BIP
lang: en lang: fr lang: de Polski

Nawigacja: Główna > Aktualności > 2012 > 10 > 05

Aktualności

Konkursy fotograficzne i filmowe ...

Dodano: 2012-10-05 08:55:07Wygasa: 2012-10-15

konkursy"Fotografia stanowi dokument zanurzenia ludzi w czasie" ...

Informujemy, że zostały ogłoszone konkursy filmowe i fotograficzne dla amatorów tej sztuki dokumentowania otaczajacej nas rzeczywistości

- serdecznie zapraszamy do udziału - czekają ciekawe nagrody !!!

konkursowe  tematy do  utrwalenia na kliszy to : 

„Kadry z wakacyjnych podróży 2012 roku",„Kojskie filmowanie",

„Wieś województwa śląskiego okiem obiektywu"

"Kozy, Kozianie zapis subiektywny" 15 pażdziernika mija  termin ostatecznego składania prac!

Regulaminy konkursów poniżej ...

- ... w rytmie nowoczesności czy w rytmie własnego serca ...... fotografia stanowi dokument zanurzenia ludzi w czasie ?!

 

Konkurs fotograficzny pod patronatem Stowarzyszenia Przyjaciół i Absolwentów LO im. K.K. Baczyńskiego oraz Domu Kultury w Kozach 

pt. „Kadry z wakacyjnych podróży 2012 roku".

Cele: poszukiwanie i odkrywanie walorów estetycznych odwiedzanych miejsc, utrwalenie interesujących zdarzeń, uczenie cierpliwości i systematyczności, rozwijanie zdolności plastycznych uczestników, integracja środowiska lokalnego.

 Zasady:

1. Uczestnik może dostarczyć do trzech prac fotograficznych utrwalających np. krajobraz, interesujące zdarzenie zaobserwowane w podróży lub miejsce ciekawe dla autora.

2. Format zdjęć 15x21 z dołączonymi na odwrocie danymi: proponowany tytuł fotografii, dane autora (imię i nazwisko, adres, telefon kontaktowy, e-mail).

3. Uczestnicy: mieszkańcy gminy Kozy, uczniowie szkół gminy Kozy.

4. W chwili składania pracy każdy uczestnik musi podpisać zgodę na  przetwarzanie danych osobowych i zgodę na przekazanie praw autorskich organizatorom konkursu. W przypadku osób nieletnich potrzebna jest zgoda rodzica/opiekuna na udział w konkursie.

5. Prace należy składać do dnia 28 września 2012 roku w sekretariacie LO lub Domu Kultury.

6. Ogłoszenie wyników oraz wręczenie nagród i dyplomów odbędzie się w październiku 2012 r.

  Zachęcamy do udziału

 

 

 

http://www.liceum.kozy.pl/

Sekretariat Regionalny Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich OGŁASZA Konkurs fotograficzny pt. „Wieś województwa śląskiego okiem obiektywu"

 

Do udziału w konkursie zapraszane są  osoby, które amatorsko lub profesjonalnie zajmują się fotografią i są zameldowane na terenie województwa śląskiego

Celem konkursu jest promowanie walorów kulturowych i przyrodniczych śląskiej wsi oraz „dobrych praktyk" służących zrównoważonemu rozwojowi obszarów wiejskich.

 

Do udziału w konkursie zapraszamy osoby, które amatorsko  lub profesjonalnie zajmują się fotografią i są zameldowane na terenie województwa śląskiego.

 

Zdjęcia nadesłane do konkursu będą oceniane w trzech kategoriach:

a) I kategoria - Tradycja.

b) II kategoria - Krajobraz.

c) III kategoria - „Dobre praktyki" w zakresie rozwoju śląskiej wsi

 

Wszystkich zainteresowanych prosimy o zapoznanie się z Regulaminem Konkursu dostępnym na stronie www.slaskie.ksow.pl.

Prace konkursowe wraz z formularzem zgłoszeniowym należy przesłać na  adres:    

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego,

ul. Ligonia 46, 40 - 037 Katowice,

Wydział Terenów Wiejskich - Sekretariat Regionalny KSOW

z dopiskiem „Konkurs fotograficzny - Wieś Województwa Śląskiego okiem obiektywu".

 

Zgłoszenia należy składać do 30 września 2012 r.

Zdjęcia nadesłane  po wyznaczonym terminie nie będą brały udziału w konkursie.  

Konkurs zostanie rozstrzygnięty do dnia 31 października 2012 r.

Kontakt:

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego

Sekretariat Regionalny KSOW

Ul. Ligonia 46; 40-037 Katowice

Tel/fax. (032) 77 40 549

E-mail: awasowicz@slaskie.pl

 

II Konkurs filmowy pod patronatem Domu Kultury oraz Stowarzyszenia Przyjaciół i Absolwentów LO Baczyńskiego w Kozach

pt. „Kojskie filmowanie"

 

Cele: rozwijanie wrażliwości artystycznej (szczególnie wśród dzieci i młodzieży), propagowanie wiedzy o sztuce filmowej, uczenie cierpliwości i systematyczności, promowanie aktywnych postaw społecznych, promocja przez film turystycznych i kulturowych walorów gminy, integracja środowiska lokalnego.

Zasady:

 1. Uczestnicy: mieszkańcy gminy Kozy, uczniowie szkół gminy Kozy.
 2. Film do konkursu można zgłaszać indywidualnie lub ze znajomymi, jako klasa czy organizacja szkolna lub stowarzyszenie działające na terenie gminy Kozy.
 3. Obraz powinien trwać maksymalnie 10 minut.
 4. Film może być wykonany w dowolnym gatunku: od reportażu, dokumentu, pastiszu aż po teledysk.
 5. Filmy będą oceniane w dwóch kategoriach: I- film promujący gminę Kozy (potencjał twórczy lokalnej społeczności, miejsca i obiekty lokalne warte wypromowania, problemy nurtujące mieszkańców w życiu codziennym); 
 6. II- film o dowolnej tematyce odzwierciedlający pasje filmowe autorów.
 7. Filmy należy nakręcić sprzętem umożliwiającym cyfrowe odtworzenie zapisu   (np. telefonem komórkowym, aparatem cyfrowym , kamerą cyfrową).
 8. Praca nagrana w formacie  DVD  musi być  opisana: proponowany tytuł filmu, dane autora (imię i nazwisko, adres, telefon kontaktowy, e-mail).
 9. Prace należy składać do dnia 3 grudnia 2012 roku w sekretariacie Domu Kultury lub LO Baczyńskiego.
 10. W momencie złożenia pracy każdy uczestnik musi podpisać zgodę na  przetwarzanie danych osobowych i zgodę na przekazanie praw autorskich organizatorom konkursu.  W przypadku osób nieletnich potrzebna jest zgoda rodzica/opiekuna na udział w konkursie.
 11. Ogłoszenie wyników oraz wręczenie nagród i dyplomów odbędzie się w styczniu 2013 r.

 

 

 

Kozy, Kozianie - zapis subiektywny III edycja konkursu fotograficznegoJuż po raz trzeci nasze Stowarzyszenie wraz z Domem Kultury w Kozach zaprasza miłośników fotografii do udziału w konkursie.
Jak w latach ubiegłych konkurs jest organizowany w dwóch kategoriach: Miejsce oraz Ludzie, a regulamin nie stawia żadnych ograniczeń co do zaawansowania uczestników tz. że zapraszamy zarówno amatorów jak i profesjonalnych fotografów

R E G U L A M I N
Konkursu fotograficznego Kozy, Kozianie - zapis subiektywny 2012

1. Organizatorami konkursu są Dom Kultury w Kozach, Stowarzyszenie na Rzecz Promocji i Rozwoju Gminy Kozy.
2. Cele Konkursu:
a. Zapis fotograficzny życia mieszkańców podbeskidzkiej wsi Kozy - utrwalenie obrazu ludzi, miejsca, zjawisk i emocji.
b. Budowanie umiejętności obserwowania i rejestrowania rzeczywistości.
c. Prezentacja i promocja twórczości fotograficznej, poświęconej Gminie Kozy.
3. Konkurs organizowany jest w kategoriach tematycznych:
a. MIEJSCA (np. zabytki architektury, zabytki kultury sakralnej, ciekawe architektonicznie współczesne budowle, pejzaże, widoki, itd.),
b. LUDZIE (np. zanikające zawody i prace wykonywane tradycyjnymi metodami, sportowcy, osoby i ich pasje, wydarzenia i ludzie w nich uczestniczący, itd.).
Prace zgłaszane do Konkursu nie mogą zawierać treści powszechnie uznanych za obraźliwe, wulgarne, propagujące przemoc itp.
4. Jeden uczestnik może złożyć maksymalnie:
a. 3 zdjęcia pojedyncze, z których każde traktowane będzie jako oddzielna praca,
b. lub jedną serię zdjęć, składającą się z trzech fotografii stanowiących zamkniętą całość.
5. Prace do konkursu należy składać w formie: zdjęć zapisanych na płycie CD w formacie plików JPG lub PDF oraz na papierze fotograficznym nie mniejszym niż 18 x 24 cm. Prace tylko w formie cyfrowej lub tylko w formie papierowej nie wezmą udziału w konkursie.
6. Prace powinny być opisane na odwrocie metryką zawierającą:
- Imię, nazwisko, wiek autora oraz dane do korespondencji,
- tytuł pracy lub zestawu zdjęć,
- nazwę kategorii („ludzie" lub „miejsca")
7. Prace fotograficzne na konkurs należy dostarczyć osobiście do biura Domu Kultury w Kozach (ul. Krakowska 2, pok. nr 21) w okresie od 1 do 15 pażdziernika 2012r.-nastapiło wydłużenie terminu składania prac! (od poniedziałku do piątku, w godzinach 10:00 - 18:00).
Postanowienia końcowe:
8. Konkurs adresowany jest do wszystkich miłośników fotografii.
9. Udział w konkursie jest dobrowolny i bezpłatny.
10. Autor składa własnoręcznie podpisane oświadczenie o:
a. posiadaniu zgody osób uwidocznionych na zdjęciach, na publikacje ich wizerunku,
b. nieodpłatnym przeniesieniu autorskich praw majątkowych,
c. wyrażeniu zgody na zachowanie i przetwarzanie danych osobowych
d. osoby niepełnoletnie dołączają pisemną zgodę rodziców lub opiekunów na udział w Konkursie.
(Złożenie w/w oświadczenia jest warunkiem wzięcia udziału w Konkursie).
11. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie i zaginięcie prac w transporcie pocztowym i kurierskim.
12. Organizator nie odsyła prac. Nagrodzone i wyróżnione oraz zakwalifikowane na wystawę fotografie przechodzą na własność Domu Kultury w Kozach jako dokumentacja Konkursu. Pozostałe prace można odebrać osobiście w przeciągu dwóch tygodni od zakończenia wystawy pokonkursowej. Prace nieodebrane w wyznaczonym okresie przechodzą na własność Organizatora.
13. Dom Kultury w Kozach zastrzega sobie prawo do bezpłatnego wykorzystania i przetwarzania prac dopuszczonych do Konkursu i Wystawy we wszystkich publikacjach, prezentacjach oraz w ramach programów telewizyjnych, a także na innych nośnikach przetwarzania danych.
14. Organizator zastrzega sobie prawo do wyłączenia z udziału prac, które naruszają regulamin Konkursu.
15. Organizator powoła niezależne Jury, które dokona wyboru prac na wystawę pokonkursową i przyzna następujące nagrody:
- Grand Prix
- Nagroda Główna oraz Wyróżnienia - w kategorii Miejsca
- Nagroda Główna oraz Wyróżnienia - w kategorii Ludzie
Jury oraz organizator zastrzegają sobie prawo do innego podziału nagród.
Werdykt Jury jest nieodwołalny.Informacje na temat Konkursu:
Dom Kultury, ul. Krakowska 2, 43-340 Kozy
tel.: 033 8174232

 Zachęcamy do udziału!

 

 

 

 

inf.zebrała

h.Kozieł


Nawigacja: Główna > Aktualności > 2012 > 10 > 05

Pogoda

()
Temp: °C
Wiatr: km/h
Prognoza na noc:
Temp: °C,
Wiatr: km/h

Szczegóły (ICM)
Ostrzeżenia pogodowe

WYBORY SAMORZĄDOWE

e-ADMINISTRACJA

BIP Urzędu Gminy Kozy

RADA GMINY - aktualności

INWESTYCJE GMINNE

BEZPIECZEŃSTWO

sprawy porządku w Gminie

ROLNICTWO

OCHRONA ZDROWIA

SPORT i REKREACJA

POMOC SPOŁECZNA

OŚWIATA

KULTURA

Współpraca z NGO

PARAFIE w Kozach

Konsultacje społeczne

Projekty z UE

Polecamy

Poznaj Kozy

>>> Archiwum stron <<<


Logo Kino Marzenie


Biuletyn Informacji Publicznej
Biuletyn Informacji Publicznej to urzędowy publikator teleinformatyczny, na którym zostaje udostępniona informacja publiczna.
Pokaż zawartość


Związek Powiatów Polskich
Logo Euroregionu Beskidy


stat4ustat4u