BIP
lang: en lang: fr lang: de Polski

Nawigacja: Główna > Aktualności > 2013 > 03 > 05
Kategoria: Gmina Kozy w statystykach

Gmina Kozy w porównawczym ujęciu statystycznym

Dodano: 2013-03-05 07:25:13Wygasa: 2013-03-31

logoInformujemy, że na stronach Urzędu Statystycznego  w zakładce:   Statystyczne Vademecum Samorządowca  udostępniono zaktualizowane portrety terytorium:

województw / powiatów / miast na prawach powiatu / gmin oraz wybranych obszarów metropolitalnych i aglomeracji...

dane dotyczące naszej gminy:http://www.stat.gov.pl/vademecum/vademecum_slaskie/portrety_gmin/powiat_bielski/gmina_kozy.pdf

W porównaniu do poprzedniej edycji materiał został uzupełniony o dane za 2011 r. oraz o wkładkę prezentującą wyniki Narodowego Spisu Powszechnego Ludności

i Mieszkań 2011  na poziomie województw. Elementem uzupełniającym są portrety miejscowości statystycznych dostępne w Banku Danych Lokalnych.

 Materiał informacyjny w formie portretu terytorium (.PDF) przygotowano, podobnie jak w roku ubiegłym, dla wszystkich jednostek samorządu terytorialnego w Polsce.
Jego głównym celem jest dostarczenie samorządom wszystkich szczebli kompleksowych, jednolitych metodologicznie i jakościowo informacji, odpowiadających zadaniom
określonym w ustawach kompetencyjnych.

Portrety terytorium zawierają podstawowe informacje z zakresu finansów publicznych, rynku pracy, pomocy społecznej, infrastruktury, bezpieczeństwa publicznego i gospodarki przestrzennej; Prezentują potencjał społeczny, demograficzny, kulturalny i naukowy oraz uwarunkowania środowiska naturalnego. Jednolity zestaw informacji umożliwia porównanie jednostek tego samego szczebla.

Niezależnie, Vademecum zawiera również:

- dane teleadresowe, umożliwiające bezpośredni kontakt z:
   Urzędem, Informatorium oraz Śląskim Ośrodkiem Badań Regionalnych,

- informacje o zasobach informacyjnych statystyki - m.in.

            komunikaty i biuletyny   http://www.stat.gov.pl/katow/22_PLK_HTML.htm

              opracowania sygnalne US  http://www.stat.gov.pl/katow/708_PLK_HTML.htm

              publikacje US   http://www.stat.gov.pl/katow/51_PLK_HTML.htm

Portrety terytorium w obszarze całego kraju są również dostępne wprost na portalu informacyjnym GUS w zakładce Statystyczne Vademecum Samorządowca (SVS) http://www.stat.gov.pl/gus/11191_PLK_HTML.htm

                                                                                        * * * *

Więcej szczegółowych danych w wybranych przedziałach czasowych  można uzyskać
w ogólnodostępnych bazach danych:

Systematycznie uzupełniany i aktualizowany zbiór informacji o sytuacji społecznej, gospodarczej, demograficznej i stanie środowiska. Opisuje kraj, województwa, powiaty oraz gminy,
a także regiony i podregiony stanowiące szczeble Nomenklatury jednostek terytorialnych do celów statystycznych (NTS). Zapewnia użytkownikowi stały dostęp do aktualnych informacji statystycznych. Umożliwia prowadzenie wielowymiarowych analiz statystycznych i porównań w dowolnych układach regionalnych i lokalnych (także hipotetycznych - według indywidualnych potrzeb). Dostępny w wersji polskiej i angielskiej. 

Baza została utworzona w celu zapewnienia użytkownikowi stałego dostępu do informacji statystycznych charakteryzujących sytuację demograficzną w Polsce. Stanowi zintegrowane źródło danych statystycznych w zakresie stanu i struktury ludności, ruchu naturalnego oraz migracji. Umożliwia zestawienie danych obrazujących dynamikę zachodzących zmian
w populacji ludności oraz prowadzenie wielowymiarowych analiz statystycznych. Informacje zgromadzone w bazie są systematycznie uzupełniane oraz aktualizowane.

 

  • A także w najnowszej edycji popularnych wydawnictw rocznikowych:


      Rocznik Statystyzny Województwa Śląskiego 2012                    Województwo Śląskie - 2012 podregiony, powiaty, gminy. 

 

 

Ze strony Śląskiego Ośrodka Badań Regionalnych 

  • zachęcamy do korzystania z bogatych zasobów statystyki publicznej
  • deklarujemy gotowość współpracy i wsparcia informacyjnego
  • służymy pomocą techniczną i merytoryczną w poszukiwaniu danych

 

Ewentualne pytania i wątpliwości prosimy kierować:

Wydział Prasowy

Główny Urząd Statystyczny

Departament Informacji

Tel.: 22 608 3804, 22 608 3491, 22 608 3157

Fax: 22 608 3868, 22 608 3886

e-mail: obslugaprasowa@stat.gov.pl

 

Urząd Statystyczny w Katowicach

Śląski Ośrodek Badań Regionalnych

Informatorium Urzędu Statystycznego InformatoriumKCE@stat.gov.pl     

tel.(32) 779 12 33; 779 12 34; fax 779 13 00

 


Kategoria: Gmina Kozy w statystykach
Nawigacja: Główna > Aktualności > 2013 > 03 > 05

Pogoda

()
Temp: °C
Wiatr: km/h
Prognoza na noc:
Temp: °C,
Wiatr: km/h

Szczegóły (ICM)
Ostrzeżenia pogodowe

WYBORY SAMORZĄDOWE

e-ADMINISTRACJA

BIP Urzędu Gminy Kozy

RADA GMINY - aktualności

INWESTYCJE GMINNE

BEZPIECZEŃSTWO

sprawy porządku w Gminie

ROLNICTWO

OCHRONA ZDROWIA

SPORT i REKREACJA

POMOC SPOŁECZNA

OŚWIATA

KULTURA

Współpraca z NGO

PARAFIE w Kozach

Konsultacje społeczne

Projekty z UE

Polecamy

Poznaj Kozy

>>> Archiwum stron <<<


Logo Kino Marzenie


Biuletyn Informacji Publicznej
Biuletyn Informacji Publicznej to urzędowy publikator teleinformatyczny, na którym zostaje udostępniona informacja publiczna.
Pokaż zawartość


Związek Powiatów Polskich
Logo Euroregionu Beskidy


stat4ustat4u