BIP
lang: en lang: fr lang: de Polski

Nawigacja: Główna > Aktualności > 2013 > 05 > 21
Kategoria: Projekty z UE

„STWÓRZ Z NAMI SPÓŁDZIELNIĘ SOCJALNĄ ... projekt wsparcia dla przedsiębiorczych !

Dodano: 2013-05-21 14:10:14Wygasa: 2013-06-30

logo akcjiW dniu 1 kwietnia 2013 roku rozpoczęła się realizacja projektu

"Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej - subregionu południowego" (OWES),

realizowanego przez Stowarzyszenie Bielskie Centrum Przedsiębiorczości w Bielsku-Białej w partnerstwie z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Bielsku-Białej ...

„STWÓRZ Z NAMI SPÓŁDZIELNIĘ SOCJALNĄ"

Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet VII, Działanie 7.2, Poddziałanie 7.2.2 PO KL. Projekt obejmuje teren powiatu bielskiego, cieszyńskiego, żywieckiego i ma na celu wielopoziomową i wieloetapową pomoc dla podmiotów sektora ekonomii społecznej, a także dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w zakresie tworzenia spółdzielni socjalnych.

Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej oferuje kompleksowe wsparcie m.in. w zakresie:

1. Wsparcia powstawania i funkcjonowania spółdzielni socjalnych:

Dzięki działaniom projektowym OWES wspierał będzie stworzenie i rozwój 6 spółdzielni socjalnych. Zaplanowano kompleksowe wsparcie obejmujące:

  • wsparcie szkoleniowo-doradcze z zakresu funkcjonowania spółdzielni socjalnych;
  • przyznanie wsparcia finansowego na założenie spółdzielni socjalnej do 20 tys. zł na osobę,
  • wsparcie pomostowe połączone z doradztwem oraz pomocą w efektywnym wykorzystaniu przyznanych środków przez okres 12 miesięcy od daty rejestracji spółdzielni socjalnej,
  • wsparcia indywidualnego opiekuna spółdzielni socjalnych oraz doradztwo specjalistyczne z zakresu prawa, marketingu, rozliczania wsparcia, monitoring.

2. Wzmocnienia kompetencji podmiotów ekonomii społecznej (stowarzyszeń, fundacji, spółdzielni socjalnych i innych), w tym:

  • doradztwo indywidualne i grupowe (z zakresu pozyskiwania źródeł finansowania, prowadzenia odpłatnej działalności pożytku publicznego/działalności gospodarczej, zarządzanie organizacją i personelem, aspekty prawne, marketingowe i księgowe prowadzenia podmiotu ekonomii społecznej),
  • szkolenia dotyczące założenia i/lub prowadzenia działalności w sektorze es, zarządzania finansami i personelem, poszukiwaniem źródeł finansowania, księgowości itp.,
  • pakiety prawne, księgowe, marketingowe na rzecz podmiotów ekonomii społecznej,
  • usługi animacyjne na rzecz ekonomii społecznej poprzez budowę sieci współpracy lokalnych podmiotów ekonomii społecznej w klastrze oraz wsparcie partnerstw,
  • promocja ekonomii społecznej i zatrudnienia w sektorze es - konferencje, seminaria, strona www.owes.bcp.org.pl, artykuły itp.,

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bielsku-Białej w ramach projektu zajmuje się w szczególności rekrutacją osób niepełnosprawnych do uczestnictwa w projekcie i zakładania spółdzielni socjalnych - z terenu Powiatu Bielskiego.

Osoby niepełnosprawne z terenu Powiatu Bielskiego zainteresowane udziałem w projekcie prosimy o kontakt z pracownikiem PCPR - Łukaszem Byrskim pod nr tel. 33 8136937, 508173653 lub pocztą elektroniczną: lukasz.byrski@powiat.bielsko.pl.

Szczegóły na temat projektu oraz informacje dot. aktualnych działań w ramach projektu znajdują się na stronie: www.owes.bcp.org.pl.

oprac. M. Olma


Kategoria: Projekty z UE
Nawigacja: Główna > Aktualności > 2013 > 05 > 21

Pogoda

()
Temp: °C
Wiatr: km/h
Prognoza na noc:
Temp: °C,
Wiatr: km/h

Szczegóły (ICM)
Ostrzeżenia pogodowe

WYBORY SAMORZĄDOWE

e-ADMINISTRACJA

BIP Urzędu Gminy Kozy

RADA GMINY - aktualności

INWESTYCJE GMINNE

BEZPIECZEŃSTWO

sprawy porządku w Gminie

ROLNICTWO

OCHRONA ZDROWIA

SPORT i REKREACJA

POMOC SPOŁECZNA

OŚWIATA

KULTURA

Współpraca z NGO

PARAFIE w Kozach

Konsultacje społeczne

Projekty z UE

Polecamy

Poznaj Kozy

>>> Archiwum stron <<<


Logo Kino Marzenie


Biuletyn Informacji Publicznej
Biuletyn Informacji Publicznej to urzędowy publikator teleinformatyczny, na którym zostaje udostępniona informacja publiczna.
Pokaż zawartość


Związek Powiatów Polskich
Logo Euroregionu Beskidy


stat4ustat4u