BIP
lang: en lang: fr lang: de Polski

Nawigacja: Główna > Aktualności > 2012 > 08 > 07
Kategoria: Informacje ważne

Relacja z XIX Sesji Rady Gminy Kozy

Dodano: 2012-08-07 16:51:42Wygasa: 2012-08-31

W dniu 3 sierpnia 2012 r. odbyła się XIX Sesja Rady Gminy Kozy...

Relacja z  XIX Sesji Rady Gminy Kozy w dniu 3 sierpnia 2012 r. odbyła się XIX Sesja Rady Gminy Kozy.

 

Na XIX Sesji Rada podjęła 9 uchwał:

1)      w sprawie Regulaminu ustalającego kryteria i tryb przyznawania nagród dla nauczycieli szkół i przedszkola prowadzonych przez Gminę Kozy - uchwała ta ma na celu zapewnienie prawidłowego wydatkowania środków finansowych przeznaczonych na nagrody dla nauczycieli. Kryteria i tryb przyznawania nagród dla nauczycieli zostały pozytywnie zaopiniowane przez organizacje związkowe zrzeszające pracowników oświaty działające na terenie Gminy Kozy;

2)      w sprawie Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Kozy - w uchwale tej zostały wprowadzone odpowiednie regulacje oraz zapisy uwzględniające zmiany w obowiązujących przepisach;

3)      w sprawie ustalenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Kozy - uchwała ta pozwoli na wzmocnienie mechanizmu dialogu społecznego na poziomie lokalnym w sprawach szczególnie ważnych dla mieszkańców Gminy Kozy, którzy dzięki możliwości konsultacji będą mieli okazję do współdziałania w procesach decyzyjnych dotyczących działań podejmowanych przez organy Gminy;

4)      w sprawie podziału Gminy Kozy na obwody głosowania i ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych - zgodnie z art. 14 ust. 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Kodeks wyborczy, Rada Gminy ma obowiązek dokonać podziału gminy na stałe obwody głosowania oraz ustalić ich numery, granice oraz siedziby obwodowych komisji wyborczych w terminie 3 miesięcy od dnia podziału gminy na okręgi wyborcze. Nowy podział gminy na obwody głosowania będzie miał zastosowanie do następnej kadencji Rady Gminy;

5)      w sprawie wzorów deklaracji i informacji podatkowych w podatku od nieruchomości, rolnym i leśnym;

6)      w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kozy na lata 2012 - 2021 - w uchwale tej został uaktualniony plan dochodów i wydatków budżetu Gminy Kozy na podstawie wydanych Zarządzeń Wójta Nr 59/12 z dnia 29 czerwca br., Nr 64/12 z dnia 18 lipca br. oraz przedłożonych zmian w projekcie Uchwały Rady Gminy Kozy z dnia 3 sierpnia 2012 r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej;

7)      w sprawie zmiany uchwały Nr XIII/82/11 Rady Gminy Kozy z dnia 16 grudnia 2011 roku Uchwała Budżetowa na rok 2012 Gminy Kozy;

8)      w sprawie udzielenia dotacji celowej na dofinansowanie zadań z zakresu bezpieczeństwa i porządku publicznego realizowanych przez Ośrodek Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym w Bielsku - Białej - udzielona dotacja w kwocie 6890 zł przeznaczona jest na usuwanie następstw nadużywania alkoholu przez mieszkańców Gminy Kozy;

9)      w sprawie przekazania środków finansowych dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Bielsku - Białej - pomoc finansowa w wysokości 2000 zł przeznaczona jest na dofinansowanie działań w ramach wydatków bieżących Państwowej Straży Pożarnej w Bielsku - Białej;

 

 

Wszystkie uchwały podjęte na sesjach Rady Gminy oraz materiały będące przedmiotem obrad podawane są mieszkańcom do wiadomości poprzez umieszczenie na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy www.bip.kozy.pl lub http://bip.ugkozy.rekord.pl, ponadto uchwały Rady Gminy są wywieszane w holu Urzędu Gminy.

 

Małgorzata Bednarz

 hk


Kategoria: Informacje ważne
Nawigacja: Główna > Aktualności > 2012 > 08 > 07

Pogoda

()
Temp: °C
Wiatr: km/h
Prognoza na noc:
Temp: °C,
Wiatr: km/h

Szczegóły (ICM)
Ostrzeżenia pogodowe

WYBORY SAMORZĄDOWE

e-ADMINISTRACJA

BIP Urzędu Gminy Kozy

RADA GMINY - aktualności

INWESTYCJE GMINNE

BEZPIECZEŃSTWO

sprawy porządku w Gminie

ROLNICTWO

OCHRONA ZDROWIA

SPORT i REKREACJA

POMOC SPOŁECZNA

OŚWIATA

KULTURA

Współpraca z NGO

PARAFIE w Kozach

Konsultacje społeczne

Projekty z UE

Polecamy

Poznaj Kozy

>>> Archiwum stron <<<


Logo Kino Marzenie


Biuletyn Informacji Publicznej
Biuletyn Informacji Publicznej to urzędowy publikator teleinformatyczny, na którym zostaje udostępniona informacja publiczna.
Pokaż zawartość


Związek Powiatów Polskich
Logo Euroregionu Beskidy


stat4ustat4u