BIP
lang: en lang: fr lang: de Polski

Nawigacja: Główna > Aktualności > 2012 > 06 > 19
Kategoria: Informacje ważne

W spr.opłat za korzystanie ze środowiska

Dodano: 2012-06-19 07:12:29Wygasa: 2012-07-31

UWAGA!!!  Dnia 31 lipca 2012 r. upływa termin złożenia informacji i wniesienia opłat za korzystanie ze środowiska w I półroczu 2012r.

Poniżej komunikat w tej sprawie ...

 

ZASADY OGÓLNE UISZCZANIA OPŁAT ZA GOSPODARCZE KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA

Podmiot korzystający ze środowiska ustala we własnym zakresie wysokość należnej opłaty     i wnosi ją na rachunek właściwego urzędu marszałkowskiego ze względu na miejsce korzystania ze środowiska. W przypadku opłat za wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza, wynikających z eksploatacji urządzeń, (przez które rozumie się niestacjonarne urządzenie techniczne, w tym środki transportu) opłaty te wnosi się na rachunek urzędu marszałkowskiego właściwego ze względu na miejsce rejestracji podmiotu korzystającego ze środowiska.

Opłata za korzystanie ze środowiska ponoszona jest za:

 1. wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza,
 2. wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi,
 3. pobór wód,
 4. składowanie odpadów.

Wysokość przedmiotowych opłat zależy od:

 1. ilości i rodzaju gazów lub pyłów wprowadzanych do powietrza,
 2. ilości i jakości pobranej wody oraz od tego, czy pobrano wodę powierzchniową czy podziemną, a także od jej przeznaczenia
 3. ilości, stanu i składu ścieków wprowadzonych do wód lub do ziemi oraz od ich rodzaju
 4. ścieki jako wody chłodnicze od temperatury tych wód
 5. wielkości, rodzaju i sposobu zagospodarowania terenu, z którego odprowadzane         są ścieki (wody opadowe i roztopowe)
 6. rodzaju substancji zawartych w ściekach i ich ilości albo od wielkości produkcji ryb innych niż łososiowate lub innych organizmów wodnych, wyprodukowanych              w obiektach chowu lub hodowli ryb oraz innych organizmów wodnych
 7. ilości i rodzaju składowanych odpadów.

Opłatę ustala się według stawek obowiązujących w okresie, w którym korzystanie                ze środowiska miało miejsce. Podmiot korzystający ze środowiska wnosi opłatę do końca miesiąca następującego po upływie każdego półrocza. W tym samym terminie należy przedłożyć marszałkowi województwa wykaz zawierający informacje i dane, wykorzystane do ustalenia wysokości opłat oraz wysokość tych opłat.

Stawki opłat obowiązujące w 2012 roku

Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 26 września 2011 r. w sprawie wysokości stawek opłat za korzystanie ze środowiska na rok 2012 (Monitor Polski Nr 94 z 2011 r. poz.958)

 

Wzór sprawozdania obowiązujący w 2012 roku

Rozporządzenie Ministra Środowiska  z dnia 18 czerwca 2009 r. w sprawie wzorów wykazów zawierających informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska  oraz o wysokości należnych opłat (Dziennik Ustaw nr 97 z 2009 r. poz. 816).

Szczegółowe dane znajdują się na stronie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego  www.slaskie.pl w zakładce „Środowisko".

Informacje na nt. opłat za korzystanie ze środowiska można również uzyskać                         w Międzywydziałowym Zespole Zadaniowym w Bielsku-Białej: 

Międzywydziałowy Zespół Zadaniowy Bielsko-Biała,
ul. Piastowska 40, 43-300 Bielsko-Biała
,

telefony kontaktowe: (033) 48 53 285, (033) 48 53 286, (033) 48 53 287, (32) 48 53 296

- obsługuje podmioty korzystające ze środowiska z terenu:
powiatów bielskiego, żywieckiego, cieszyńskiego, pszczyńskiego, wodzisławskiego i rybnickiego oraz miast na prawach powiatu: Bielsko-Biała, Rybnik, Jastrzębie Zdrój, Żory

 

 

 

 


Kategoria: Informacje ważne
Nawigacja: Główna > Aktualności > 2012 > 06 > 19

Pogoda

()
Temp: °C
Wiatr: km/h
Prognoza na noc:
Temp: °C,
Wiatr: km/h

Szczegóły (ICM)
Ostrzeżenia pogodowe

WYBORY SAMORZĄDOWE

e-ADMINISTRACJA

BIP Urzędu Gminy Kozy

RADA GMINY - aktualności

INWESTYCJE GMINNE

BEZPIECZEŃSTWO

sprawy porządku w Gminie

ROLNICTWO

OCHRONA ZDROWIA

SPORT i REKREACJA

POMOC SPOŁECZNA

OŚWIATA

KULTURA

Współpraca z NGO

PARAFIE w Kozach

Konsultacje społeczne

Projekty z UE

Polecamy

Poznaj Kozy

>>> Archiwum stron <<<


Logo Kino Marzenie


Biuletyn Informacji Publicznej
Biuletyn Informacji Publicznej to urzędowy publikator teleinformatyczny, na którym zostaje udostępniona informacja publiczna.
Pokaż zawartość


Związek Powiatów Polskich
Logo Euroregionu Beskidy


stat4ustat4u