BIP
lang: en lang: fr lang: de Polski

Nawigacja: Główna > Aktualności > 2012 > 02 > 14
Kategoria: Informacje ważne

XIV posiedzenie Rady Gminy w Kozach

Dodano: 2012-02-14 07:50:33Wygasa: 2012-02-29

Dnia 10 lutego 2012 r. odbyła się XIV Sesja Rady Gminy Kozy.

Poniżej relacja z tego posiedzenia ...

Rada Gminy Kozy

 

Dnia 10 lutego 2012 r. odbyła się XIV Sesja Rady Gminy Kozy.

Na XIV Sesji Rada podjęła 6 uchwał:

- w sprawie przystąpienia do sporządzenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kozy,

- w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę nieruchomości zabudowanej na czas nieokreślony w drodze przetargu,

- w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę,

- w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kozy na lata 2011-2020,

- w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Kozy Nr XIII/82/2011 z dnia 16 grudnia 2011 r. Uchwała Budżetowa na rok 2012 Gminy Kozy,

- w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

Rada wysłuchała i przyjęła:

- sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej za 2011 r., w tym sprawozdanie z realizacji Uchwały nr VII/36/2011 Rady Gminy Kozy z dnia 6 maja 2011 r. w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej kontroli jednostek organizacyjnych Gminy,

- informację o wydanych decyzjach, ustalających opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w związku z uchwaleniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na dzień 31.12.2011 r.,

- informację Policji dotyczącą stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie działania Komisariatu Policji w Kobiernicach za 2011 rok.

Radni zgłosili następujące interpelacje i zapytania:

Radny Zygmunt Sołczykiewicz:

1. Czy był odbiór chodnika w Małych Kozach?

2. Barierka koło mostu w Małych Kozach jest za krótka. 

Radny Roman Ślosarczyk:

1. Prośba o odwodnienie „zmasakrowanej" ulicy Żytniej.

2. Prośba o założenie lustra na ulicy Żytniej (skrzyżowanie z ulicą Zagrodową).

3. Czy są podjęte działania w sprawie placu zabaw przy ulicy Zagrodowej? Czy były rozmowy z GS w sprawie przekazania gruntu pod plac zabaw?

4. Przystanek kolejowy na ulicy Zagrodowej - Polskie Koleje Państwowe wystosowały odpowiedź na zgłoszoną interpelację, ale odpowiedź ta dotyczy zabezpieczenia tego miejsca przed osobami postronnymi, natomiast w interpelacji zgłaszano prośbę o zabezpieczenie budynku przed zawaleniem. Zewnętrzny filar jest uszkodzony i zagraża zawaleniem dachu. Rozwiązaniem byłaby odbudowa lub rozbiórka tego budynku.

Radny Grzegorz Dudziak:

1. Na drodze DK-52 w Małych Kozach jest przejście dla pieszych, w ubiegłym roku zostało wykonane oświetlenie tego przejścia, ale do dnia dzisiejszego to oświetlenie nie działa. Prośba o wyjaśnienie.

2. Prośba o znalezienie rozwiązania, które uniemożliwiłoby parkowanie na poboczu blisko ronda na ulicy Krakowskiej.

Radna Grażyna Leśniak:

1. Prośba o poprawienie bezpieczeństwa dotyczącego korzystania z ulicy Podgórskiej. Prośba o zainstalowanie lustra, progów zwalniających oraz znaków, które zwiększą bezpieczeństwo na tej ulicy. 

2. Prośba o poprawienie bezpieczeństwa na ulicy Przeczniej (koło Szkoły Podstawowej nr 2 i Gimnazjum) np. poprzez wprowadzenie ulicy jednokierunkowej.

Radny Tomasz Matuszek:

1. Ulica Biała - jest tam słup z dwoma lampami, prośba o przewieszenie jednej z nich kilkadziesiąt metrów dalej.

2. Ulica Złota - w czasie opadów deszczu piwnica jednej posesji jest zalewana, prośba o wizję lokalną.

3. Prośba o lustro przy wyjeździe z ulicy Złotej na ulicę Krakowską. 

4. Prośba o przesunięcie przejścia dla pieszych na ulicy Krakowskiej przy wyjeździe z ronda w kierunku Bielska.

Radny Jacek Kaliński:

1. Słup na skrzyżowaniu ulicy Zdrojowej i Liliowej - prośba o napisanie pisma do TAURON o podanie terminu remontu tego słupa.

2. Na końcu ulicy Lazurowej jest słup i miała zostać zainstalowana oprawa. Prośba o pisemną informację dotyczącą terminu realizacji.

3. Prośba o zainstalowanie tablicy informacyjnej na ulicy Tęczowej obok nowego placu zabaw. 

Radny Leszek Łyczko:

1. Ulica Przecznia (koło Folwarku) - czy są jakieś uzgodnienia z AQUA odnośnie wycieku wody na jezdnię?

Radna Ewa Olejnik:

1. Ulica Przepiórek - prośba o pismo ze strony Urzędu Gminy do mieszkańców z informacją wyjaśniającą, czy ta ulica jest ulicą gminną czy prywatną i czy będą podejmowane tam działania ze strony gminy, np. przywiezienie kamienia.

2. Prośba o rozważenie możliwości zainstalowania lampy na ulicy Łagodnej.  

Radna Anna Góra:

1. Ulica Klonowa - prośba o interwencję w elektrowni, ponieważ początkiem stycznia zgłoszono, że nie świeci tam lampa i dalej nie ma działań z ich strony.

Radny Krzysztof Sporysz:

1. Jaki będzie dalszy los Owczarni?

2. Gdzie jest wiatrak, który stał przed Pocztą? Czy można go wykorzystać stawiając go np. na pasie zieleni obok Szkoły Podstawowej nr 1?

3. Czy są środki na dokończenie w tym roku kanalizacji w Górnej Wsi?

4. Lampa na ulicy Choinkowej - mieszkańcy mają lampę, proszą o montaż, zgodę z TAURON.

Radny Tadeusz Bednarz:

1. Co z modernizacją ulicy Cmentarnej? Czy w tym roku przewidywane jest rozpoczęcie prac?

2. Chodnik przy mostku na ulicy Nadbrzeżnej - czy jest przygotowana dokumentacja na te prace?

3. Prośba o próg zwalniający na ulicy Chabrowej.

Radna Bożena Sadlik:

1. Prośba o lustro na ulicę Jodłową.

Radny Jan Pezda:

1. Prośba o znak „Ustąp pierwszeństwa" na ulicy Przemysłowej.

 

Wszystkie uchwały podjęte na sesjach Rady Gminy podawane są mieszkańcom do wiadomości poprzez ich wywieszanie w holu Urzędu Gminy oraz umieszczenie na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy: 

http://bip.ugkozy.rekord.pl/BIP.aspx?Sel=45085

 


Kategoria: Informacje ważne
Nawigacja: Główna > Aktualności > 2012 > 02 > 14

Pogoda

()
Temp: °C
Wiatr: km/h
Prognoza na noc:
Temp: °C,
Wiatr: km/h

Szczegóły (ICM)
Ostrzeżenia pogodowe

WYBORY SAMORZĄDOWE

e-ADMINISTRACJA

BIP Urzędu Gminy Kozy

RADA GMINY - aktualności

INWESTYCJE GMINNE

BEZPIECZEŃSTWO

sprawy porządku w Gminie

ROLNICTWO

OCHRONA ZDROWIA

SPORT i REKREACJA

POMOC SPOŁECZNA

OŚWIATA

KULTURA

Współpraca z NGO

PARAFIE w Kozach

Konsultacje społeczne

Projekty z UE

Polecamy

Poznaj Kozy

>>> Archiwum stron <<<


Logo Kino Marzenie


Biuletyn Informacji Publicznej
Biuletyn Informacji Publicznej to urzędowy publikator teleinformatyczny, na którym zostaje udostępniona informacja publiczna.
Pokaż zawartość


Związek Powiatów Polskich
Logo Euroregionu Beskidy


stat4ustat4u