BIP
lang: en lang: fr lang: de Polski

Nawigacja: Główna > Aktualności > 2012 > 08 > 06
Kategoria: platan - DRZEWO ROKU

Platan z Kóz - DRZEWEM ROKU 2012 !!!

Dodano: 2012-08-06 08:15:06Wygasa: 2012-08-31

platan w KozachDzięki orgromnemu zangażowaniu całego społeczeństwa naszej miejscowości platan rosnący w parku dworskim w Kozach, pokonał zdecydowanie pozostałe 10 drzew zgłoszonych do finałowej 11-nastki konkursowej

i .... ZWYCIĘżYŁ zyskujac zaszczytne miano DRZEWO ROKU 2012.

Zagłosowało na niego 7050 osób !!!

Dziękujemy wszystkim, a szczególnie młodym ludziom, dzieciom, młodzieży i wszystkim tym, którzy głosowali i działali na portalach społecznościowych, przesyłali w e-mailach i SMS-ach link do głosowania innym, organizowali akcje promocyjne, happeningi,  roznosili ulotki,  cały czas śledząc współzawodnictwo zachęcali do głosowania na nasze drzewo.

Dzięki tym wszystkim  działaniom wielu ludzi usłyszało o naszej miejscowości, jej walorach przyrodniczych i ... z zazdrością podziwiało potencjał  i ogromny lokalny patriotyzm mieszkańców! W październiku 2012 PLATAN otrzyma pamiątkową statuetkę DRZEWO ROKU 2012, która wręczona zostanie władzom Gminy w Warszawie podczas tradycyjnych obchodów Święta Drzewa.

Weżmie też udział na wiosnę jako reprezentant Polski, w międzynarodowym konkursie Europejskie Drzewo Roku 2012...

Pojawi się  tablica informująca o tym fakcie w parku dworskim, obok platana.

Uwaga -kliknij w panel PLATAN - dowiesz się więcej o przebiegu konkursu i głosowania - informacje zawarte są w artykułach dostępnych w rozwięciu!

Poniżej przypominamy podstawowe informacje dotyczące PLATANA w Kozach.

Dlaczego właśnie to drzewo?

 

 

 ... zawsze w środku ... choć na uboczu ...

... zawsze blisko tego co ważne,  choć niezauważalnie ...

 

Platan klonolistny (platan x -Hispanica acerifolia)

platan

 

rodzina Platanowate (plataceae)

odmiana wyhodowana na południu Francji ok. roku 1650;

szacunkowa wysokości: ok.16 m;

obwód pnia na wysokości 1,30 m wynosi: 4,82 m;

wiek: około 200 lat.

 

 

      Park w Kozach, w którym rośnie platan wymieniony jest w spisie zabytkowych parków w Polsce. Powstawał stopniowo pomiędzy 1749 rokiem, a 1836 kiedy to na planie założono „ogród" oraz  zaprowadzono uporządkowaną nasadę i pielęgnację.

Wiadomo, że sprowadzano 12-15 letnie sadzonki do wysadzenia ze względu na ich większa odporność na mrozy. Platan prawdopodobnie wysadzony został z kilku zrośniętych ze sobą sadzonek w celu osiągnięcia  rozwarcia konarów na wszystkie strony świata stanowiąc jakby parkową „różę wiatrów".

Sadzonki sprowadził z ciepłych krajów i posadził  dawny właściciel dóbr kózkich. Mógł pochodzić z rodziny Jordanów, Humborgów, Kluckich lub  Czeczów. Dostępne dokumenty nie mówią, kto sprowadził sadzonki platana i kiedy go wysadzono w parku przed dworem.

Z  założenia drzewo stanowić miało z racji swej oryginalności i estetycznych walorów świadectwo świetności, wielkości, zamożności i rozległych kontaktów jego właściciela.

Z  tej racji platan był szczególnie chroniony i eksponowany przez kolejnych właścicieli dworu ale  też mieszkańców całej miejscowości. Ocalał pomimo, że podlegał wielu zawirowaniom aury i dziejów historycznych.

       

  Wyróżnia się swymi walorami przyrodniczymi: wiekiem, wielkością, walorami ozdobnymi,  wielkością pnia i korony, ogromną rozłożystością konarów, pięknem i masywnością gałęzi (z łuszczącą się korą specyficzną dla gatunku), efektownym nasyceniem barw podczas kwitnienia i zmiany  zabarwienia liści jesienią oraz  urodą i mnogością owoców.

Jako dziecko prawie każdy mieszkaniec naszej gminy słuchał od babci lub dziadka opowieści o dworze jego mieszkańcach i rosnącym tam starym oryginalnym drzewie.

Bawił się pod nim jako przedszkolak, przechodził koło niego idąc do szkoły, do lekarza, apteki, kościoła, zbierał jego liście do zielnika jako uczeń, spotykał się pod nim jako młody człowiek z przyjaciółmi, na pierwsze randki, utrwalał w jego otoczeniu na ślubnych sesjach zdjęciowych, potem jego dzieci bawiły się tu jako przedszkolaki ... a babcia lub dziadek opowiadali jego dzieciom historię drzewa ...

Rosnąc  w centrum miejscowości jest żywym, niemym świadkiem życia  ludzi i wydarzeń w Kozach na przestrzeni kilku pokoleń. Widział nie tylko życie i zmiany mieszkańców dworu, ale był również świadkiem  wydarzeń historycznych oraz zmian obyczajowych i politycznych wsi.

Tu przechadzał się Józef Piłsudski kiedy stacjonował wraz ze swoim wojskiem w pobliskich Kętach i przybył do Kóz, na zaproszenie ówczesnych właścicieli dworu.

Tu stacjonował okupant w czasie II wojny światowej. Koło niego toczyły się działania wojenne.

Potem następowały zmiany ustrojowe.

 W dworze i zabudowaniach obok dworu (a więc i obok platana) po wojnie,  mieściła się szkoła, potem ośrodek zdrowia, apteka, izba porodowa, mieszkania lekarzy, zakłady szwalnicze.

Siedzibę miała spółka wodna, towarzystwo historyków, harcówka, świetlica socjoterapeutyczna.

Teraz trwa remont budynku dworu czego świadkiem jest rosnący w pobliżu platan.

Obok tego drzewa toczyło się życie dawnych mieszkańców dworu i wsi i toczy nadal...

Zamontowano pod nim specjalne ławeczki i oświetlenie.

Pod jego koroną odbywają się znaczące uroczystości gminne: Dożynki, Dni Kóz, Sylwester, Dzień Dziecka.

Tu ustawiane są starty i mety zawodów sportowych, odbywają się konkursy, koncerty.

      Cechy tego drzewa stały się przesłaniem powołania w 2007 roku honorowego wyróżnienia „Platan" przyznawanego przez Towarzystwo Miłośników Historii i Zabytków Kóz, ludziom  w szczególny sposób zasłużonymi dla miejscowości.

O przesłaniu powołania tego honorowego wyróżnienia czytamy:

 

„ ... Ludzie odchodzą, a drzewa nadal „opowiadają" ich historię (...)

 

Specyficzną dyscypliną sztuki jest projektowanie parków. Architekt parku nie ma właściwie szans na cieszenie się swym dziełem, gdyż prawdziwą pełnię osiąga ono po latach, często także pozostaje bezimienny.

Ale jakby dla rekompensaty drzewa i ozdobne krzewy nierzadko przeżywają rezydencje, których miały być tylko ozdobą i są praktycznie niezniszczalne.

W Kozach wokół pustego gniazda rodowego Czeczów (ostatnich właścicieli Kóz)również powstało dzieło architektury parkowej. I tu, przed czekającym na odnowienie pałacem, rozkładając  malowniczo o każdej porze roku swoje mocne konary, jakby ponad czasem, stanowiąc równocześnie największą ozdobę tego miejsca - rośnie platan.

Platan nazywany jest drzewem Sokratesa (...)W kulturze Europy i Azji platan uważany był za strażnika władców, ale ważniejszą wydaje się funkcja opiekuna - ze względu na duży cień - wioskowych  źródeł lub studni. 

I co też ciekawe - symbolizuje równowagę przeciwieństw, w czym przypomina Drzewo Życia.

W przesłaniu honorowego wyróżnienia „Platan" zawiera się to właśnie bogactwo, przypisywanych drzewu, którym można objąć bogactwo zainteresowań, pracy, do­świad­czeń, mądrości, ról i talentów ludzi.

Drzewa - jak tutejszy platan, mimo zmienności losów  - są.

Ludzi trzeba ocalać we wdzięcznej pamięci, by nie minęli - biorąc przykład z platana i parkowych drzew, utrwalających odbicie duszy architekta ..."*

 

Platan mimo, że bardzo stary, jest piękny, zdrowy i okazały.

Stanowi jedyny w okolicy egzemplarz rzadkiego na tych terenach gatunku drzewa.

Jego wizerunek znajduje się na wielu folderach i wydawnictwach promujących gminę ale też tych, które zachęcają do dbania o naturalne środowisko, w którym żyjemy.

Stylizowany obraz naszego platana zdobi marginesy  stron biuletynu "Koziańskie Wiadomości".

Zna go prawie każdy mieszkaniec naszej miejscowości.

 

Pamiętajmy o tym, przechadzając się po parku lub odpoczywając w cieniu jego rozłożystych konarów!

 

* artykuł; A.Nowak;Honorowe wyróżnienie „Platan; Zeszyty Społeczno-Historycze Gminy Kozy nr2; Wyd.TMHiZK, Kozy 2008

opr.H.Kozieł

  Przyłącz się do głosowania  i wybierz naszego platana

na  „DRZEWO ROKU 2012"!!!

 

"Platan ...."... wyróżnienie honorowe ... w Kozach

Platan -  to wyróżnienie honorowe powołane przez Towarzystwo Miłośników Historii i Zabytków Kóz i wręczane od 2007 roku. Początkowo przyznawano go wielu ludzim zasłużonym w działalności na rzecz lokalnej społeczności w danym roku.

Od roku 2012 wyróżnienie otrzymuje tylko jedna osoba, wybrana przez członków towarzystwa z pośród przyjętych zgłoszeń.

O metaforycznym znaczeniu tego wyróżnienia i osobach, które otrzymały ją w kolejnych latach czytaj poniżej:

Platany

Jeżeli zaś nasze dni wypełniają uczynki zwyczajne,
w których ciągle samo wnętrze czynu nieodstępny przesłania gest,
to jednak żywimy tę pewność, że kiedyś gest ów odpadnie,
a zostanie w uczynkach naszych tylko to, co
naprawdę jest
"

/Karol Wojtyła 1952/

W środku, choć na uboczu, zawsze blisko tego, co ważne,
choć niezauważenie... osłabiani, choć mocni pasją...

O metaforycznym znaczeniu honorowego wyróżnienia „Platan 2007"

 

Bardzo „czytelne" wydają się w naszej kulturze europejskiej i narodowej - tej bliżej nieba i zarówno bliżej ziemi tworzonej - metafory zestawiającej „świat człowieka" ze „światem drzew". Nawet język codzienny nie może się bez nich obejść. Mówimy np. „silny jak dąb"; „wysmukła jak topola" czy „drży jak osika". Pod dębami Mamre Abraham miał spotkać się z Bogiem, a pod kaliną, jaworem, jarzębiną spotykają się utrwaleni w ludowej piosence zakochani...

W biografiach ludzi z różnych kulturowo „światów" umieszcza się często anegdoty takie jak ta, którą przypomniał ks. Jan Twardowski: Wacław Nałkowski był genialnym nauczycielem. (...) Po lasach i polach oprowadzał mnie tak, jak innych oprowadza się po muzeach. (...) Spotkane drzewo witał po łacinie i po polsku, zdejmując przed nim kapelusz. (...) Kiedy nie wiedziałem, że jarzębina potrafi wyżywić całe stado ptaków i opóźnić ich odlot, powiedział: „- jak ty sobie dasz radę w życiu? Przecież nawet na jarzębinie się nie znasz. Radził mi: „-nie pisz o ludziach, tylko o drzewach".

Łatwo odwrócić sytuację: ludzie odchodzą, a drzewa nadal „opowiadają" ich historię. Specyficzną dyscypliną sztuki jest projektowanie parków. Architekt parku nie ma właściwie szans na cieszenie się swym dziełem, gdyż pełnię osiąga ono po latach, często także pozostaje bezimienne. Ale jakby dla rekompensaty drzewa i ozdobne krzewy nierzadko przeżywają rezydencje, których miały być tylko ozdobą i są praktycznie niezniszczalne.

W Kozach wokół pustego gniazda rodowego Czeczów również powstało dzieło architektury parkowej. I tu przed czekającym na odnowienie pałacem rozkłada malowniczo o każdej porze roku mocne konary, jakby ponad czasem, platan. Platan nazywany jest drzewem Sokratesa; starożytny historyk Herodot zanotował też, że perski król Kserkses, zachwycony, zatrzymał swe wojsko maszerujące przeciw Grekom, by z szacunkiem pokłonić się drzewu, właśnie platanowi. W kulturze Europy i Azji platan uważany był za strażnika władców, ale ważniejszą wydaje się funkcja opiekuna - ze względu na duży cień - wioskowych źródeł lub studni. I co też ciekawe - symbolizuje równowagę przeciwieństw, w czym przypomina Drzewo Życia.

W przesłaniu honorowego wyróżnienia „ Platan 200..." zawiera się to właśnie bogactwo znaczeń , przypisywanych drzewu, którym można objąć bogactwo zainteresowań, pracy, do­świad­czeń, mądrości, ról i talentów ludzi. Drzewa, jak tutejszy platan, mimo zmienności losów ludzi, są. A ludzi trzeba ocalać we wdzięcznej pamięci, by nie minęli, biorąc przykład z parkowych drzew, utrwalających odbicie duszy architekta.Platany 2007
czwartek, 04 marca 2010 13:44
Lista nagrodzonych honorowym wyróżnieniem „Platan 2007"

 

 • Ks. prof. Borutka Tadeusz
 • Boehn Bogumiła
 • Boroń Stanisława
 • Drożdż Andrzej
 • Hałat Dorota
 • Hałat Grzegorz
 • Hałat Krystyna
 • Kinecki Stanisław
 • Kurzyńska Urszula
 • Kliś Danuta
 • Mosz Monika
 • Skoczylas Władysław
 • Sochacki Jerzy
 • Stanclik Bronisława
 • Włodyga Janina
 • Wolnicki Jan
 • Wróbel Stanisław
 • Zuber Stanisław
Platany 2008
czwartek, 04 marca 2010 13:42

Lista nagrodzonych honorowym wyróżnieniem „Platan 2008"

 

 • Jurzak Alicja,
 • prof. dr hab. Jędrzejko Krzysztof,
 • Morawski Bartosz,
 • Kasperek Stanisław,
 • Frączkiewicz Dariusz.
Platany 2009
czwartek, 04 marca 2010 11:06

Lista nagrodzonych honorowym wyróżnieniem „Platan 2009"

 

 • Irena Droździk,
 • Halina Kozieł,
 • Marta Tylza-Janosz,
 • Władysław Bech,
 • Jan Oczko,
 • Tadeusz Manda,
 • Jan Sztafiński,
 • Zbigniew Komędera.

 

 

Platany 2010
sobota, 18 grudnia 2010 21:08

Lista nagrodzonych honorowym wyróżnieniem „Platan 2010"

 

 • Emilia Kućka,
 • Fryderyk Honkisz,
 • Bartłomiej Jurzak,
 • Krzysztof Sporysz.
Platan 2011
niedziela, 18 grudnia 2011 18:02

Wyróżnienie otrzymała p. Kazimiera Sołczykiewicz-Kowalska.

 

 źródło:http://tmhiz.kozy.pl/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=7&Itemid=7

 

 

 


Kategoria: platan - DRZEWO ROKU
Nawigacja: Główna > Aktualności > 2012 > 08 > 06

Pogoda

()
Temp: °C
Wiatr: km/h
Prognoza na noc:
Temp: °C,
Wiatr: km/h

Szczegóły (ICM)
Ostrzeżenia pogodowe

WYBORY SAMORZĄDOWE

e-ADMINISTRACJA

BIP Urzędu Gminy Kozy

RADA GMINY - aktualności

INWESTYCJE GMINNE

BEZPIECZEŃSTWO

sprawy porządku w Gminie

ROLNICTWO

OCHRONA ZDROWIA

SPORT i REKREACJA

POMOC SPOŁECZNA

OŚWIATA

KULTURA

Współpraca z NGO

PARAFIE w Kozach

Konsultacje społeczne

Projekty z UE

Polecamy

Poznaj Kozy

>>> Archiwum stron <<<


Logo Kino Marzenie


Biuletyn Informacji Publicznej
Biuletyn Informacji Publicznej to urzędowy publikator teleinformatyczny, na którym zostaje udostępniona informacja publiczna.
Pokaż zawartość


Związek Powiatów Polskich
Logo Euroregionu Beskidy


stat4ustat4u