BIP
lang: en lang: fr lang: de Polski

Nawigacja: Główna > Aktualności > 2013 > 04 > 02
Kategoria: sprawy porządku w Gminie

Informacja dla właścicieli nieruchomości niezamieszkałych z terenu Gminy Kozy

Dodano: 2013-04-02 11:56:34Wygasa: 2013-06-29

Zgodnie z uchwałą Nr XXII/157/12 Rady Gminy Kozy z dnia 23 listopada 2012 r. nowym systemem gospodarowania odpadami komunalnymi zostały objęte nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne. Są to m.in. nieruchomości,  na terenie których prowadzona jest działalność gospodarcza, szkoły, przedszkola, obiekty użyteczności publicznej, domki letniskowe, itp.

Właściciele nieruchomości niezamieszkałych podobnie jak właściciele nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy są zobowiązani do wypełnienia i złożenia w Urzędzie Gminy Kozy  deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi ....

W ramach opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości niezamieszkałych zostaną odebrane wyłącznie odpady komunalne.

Pozostałe odpady powstające w wyniku prowadzonej działalności (odpady poprodukcyjne) podlegają przepisom ustawy o odpadach. Ich odbiór winien odbywać się na podstawie odrębnych umów zawartych z firmami posiadającymi stosowne zezwolenia na odbiór poszczególnych rodzajów odpadów. Właściciele nieruchomości niezamieszkałych, którzy zawarli z firmami wywozowymi umowy na odbiór odpadów komunalnych powinni sprawdzić, czy zawarte umowy zostaną rozwiązane przez odbierającego odpady,  tak aby od dnia 1 lipca 2013r. uniknąć podwójnej opłaty za  wywóz odpadów komunalnych. W przypadku posiadania jednej umowy na wywóz odpadów poprodukcyjnych oraz komunalnych należy zwrócić się do firmy wywozowej w celu skorygowania posiadanej umowy.

Należy pamiętać, że opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi wnoszona do gminy podlegać będzie przepisom ustawy Ordynacja podatkowa, co oznacza, że wobec niepłacących będą wyciągane takie same konsekwencje jak w przypadku nie płacenia podatku od nieruchomości.

 

hk


Kategoria: sprawy porządku w Gminie
Nawigacja: Główna > Aktualności > 2013 > 04 > 02

Pogoda

()
Temp: °C
Wiatr: km/h
Prognoza na noc:
Temp: °C,
Wiatr: km/h

Szczegóły (ICM)
Ostrzeżenia pogodowe

WYBORY SAMORZĄDOWE

e-ADMINISTRACJA

BIP Urzędu Gminy Kozy

RADA GMINY - aktualności

INWESTYCJE GMINNE

BEZPIECZEŃSTWO

sprawy porządku w Gminie

ROLNICTWO

OCHRONA ZDROWIA

SPORT i REKREACJA

POMOC SPOŁECZNA

OŚWIATA

KULTURA

Współpraca z NGO

PARAFIE w Kozach

Konsultacje społeczne

Projekty z UE

Polecamy

Poznaj Kozy

>>> Archiwum stron <<<


Logo Kino Marzenie


Biuletyn Informacji Publicznej
Biuletyn Informacji Publicznej to urzędowy publikator teleinformatyczny, na którym zostaje udostępniona informacja publiczna.
Pokaż zawartość


Związek Powiatów Polskich
Logo Euroregionu Beskidy


stat4ustat4u