BIP
lang: en lang: fr lang: de Polski

Nawigacja: Główna > Aktualności > 2012 > 07 > 18
Kategoria: Informacje ważne

WYKAZ INSTYTUCJI POMOCOWYCH ZAJMUJĄCYCH SIĘ PROBLEMATYKĄ PRZEMOCY w RODZINIE

Dodano: 2012-07-18 09:56:51Wygasa: 2012-09-30

W związku z apelem Wojewody Śląskiego, skierowanym do samorządów terytorialnych, po analizie okoliczności zdarzeń, mających miejsce w ostatnim czasie w województwie śląskim, których ofiarami były dzieci ...

podajemy  dane tele-adresowe INSTYTUCJI POMOCOWYCH ZAJMUJĄCYCH SIĘ PROBLEMATYKĄ PRZEMOCY w RODZINIE ...

i zwracamy się też do wszystkich mieszkańców naszej Gminy  i  podmiotów działających na jej  terenie z apelem - aby każdorazowo  i bezwzględnie reagować na wszelkie podejrzenia odnośnie zagrożenia dobra dziecka!

 

Przemoc jest przestępstwem ściganym  z urzędu i zgodnie z art.12 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz.U. Nr 180, poz. 1493 z późn. zm.), osoby, które  w związku z wykonywaniem swoich obowiązków służbowych lub zawodowych powzięły podejrzenie o popełnieniu ściganego z urzędu przestępstwa z użyciem przemocy w rodzinie, niezwłocznie zawiadamiają o tym Policję lub prokuratora, natomiast osoby będące świadkami przemocy w rodzinie powinny zawiadomić o tym Policję, prokuratora lub inny podmiot działający na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

 

Szczególny obowiązek został nałożony przepisem art. 572 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. Nr 43, poz. 296 z późn. zm.), który stanowi, że każdy, komu znane jest zdarzenie uzasadniające wszczęcie postępowania z urzędu, obowiązany  jest zawiadomić   o nim sąd opiekuńczy. Obowiązek niniejszy ciąży przede wszystkim na urzędach, organizacjach i zakładach zajmujących się opieką nad dziećmi lub osobami psychicznie chorymi.

 

Wspólne skoordynowanie oraz zdecydowane działania wszelkich instytucji zajmujących się kwestiami dotyczącymi dziecka i rodziny, a także indywidualna wrażliwość wszystkich Państwa  pozwoli zminimalizować i oddalić zagrożenia odnośnie bezpieczeństwa i dobra zarówno dzieci, jak i osób starszych, niepełnosprawnych i wszystkich, których doświadcza przemoc  w rodzinie

W załączeniu  wykaz instytucji pomocowych, które mogą pomóc Państwu w podejmowaniu interwencji  na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

 

 

Z poważniem  

     Kierownik GOPS mgr Teresa Oczko

 

Komisariat Policji w Kobiernicach

43-356 Kobiernice, ul. Żywiecka 6, Tel. 33/8 130 710

Dyżury dzielnicowych w Kozach

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kozach

43-340 Kozy ul. Szkolna 1, w godzinach 7.00 do 15.00

 Psycholog:

mgr Anna Tomiczek godz. przyjęć poniedziałek 14:30 - 18:30

Radca Prawny:

mec. Marian Spychała godz. przyjęć poniedziałek 16:00 - 18:00  

Zespół Interdyscyplinarny w GOPS Kozy - instytucje składają  dokument

„NIEBIESKA KARTA - część A"

Tel. 33 8 175 827,  33 8123460

 

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kozach

43-340 Kozy, ul. Szkolna 1, Tel. 33 8 175 827, 33 8 123 460

Wnioski pisemne o zobowiązanie do leczenia odwykowego osób mających problem  z alkoholem przyjmowane są:

- przez sekretarza komisji w godz. pracy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kozach (tel. 33/ 8 175 827),

- przez inspektora ds. rozwiązywania problemów alkoholowych  tel. J.w

-lub pocztą na adres: Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych    w Kozach, ul. Szkolna 1, 43-340 Kozy

 

Podbeskidzki Ośrodek Interwencji Kryzysowej

43-300 Bielsko - Biała ul. Piękna 2, Tel. 33/8 146 221, 33/8 149 288

Czynna całodobowo, grupie wsparcia dla kobiet, które są ofiarami przemocy w rodzinie spotkania  w każdą środę o godz. 17:00 - 19:00, miejsca noclegowe dla osób w kryzysie, oferta pomocy psychologicznej.

Oferta bezpłatnych porad prawnych (poniedziałek, wtorek, czwartek - telefoniczne umawianie terminów).

 

Ośrodek Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem (OPOPP) Śląska Fundacja Etoh - Błękitny Krzyż,

43-340 Bielsko-Biała ul. Bystrzańska 51A, Tel. 33 8224690

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie (PCPR)

43-3400Bielsko-Biała ul. Piastowska 40 tel. 33 8136936

 

Przychodnia Profilaktyki i Leczenia Uzależnień

43-300 Bielsko-Biała, ul. Mostowa 1

Tel. 33 8 227983, 33 8123 042

Terapia Uzależnionych i Współuzależnionych

 

 

Bielskie Towarzystwo Trzeźwości

43-300 Bielsko-Biała, ul. Inwalidów 6, Tel. 33/8 228 240

Czynne od poniedziałku do piątku od godz. 10:00 do godz. 20:00

W soboty, niedziele i święta od godz. 16:00 do godz. 20:00

 

Poradnia Zdrowia Psychicznego

43-309 Bielsko-Biała, ul. Olszówka 102, Tel. 33/ 814 92 67 , 33/ 8 149 196

 

Poradnia Zdrowia Psychicznego

43-300 Bielsko-Biała, ul. Mostowa 1, Tel.  33/ 8 116 411

 

Poradnia Zdrowia Psychiatrycznego dla Dzieci i Młodzieży

Oddział Dzienny dla Dzieci ul. Reja 15, 43-300 Bielsko-Biała, Tel. 33/ 8 159 968

 

Prokuratura Rejonowa Bielsko-Biała - Północ

43-300 Bielsko - Biała, ul. Sobieskiego 9, Tel. 33/ 8 191 664, 33 822 83 95

 

Sąd Okręgowy

43-300 Bielsko - Biała, ul. Cieszyńska 10, Tel. 33/ 4 990 499

 

Sąd Rejonowy

43-300 Bielsko - Biała, ul. Mickiewicza 22,  Tel. 33/ 4 997 800

 

Ośrodek Rehabilitacyjny dla Uzależnionych od Substancji Psychoaktywnych

43-382 Bielsko-Biała, ul. Kaszyska 35, Tel. 33/ 8 183 835

 

BIURO POSELSKIE JACKA FALFUSA

Ul. Mostowa 1

43-300 Bielsko-Biała, tel. 33/ 8 294853

Bezpłatne porady prawne

 

WAŻNE  BEZPŁATNE TELEFONY:

 

NIEBIESKA LINIA -  801 12 00 02 - Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy

w Rodzinie

 

POMARAŃCZOWA LINIA - 801 140-068 - Porady i  konsultacje w sprawach dzieci sięgających po alkohol.


Kategoria: Informacje ważne
Nawigacja: Główna > Aktualności > 2012 > 07 > 18

Pogoda

()
Temp: °C
Wiatr: km/h
Prognoza na noc:
Temp: °C,
Wiatr: km/h

Szczegóły (ICM)
Ostrzeżenia pogodowe

WYBORY SAMORZĄDOWE

e-ADMINISTRACJA

BIP Urzędu Gminy Kozy

RADA GMINY - aktualności

INWESTYCJE GMINNE

BEZPIECZEŃSTWO

sprawy porządku w Gminie

ROLNICTWO

OCHRONA ZDROWIA

SPORT i REKREACJA

POMOC SPOŁECZNA

OŚWIATA

KULTURA

Współpraca z NGO

PARAFIE w Kozach

Konsultacje społeczne

Projekty z UE

Polecamy

Poznaj Kozy

>>> Archiwum stron <<<


Logo Kino Marzenie


Biuletyn Informacji Publicznej
Biuletyn Informacji Publicznej to urzędowy publikator teleinformatyczny, na którym zostaje udostępniona informacja publiczna.
Pokaż zawartość


Związek Powiatów Polskich
Logo Euroregionu Beskidy


stat4ustat4u