BIP
lang: en lang: fr lang: de Polski

Nawigacja: Główna > Aktualności > 2012 > 10 > 18
Kategoria: sprawy porządku w Gminie

Bezpieczeństwo w ruchu drogowym ...

Dodano: 2012-10-18 11:06:28Wygasa: 2012-11-30

W świetle ostatnich, tragicznych wydarzeń na drogach w Kozach w obrębie Centrum miejscowości i DK-52,  a więc na drogach stanowiących dojście do szkół szczególnie teraz, kiedy wcześnie zapadający zmrok, mgły i deszcz znacznie ograniczają widoczność na drodze :

Zwracamy się z apelem ...

do kierowców i przechodniów: o zachowanie ostrożności na przejściach i drogach !!!

do rodziców i nauczycieli: o uczulenie dzieci i młodzieży na przepisy ruchu drogowego i wynikające  z niego niebezpieczeństwa !!!

i  sami  stosujmy się do znaków i przepisów doprowadzając i dowożąc dzieci do szkoły !!!

Pamiętajmy, że żadne słowa  nie pomogą jeśli sami nie będzemy stanowić dobrego wzoru zachowań dla naszych dzieci !!!

 

Poniżej kilka informacji na ten temat ...

Rodzice nie stosują się do zasad poruszania, jezdżą  z nadmierną prędkością niedostosowaną do warunków na drodze, wymuszają pierwszeństwo,  łamią przepisy zatrzymując i wysadzajac dzieci przed szkołą w miejscach niedozwolonych,  przebiegająć z dziećmi przez drogę ...

tak wynika z obserwacji zachowań rodziców i dzieci w godzinach porannych przed szkołami.

Zastanówmy się nad tym, by nie doszło do kolejnego wypadku.

 

Bezpieczeństwo w ruchu drogowym

 

Wcześnie zapadający zmrok, mgły i deszcz znacznie ograniczają widoczność na drodze. Chodzi głównie o pieszych i rowerzystów, zwłaszcza w terenie niezabudowanym i tam gdzie poruszają się oni poboczem po nieoświetlonych drogach.

W takich warunkach kierowca dostrzega ich z dużym opóźnieniem.

Tak naprawdę kierowca widzi pieszego dopiero, kiedy jego sylwetka pojawia się w zasięgu świateł samochodu - czyli zaledwie 20-30 metrów.

Elementy odblaskowe na ubraniu, bądź rowerze powodują, że taką osobę widać z odległości 120 - 160 metrów.

Pamiętajmy, że odblaski naprawdę mogą uratować nam życie!

Warto też przypomnieć sobie podstawowe obowiązki uczestników ruchu drogowego oraz  zasady poruszania się po drogach.

Przestrzeganie ich może niejednokrotnie uchronić nas od wypadków oraz innych przykrych zdarzeń na drogach.

 

 

Oto kilka rad, o których każdy uczestnik ruchu drogowego powinien pamiętać.

PIESZY powinien:


1. Upewnić się czy jest możliwość bezpiecznego przejścia przez jezdnię - czyli najpierw patrzymy w lewo, później w prawo i jeszcze raz w lewo,
2. Nie wchodzić na jezdnię bezpośrednio przed nadjeżdżający pojazd, nawet na przejściu dla pieszych - pamiętajmy, że samochód nie zatrzyma się w miejscu!
3. Nie wchodzić na jezdnię zza tzw. pojazdu (szczególnie dotyczy to autobusu w rejonie przystanków) bądź innej dużej przeszkody,
4. Nie wbiegać na jezdnię, tylko spokojnie wchodzić na przejście dla pieszych,
5. Przechodzić jezdnię bez zwalniania i zatrzymywania się bez uzasadnionej potrzeby,
6. Przekraczać jezdnię tylko w miejscach do tego dozwolonych, a nie tam gdzie "mu to pasuje",
7. Pod żadnym pozorem nie wolno przeskakiwać płotków, żywopłotów, kwietników i innych elementów oddzielających ruch pieszy od kołowego,
8. Nosić elementy odblaskowe na ubraniu w sposób widoczny dla innych uczestników ruchu /bezwzględny obowiązek dot. dzieci w wieku do 15 lat, poruszających się po drodze po zmierzchu poza obszarem zabudowanym/.

 

Przypominamy:

Pieszy jest obowiązany korzystać z chodnika lub drogi dla pieszych, a w razie ich braku -  z pobocza.

Jeżeli nie ma pobocza lub czasowo nie można z niego korzystać, pieszy może korzystać z jezdni, pod warunkiem zajmowania miejsca jak najbliżej jej krawędzi   i ustępowania miejsca nadjeżdżającemu pojazdowi.

Pieszy idący po jezdni jest obowiązany iść lewą jej stroną .

Piesi idący jezdnią są obowiązani iść jeden za drugim.

Na drodze o małym ruchu, w warunkach dobrej widoczności, dwóch pieszych może iść obok siebie.

Pieszy, przechodząc przez jezdnię  jest obowiązany zachować szczególną ostrożność  i korzystać z przejścia dla pieszych.

Pieszy znajdujący się na tym przejściu ma pierwszeństwo przed pojazdem.

Przechodzenie przez jezdnię poza przejściem dla pieszych jest dozwolone, gdy odległość od przejścia przekracza 100 m.

Jeżeli jednak skrzyżowanie znajduje się w odległości mniejszej niż 100 m od wyznaczonego przejścia, przechodzenie jest dozwolone również na tym skrzyżowaniu.

Przechodzenie przez jezdnię poza przejściem dla pieszych jest dozwolone tylko pod warunkiem, że nie spowoduje ono zagrożenia bezpieczeństwa ruchu lub utrudnienia ruchu pojazdów.

Pieszy jest obowiązany ustąpić pierwszeństwa pojazdom i do przeciwległej krawędzi jezdni iść drogą najkrótszą, prostopadle do osi jezdni.

Pamiętajmy także, że pieszy, który idzie po lewej stronie jezdni musi ustąpić miejsca pojazdom nadjeżdżającym z kierunku przeciwnego.

KIEROWCA powinien:
1. Zawsze zwolnić przed miejscami oznakowanymi jako przejścia dla pieszych, przystankami komunikacji publicznej oraz przed skrzyżowaniami.
2. Widząc pieszych na chodniku, oczekujących na przejście przez jezdnię, należy zatrzymać pojazd i pozwolić im bezpiecznie przejść na drugą stronę drogi.
3. Nie wyprzedzać, ani nie omijać pojazdów w rejonie przejść dla pieszych czy przystanków oraz na samych przejściach.
4. Nie ruszać pojazdem przed zakończeniem przekraczania jezdni przez pieszego.
5. Nie używać sygnałów dźwiękowych, aby wymóc na pieszym szybsze przekraczanie jezdni.
6. Pamiętać, że w kontakcie z pojazdem pieszy jest z góry na straconej pozycji!

 

ROWERZYSTA


Rowerzysta ma obowiązek poruszania się drogą dla rowerów, a jeśli występuje ich brak, prawą stroną jezdni - jak najbliżej jej prawej krawędzi.

Może poruszać się poboczem jeśli nie stwarza utrudnień dla ruchu pieszych.


Dokumentem stwierdzającym uprawnienie do kierowania rowerem przez osobę, która nie ukończyła 18 lat jest karta rowerowa, motorowerowa lub prawo jazdy.

Kartę rowerową lub motorowerową może uzyskać osoba, która wykazała się niezbędnymi kwalifikacjami i osiągnęła wymagany wiek: 10 lat w przypadku karty rowerowej i 13 lat w przypadku karty motorowerowej. Kartę rowerową wydaje nieodpłatnie dyrektor szkoły podstawowej, gimnazjum, szkoły ponadgimnazjalnej oraz szkoły ponadpodstawowej.

Zabrania się rowerzyście:

1. Poruszać się po: -autostradach, -drogach ekspresowych, -po drogach, na których znajdują się znaki zakazujące poruszania się rowerów. -po alejkach parkowych (w miejscach tych wolno poruszać się na rowerkach dziecięcych).

2. Korzystać z jezdni jeżeli obok wyznaczona jest ścieżka rowerowa.

3. Jechać bez trzymania co najmniej jednej ręki na kierownicy oraz obu nóg na pedałach.

4. Czepiać się innych pojazdów.

5. Przewozić drugą osobę dorosłą na rowerze jednoosobowym.

6. Holować innego rowerzystę lub osobę na wrotkach, desce itp..

7. Jechać w kolumnie większej niż 15 rowerzystów.

Rowerzysta może jechać jezdnią obok innego rowerzysty jeśli nie spowoduje to utrudnień w ruchu. Korzystanie z chodnika lub drogi dla pieszych przez kierującego rowerem jest dozwolone wyjątkowo, gdy:

a) opiekuje się on osobą w wieku do lat 10 kierującą rowerem;

b) szerokość chodnika wzdłuż drogi, po której ruch pojazdów jest dozwolony z prędkością większą niż 50 km/h, wynosi co najmniej 2 m i brakuje wydzielonej drogi dla rowerów oraz pasa ruchu dla rowerów;

c) warunki pogodowe zagrażają bezpieczeństwu rowerzysty na jezdni (śnieg, silny wiatr, ulewa, gołoledź, gęsta mgła),

Kierujący rowerem, korzystając z chodnika lub drogi dla pieszych, jest obowiązany jechać powoli, zachować szczególną ostrożność i ustępować miejsca pieszym. Powinien uwzględnić warunki panujące na drodze, jechać z prędkością zapewniającą panowanie nad pojazdem i nie utrudniającą jazdy innym kierującym.

Ponadto powinien hamować tak aby nie powodować zagrożenia bezpieczeństwa ruchu i w czasie jazdy utrzymywać odstęp niezbędny do uniknięcia zderzenia z innym pojazdem lub pieszym. Rower powinien być oświetlony.

Do obowiązkowego oświetlenia roweru (wg przepisów Prawa o Ruchu Drogowym) należy:


- z przodu - jedno światło barwy białej lub żółtej selektywnej,


- z tyłu - w jedno światło odblaskowe barwy czerwonej o kształcie innym niż trójkąt oraz jedno światło pozycyjne barwy czerwonej, które może być migające.


Rowerzysta jest zobowiązany do korzystania w powyższych świateł od zmierzchu do świtu a także w tunelach. Dodatkowo aby zapewnić sobie bezpieczeństwo poleca się stosowanie dodatkowego oświetlenia pasywnego. Kupując nowy rower, często jest wyposażony w odblaski na szprychach, które zwłaszcza podczas ruchu koła zwiększają widoczność roweru z boku.

Często też fabrycznie montowane są odblaski na pedałach, te poprawiają naszą widoczność z przodu i tyłu podczas pedałowania. Praktycznym rozwiązaniem może okazać się opaska odblaskowa którą możemy założyć na nogawce, chroniąc trzepoczące spodnie przed zbrudzeniem. Taką opaskę możemy również założyć na rękę.

Nasza widzialność podczas jazdy niewątpliwie może poprawić kamizelka odblaskowa, która będzie widoczna z każdej strony. Ważne aby, jeśli to możliwe, rozmiar był dobrany tak, aby nie przeszkadzał nam w jeździe na rowerze.

Refleksja na zakończenie tych krótkich wywodów przypominających o konieczności bezpiecznego zachowania się na drogach.


W ruchu drogowym powinniśmy kierować się zasadą ograniczonego zachowania.

Zasada ta doczekała się nawet definicji w kodeksie drogowym - art. 4 Prawa o Ruchu Drogowym mówi, że każdy jego uczestnik oraz każda osoba znajdująca się w pobliżu drogi ma prawo liczyć, że wszyscy uczestnicy ruchu przestrzegają przepisów, chyba że aktualne zachowanie któregoś z nich stwarza uzasadnione podejrzenie, że jest inaczej.


Zaufanie tak, ale ograniczone !


Zasada ograniczonego zaufania dotyczy wszystkich: kierowców, rowerzystów i pieszych. Jest prosta - dla własnego bezpieczeństwa nigdy nie wierz innym uczestnikom ruchu.

 

opr. M.Mędrala

 

 

 


Kategoria: sprawy porządku w Gminie
Nawigacja: Główna > Aktualności > 2012 > 10 > 18

Pogoda

()
Temp: °C
Wiatr: km/h
Prognoza na noc:
Temp: °C,
Wiatr: km/h

Szczegóły (ICM)
Ostrzeżenia pogodowe

WYBORY SAMORZĄDOWE

e-ADMINISTRACJA

BIP Urzędu Gminy Kozy

RADA GMINY - aktualności

INWESTYCJE GMINNE

BEZPIECZEŃSTWO

sprawy porządku w Gminie

ROLNICTWO

OCHRONA ZDROWIA

SPORT i REKREACJA

POMOC SPOŁECZNA

OŚWIATA

KULTURA

Współpraca z NGO

PARAFIE w Kozach

Konsultacje społeczne

Projekty z UE

Polecamy

Poznaj Kozy

>>> Archiwum stron <<<


Logo Kino Marzenie


Biuletyn Informacji Publicznej
Biuletyn Informacji Publicznej to urzędowy publikator teleinformatyczny, na którym zostaje udostępniona informacja publiczna.
Pokaż zawartość


Związek Powiatów Polskich
Logo Euroregionu Beskidy


stat4ustat4u