BIP
lang: en lang: fr lang: de Polski

Nawigacja: Główna > Aktualności > 2012 > 02 > 29
Kategoria: Imprezy Konkursy Wystawy

Związek Strzelecki w Kozach w 114 rocznicę urodzin kpt. Aleksandra Kunickiego

Dodano: 2012-02-29 13:10:35Wygasa: 2012-03-10

uroczystości na cmentarzu w KozachZwiązek Strzelecki zorganizował uroczyste obchody 114 rocznicy urodzin kpt. Aleksandra Kunickiego w dniu 26 lutego w Kozach gdzie też  odbyło się uroczyste odczytanie rozkazu o nadaniu imienia kpt. Aleksandra Kunickiego ps. „Rayski" Jednostce Strzeleckiej 3029 Kozy.

Poniżej informacje na ten temat ...

W tym dniu Jednostka Strzelecka 3029 Kozy przyjęła za patrona tego zasłużonego żołnierza wywiadu, który znany jesteś głównie ze swej chlubnej działalności w Armii Krajowej. Uroczystości rozpoczęły się o godz. 18 mszą świętą, odprawioną dzięki życzliwości proboszcza Kazimierza Greli. Proboszcz osobiście wprowadził przybyłych do liturgii i w krótkich, ale płomiennych słowach zwrócił uwagę na sens walki o wolność - bez względu na konsekwencje. Celebransem był ksiądz Jan Sosnowski, który przybył specjalnie z Hałcnowa. Nabożeństwo uświetniła ponadto strzelecka kompania honorowa dowodzona przez sekc. ZS Tomasza Bielę.

Po mszy świętej strzelcy i przybyli goście udali się pod tablicę poświęconą poległym w I wojnie światowej, gdzie odbyło się uroczyste odczytanie rozkazu o nadaniu imienia kpt. Aleksandra Kunickiego ps. „Rayski" Jednostce Strzeleckiej 3029 Kozy. Kolejny etap uroczystości odbył się na parafialnym cmentarzu. Kiedy delegacje składały wieńce i znicze na grobie śp. kpt. Kunickiego, strzelcy odśpiewali pieśń „Śpij kolego w ciemnym grobie". Na koniec ksiądz Sosnowski poprowadził modlitwę za duszę zmarłego żołnierza.

Końcowym punktem programu uroczystości było spotkanie w strażnicy OSP w Kozach. Zgromadziło się ponad 50 mieszkańców Kóz i okolicznych miejscowości.

Zebrani wysłuchali wykładu Andrzeja Poraniewskiego z Bielskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauki i Sztuki na temat życia i dokonań kpt. Kunickiego a potem prelekcji sierż. ZS Maurycego Rodaka na temat historii Związku Strzeleckiego w Kozach.

Strzelcy zaprezentowali też przygotowaną przez siebie prezentację multimedialną, obrazującą strzelecką działalność dawniej i dziś.

Po prelekcjach rozgorzała długa dyskusja o konieczności poszerzania wiedzy historycznej i wyjścia do młodzieży z patriotycznym przesłaniem.

Wśród zaproszonych gości na spotkaniu byli obecni m.in. poseł na Sejm RP Stanisław Pięta, wójt Kóz Krzysztof Fiałkowski, przewodnicząca Rady Gminy Bożena Sadlik, wiceprzewodniczący Rady Powiatu Grzegorz Szetyński, przedstawiciele harcerstwa i miejscowych stowarzyszeń.

Jednak szczególnie gorąco zebrani powitali obecnego na uroczystościach Ireneusza Kunickiego - syna Aleksandra oraz honorowego obywatela Kóz Tadeusza Mandę - przedwojennego członka Związku Strzeleckiego.

Świadkowie historii włączyli się do dyskusji i wzbogacili wiedzę zebranych o wiele dodatkowych faktów. Na spotkaniu panowała serdeczna i życzliwa atmosfera, zaś w trakcie rozmowy narodziło się kilka wartościowych inicjatyw.

Aleksander Kunicki (1898-1986) był uczestnikiem I wojny światowej, hallerczykiem, powstańcem śląskim i żołnierzem wojny polsko-bolszewickiej. Szczególnie zasłużył się swoją pracą w wywiadzie wojskowym, którą rozpoczął w bielskiej ekspozyturze Samodzielnego Referatu Informacyjnego DOK V.

Rozpracowywał dywersantów niemieckich, którzy budowali tzw. V kolumnę na terenie Bielska i Śląska Cieszyńskiego. Po wybuchu II wojny światowej przebył szlak „żołnierza tułacza" poprzez Rumunię do Francji. Tam, jako ochotnik zgłosił się do pracy konspiracyjnej na terenie kraju. Do okupowanej Polski powrócił w roku 1941 i od razu rozpoczął prace wywiadowczą w strukturach Armii Krajowej. Był odpowiedzialny za rozpracowywanie najgroźniejszych konfidentów gestapo, oraz najwyższych urzędników hitlerowskiego aparatu terroru. Dzięki niemu rozpracowano i przygotowano m.in. słynną akcję na „kata Warszawy" - dowódcę SS i Policji Frantza Kutscherę.

Po wojnie, jak wielu AK-owców został aresztowany, osądzony pod sfingowanym zarzutem i skazany na karę śmierci przez tzw. sąd ludowy. Dzięki interwencji najwyższych władz likwidowanej Armii Krajowej, Bolesław Bierut zgodził się na rewizję wyroku. Po ponownym procesie Aleksander Kunicki został uniewinniony. W 1968 roku wydał swoje wspomnienia w książce pt. Cichy Front.

Związek Strzelecki w Kozach powstał w 1930 roku. Był jednym z większych oddziałów w Powiecie Biała ZS. Oddział liczył ponad 100 osób w pododdziałach - męskim, żeńskim i tzw. orląt (najmłodsi członkowie). Strzelcy byli szkoleni w referatach: organizacyjnym, wyszkoleniowym, wychowania obywatelskiego, strzelectwa, WF i PW i innych.

Pracę szkoleniową i wychowawcza prowadził wielu miejscowych nauczycieli, m. in Stanisław Świeć i Alfred Leszczak - obaj zginęli później w niemieckich obozach śmierci.

Komendantem „Strzelca" w Kozach był sierż. ZS Albin Wymazala a prezesem Stanisław Ucchwat. „Strzelec" przyczynił się w Kozach do rozwoju sportu.

Wybudował własne boisko i nowoczesną, jak na ówczesne warunki strzelnicę sportową.

Sam A. Wymazala był znany jako doskonały sportowiec, który odnosił sukcesy na zawodach lekkoatletycznych na szczeblu wojewódzkim.

Związek Strzelecki utworzył pierwszą w Kozach  bibliotekę, prowadził walkę z bezrobociem i analfabetyzmem wśród młodzieży.

Działalność tej największej w kraju organizacji położył kres II wojny światowej. Wielu byłych strzelców walczyło w kampanii wrześniowej a następnie w Armii Krajowej.

W okresie PRL „Strzelec" nie mógł być reaktywowany.

W Kozach odrodził się dopiero w 2009 roku za przyczyną Przemysława Adamskiego, nauczyciela historii w koziańskim Gimnazjum.

Obecnie Jednostka Strzelecka 3029 w Kozach liczy sobie kilkunastu członków. Spotkania odbywają się w strażnicy OSP.

 

  opr.   sierż. ZS Maurycy Rodak
Dowódca Strzeleckeigo Obwodu Piechoty Górskiej

 

 

 

 
    


Kategoria: Imprezy Konkursy Wystawy
Nawigacja: Główna > Aktualności > 2012 > 02 > 29

Pogoda

()
Temp: °C
Wiatr: km/h
Prognoza na noc:
Temp: °C,
Wiatr: km/h

Szczegóły (ICM)
Ostrzeżenia pogodowe

WYBORY SAMORZĄDOWE

e-ADMINISTRACJA

BIP Urzędu Gminy Kozy

RADA GMINY - aktualności

INWESTYCJE GMINNE

BEZPIECZEŃSTWO

sprawy porządku w Gminie

ROLNICTWO

OCHRONA ZDROWIA

SPORT i REKREACJA

POMOC SPOŁECZNA

OŚWIATA

KULTURA

Współpraca z NGO

PARAFIE w Kozach

Konsultacje społeczne

Projekty z UE

Polecamy

Poznaj Kozy

>>> Archiwum stron <<<


Logo Kino Marzenie


Biuletyn Informacji Publicznej
Biuletyn Informacji Publicznej to urzędowy publikator teleinformatyczny, na którym zostaje udostępniona informacja publiczna.
Pokaż zawartość


Związek Powiatów Polskich
Logo Euroregionu Beskidy


stat4ustat4u