BIP
lang: en lang: fr lang: de Polski

Nawigacja: Główna > Aktualności > 2012 > 05 > 27

Aktualności

UCHWAŁY RAD GMIN, WYNIKAJĄCE Z USTAWY Z DNIA 13 WRZEŚNIA 1996 O UTRZYMANIU CZYSTOŚCI I PORZĄDKU ...

Dodano: 2012-05-27 20:44:33Wygasa: 2012-05-29

UCHWAŁY RAD GMIN, WYNIKAJĄCE Z USTAWY Z DNIA 13 WRZEŚNIA 1996 O UTRZYMANIU CZYSTOŚCI I PORZĄDKU W GMINACH

Podstawa prawna artykuł ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r., Nr 236, poz. 2008, z późn. zm.)

artykuły ustawy przytaczamy poniżej ...

 

Uchwały obowiązkowe

 

 Art. 4 Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu utrzymania czystości i

porządku na terenie gminy - Ustawowy termin podjęcia uchwały 6 miesięcy od dnia uchwalenia wojewódzkiego planu gospodarki odpadami

 

 Art. 6k Uchwała w spr. metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty*- Ustawowy termin podjęcia uchwały do końca 2012 r.

 

 Art. 6l uchwała dot. terminu, częstotliwości i trybu uiszczenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi*- Ustawowy termin podjęcia uchwały do końca 2012 r.

 

 Art. 6n ust. 1 Uchwała dot. wzoru deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, w tym terminów i miejsca składania deklaracji (terminu złożenia pierwszej deklaracji - zgodnie z art. 12 ustawy zmieniającej* - rada gminy może w tej uchwale określić wykaz dokumentów potwierdzających dane zawarte w

deklaracji (art. 6n ust. 2). Ustawowy termin podjęcia uchwały do końca 2012 r.

 

 Art. 6r ust. 3 uchwała w spr. szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną opłatę, w szczególności ilość odpadów komunalnych , częstotliwość i sposób

świadczenia usług* Ustawowy termin podjęcia uchwały do końca 2012 r.

 

Art. 6 ust. 2 Uchwała w spr. górnych stawek opłat, ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych oraz właścicieli nieruchomości, którzy są zobowiązani zawrzeć umowę na odbieranie odpadów komunalnych (górne stawki opłat rada gminy określa, w przypadku, gdzie nie została podjęta uchwała na podstawie art. 6c ust. 1 i uchwała na podstawie art. 6a ust. 1 w zakresie pozbywania się nieczystości ciekłych) - rada gminy może stosować zróżnicowane stawki w zależności od gęstości zaludnienia na danym obszarze gminy oraz odległości od miejsca unieszkodliwiania odpadów komunalnych.

 

Art. 7 ust. 3a Uchwała dot. wymagań, jakie powinien spełnić przedsiębiorca ubiegający się o zyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.

 

Uchwały nieobowiązkowe

 

Art. 6a ust. 1 uchwała w spr. przejęcia od właścicieli nieruchomości wszystkich, albo wskazanych obowiązków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3b w zakresie pozbywania się nieczystości ciekłych oraz art. 5 ust. 1 pkt 4 (uprzątanie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników ołożonych

wzdłuż nieruchomości)

 

 Art. 6c ust. 2 uchwała w spr. odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.

 

 Art. 6d ust. 2 uchwała w spr. podziału gminy na sektory

 Art. 6r ust. 4 uchwała w spr. rodzaju dodatkowych usług świadczonych przez gminę w

zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz wysokości cen za te usługi.

 

 Art. 6 ust. 1a Uchwała w spr. innego sposobu udokumentowania wykonania obowiązków pozbywania się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych oraz odbierania odpadów komunalnych (inny sposób udokumentowania obowiązków rada gminy określa, w przypadku, gdzie nie została podjęta uchwała na podstawie art. 6c ust. 1 i uchwała na podstawie art. 6a ust. 1 w zakresie pozbywania się nieczystości ciekłych)

 

 

*Jeżeli rada gminy nie podejmie uchwały w wyznaczonym czasie wojewoda wydaje zarządzenie zastępcze


Nawigacja: Główna > Aktualności > 2012 > 05 > 27

Pogoda

()
Temp: °C
Wiatr: km/h
Prognoza na noc:
Temp: °C,
Wiatr: km/h

Szczegóły (ICM)
Ostrzeżenia pogodowe

WYBORY SAMORZĄDOWE

e-ADMINISTRACJA

BIP Urzędu Gminy Kozy

RADA GMINY - aktualności

INWESTYCJE GMINNE

BEZPIECZEŃSTWO

sprawy porządku w Gminie

ROLNICTWO

OCHRONA ZDROWIA

SPORT i REKREACJA

POMOC SPOŁECZNA

OŚWIATA

KULTURA

Współpraca z NGO

PARAFIE w Kozach

Konsultacje społeczne

Projekty z UE

Polecamy

Poznaj Kozy

>>> Archiwum stron <<<


Logo Kino Marzenie


Biuletyn Informacji Publicznej
Biuletyn Informacji Publicznej to urzędowy publikator teleinformatyczny, na którym zostaje udostępniona informacja publiczna.
Pokaż zawartość


Związek Powiatów Polskich
Logo Euroregionu Beskidy


stat4ustat4u