BIP
lang: en lang: fr lang: de Polski

Nawigacja: Główna > Aktualności > 2011 > 12 > 20
Kategoria: Informacje ważne

Informacje z XIII Sesji Rady Gminy Kozy

Dodano: 2011-12-20 16:53:18Wygasa: 2011-12-31

Dnia 16 grudnia 2011 r. odbyła się XIII Sesja Rady Gminy Kozy.

... 
Głównym punktem obrad XIII Sesji było podjęcie Uchwały Budżetowej na rok 2012 Gminy Kozy. Rada na posiedzeniach Komisji szczegółowo przeanalizowała i na sesji jednogłośnie podjęła Uchwałę Budżetową na 2012 rok.
...

Pan Major Ryszard Warchocki oraz Pan Podpułkownik Andrzej Rajczyk wręczyli srebrne medale Państwu Marii i Ludwikowi Król. Srebrne medale nadaje Minister Obrony Narodowej „Za zasługi dla Obronności Kraju” rodzicom, których co najmniej trzech synów odbyło zasadniczą służbę wojskową. 
Gościem honorowym XIII Sesji był również Pan Wiesław Wróbel. Doceniając osiągnięcia XIII Sesja Rady Gminy Kozy rozpoczęła się uroczystym wyróżnieniem zaproszonych gości.
sportowe na arenie międzynarodowej oraz wkład społecznej pracy w działania na rzecz rozwoju i promocji sportu wśród ludności z terenu Gminy Kozy, a także terenu Podbeskidzia, Wójt Pan Krzysztof Fiałkowski i Przewodnicząca Rady Pani Bożena Sadlik pogratulowali i podziękowali Panu Wiesławowi. 
 
Głównym punktem obrad XIII Sesji było podjęcie Uchwały Budżetowej na rok 2012 Gminy Kozy. Rada na posiedzeniach Komisji szczegółowo przeanalizowała i na sesji jednogłośnie podjęła Uchwałę Budżetową na 2012 rok.
Oprócz Uchwały Budżetowej Rada podjęła również następujące uchwały:
- w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Kozy Nr XI/65/2011 z dnia 4 listopada 2011 r. w sprawie Programu współpracy gminy Kozy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2012,
- w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2012 r.,
- w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2012-2015,
- w sprawie przyjęcia Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Gminy Kozy na lata 2011-2015,
- w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Kozy Nr IV/24/2011 z dnia 4 lutego 2011 r. Uchwała Budżetowa na rok 2011 Gminy Kozy,
- w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kozy na lata 2012-2020,
- w sprawie dopłaty do ceny odprowadzanych ścieków,
- w sprawie wyrażenia poparcia dla apelu Rady Gminy Porąbka w sprawie sprzeciwu wobec systemu finansowania oświaty w naszym kraju,
- w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy Kozy na 2012 rok.

Radni zgłosili interpelacje, wnioski i zapytania:
Radna Ewa Olejnik:
1. Ulica Łukowa – prośba o zabezpieczenie, a następnie naprawę znajdującej się tam dziury.
Radny Jacek Kaliński:
1. Ulica Tęczowa – prośba o zabezpieczenie rowu (obok powstającego placu zabaw).
Radny Tomasz Matuszek:
1. Budynek przed rondem na ulicy Nadbrzeżnej – prośba o oznaczenie odblaskami.
Radny Miłosz Zelek: 
1. Barierki na chodniku przy rondzie (centrum) – czy założenie barierek było konsultowane z Urzędem Gminy? Barierki te bardzo zwęziły chodnik.
Prośba o zwrócenie uwagi na kwestie bezpieczeństwa - tiry wyjeżdżając z ronda wjeżdżają na drugi pas jezdni.
2. Prośba o zakładkę dotyczącą Honorowych Obywateli Kóz na stronie internetowej Urzędu Gminy.
3. Prośba o przesadzenie świerka rosnącego bezpośrednio przed Pałacem.
4. Czy została zakupiona inwentaryzacja drzew w parku, która była wykonana w ramach pracy magisterskiej?
5. Prośba dokończenie zgłoszenia dwóch miejsc pamięci narodowej.
6. Prośba o rozważenie możliwości umieszczenia Harcówki w jednej z sal Pałacu.
Radny Piotr Kulka
1. Prośba o uzupełnienie punktów świetlnych na ulicy Spółdzielczej.
2. Prośba o progi zwalniające na ulicy Spółdzielczej.
Radny Jan Pezda
1. Prośba o przesunięcie znaku dotyczącego zakazu wjazdu na ulicy Ludowej.
2. Osiedle Północ – problem z oświetleniem na ulicy Lipowej, Morelowej i Kalinowa.
Radna Bożena Sadlik
1. Rondo – prośba o oświetlenie tunelu.
2. Prośba o lustro na ulicę Złotą.
3. Prośba o zwrócenie się do Nadleśnictwa w sprawie usunięcia samosiejek na polanie (Hrobacza Łąka).

Wszystkie uchwały podjęte na sesjach Rady Gminy podawane są mieszkańcom do wiadomości poprzez ich wywieszanie w holu Urzędu Gminy oraz umieszczenie na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy: http://bip.ugkozy.rekord.pl/BIP.aspx?Sel=3229167

Barbara Walewska


Kategoria: Informacje ważne
Nawigacja: Główna > Aktualności > 2011 > 12 > 20

Pogoda

()
Temp: °C
Wiatr: km/h
Prognoza na noc:
Temp: °C,
Wiatr: km/h

Szczegóły (ICM)
Ostrzeżenia pogodowe

WYBORY SAMORZĄDOWE

e-ADMINISTRACJA

BIP Urzędu Gminy Kozy

RADA GMINY - aktualności

INWESTYCJE GMINNE

BEZPIECZEŃSTWO

sprawy porządku w Gminie

ROLNICTWO

OCHRONA ZDROWIA

SPORT i REKREACJA

POMOC SPOŁECZNA

OŚWIATA

KULTURA

Współpraca z NGO

PARAFIE w Kozach

Konsultacje społeczne

Projekty z UE

Polecamy

Poznaj Kozy

>>> Archiwum stron <<<


Logo Kino Marzenie


Biuletyn Informacji Publicznej
Biuletyn Informacji Publicznej to urzędowy publikator teleinformatyczny, na którym zostaje udostępniona informacja publiczna.
Pokaż zawartość


Związek Powiatów Polskich
Logo Euroregionu Beskidy


stat4ustat4u