospodarstwach rolnych, zużycia nawozów i ochrony roślin oraz ciągników i maszyn w gospodarstwie.

Dane od gospodarstw rolnych zbierane będą przez specjalnie przeszkolonych i upoważnionych ankieterów - w formie elektronicznej poprzez wywiad bezpośredni  u rolnika. Ankieterzy będą korzystać z urządzeń mobilnych (terminali hand-held), na których będą wypełniać formularz elektroniczny.

W badaniu przewidziano także możliwość przekazywania danych za pośrednictwem Internetu. Z tej formy przekazania danych będzie można korzystać w terminie od 1 do 9 czerwca br. Po upływie tego czasu, tj. od 10 czerwca do 8 lipca 2013 r. z rolnikami kontaktować będą się osobiście ankieterzy lub telefonicznie - teleankieterzy.

Mam nadzieję, iż wspólne promowanie badań rolniczych wpłynie na wzrost świadomości rolników, a uzyskane wyniki pozwolą na analizę zmian jakie zachodzą w rolnictwie i będą sprzyjać jego rozwojowi.

Dyrektor Urzędu Statystycznego w Katowicach

mgr Aurelia HETMAŃSKA

 

opr.HK


Nawigacja: Główna > Aktualności > 2013 > 05 > 21

Pogoda

()
Temp: °C
Wiatr: km/h
Prognoza na noc:
Temp: °C,
Wiatr: km/h

Szczegóły (ICM)
Ostrzeżenia pogodowe

WYBORY SAMORZĄDOWE

e-ADMINISTRACJA

BIP Urzędu Gminy Kozy

RADA GMINY - aktualności

INWESTYCJE GMINNE

BEZPIECZEŃSTWO

sprawy porządku w Gminie

ROLNICTWO

OCHRONA ZDROWIA

SPORT i REKREACJA

POMOC SPOŁECZNA

OŚWIATA

KULTURA

Współpraca z NGO

PARAFIE w Kozach

Konsultacje społeczne

Projekty z UE

Polecamy

Poznaj Kozy

>>> Archiwum stron <<<


Logo Kino Marzenie


Biuletyn Informacji Publicznej
Biuletyn Informacji Publicznej to urzędowy publikator teleinformatyczny, na którym zostaje udostępniona informacja publiczna.
Pokaż zawartość


Związek Powiatów Polskich
Logo Euroregionu Beskidy


stat4ustat4u