BIP
lang: en lang: fr lang: de Polski

Nawigacja: Główna > Aktualności > 2011 > 11 > 16
Kategoria: Informacje ważne

OBOWIĄZKI MIESZKAŃCÓW W ZAKRESIE GOSPODARKI ŚCIEKOWEJ ...

Dodano: 2011-11-16 09:19:13Wygasa: 2011-12-22

Zachęcamy mieszkańców do zapoznania się z „Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kozy", który jest dostępny na naszej stronie internetowej www.kozy.pl (BIP: Uchwała nr V/33/2007 Rady Gminy Kozy z dn. 8 marca 2007r.)...

Przypominamy, że każdy Właściciel nieruchomości zabudowanej, usytuowanej na terenach nieuzbrojonych w sieć kanalizacji sanitarnej winien:

 

1.    Wyposażyć nieruchomość w lokalną oczyszczalnię ścieków (za zgodą Urzędu Gminy) lub szczelne zbiorniki bezodpływowe, przeznaczone do gromadzenia nieczystości ciekłych.

2.    Utrzymywać w odpowiednim stanie technicznym i sanitarnym zbiorniki bezodpływowe do gromadzenia nieczystości ciekłych.

3.    Zawrzeć pisemną umowę z odbiorcą nieczystości ciekłych (mającym zezwolenie Wójta Gminy Kozy na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych                    i transportu nieczystości ciekłych) oraz udokumentować korzystanie z usług wywozu tych nieczystości.

4.    Systematycznie usuwać nieczystości ciekłe z urządzeń służących do ich gromadzenia z częstotliwością minimum raz na cztery tygodnie.

5.    Utrzymać porządek, czystość oraz należyty stan sanitarno- higieniczny i estetyczny nieruchomości.

 

Zabrania się wylewania ścieków na pola uprawne, łąki i ogródki przydomowe, gdyż zawarte w nich środki chemiczne powodują zanieczyszczenia środowiska naturalnego.

Mieszkańcy, którzy nie wykonują obowiązków określonych w regulaminie PODLEGAJĄ KARZE GRZYWNY zgodnie z art. 10 ust. 2a ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005r. Nr 236, poz. 2008 ze. zm.).

opr.A.Dyl

 


Kategoria: Informacje ważne
Nawigacja: Główna > Aktualności > 2011 > 11 > 16

Pogoda

()
Temp: °C
Wiatr: km/h
Prognoza na noc:
Temp: °C,
Wiatr: km/h

Szczegóły (ICM)
Ostrzeżenia pogodowe

WYBORY SAMORZĄDOWE

e-ADMINISTRACJA

BIP Urzędu Gminy Kozy

RADA GMINY - aktualności

INWESTYCJE GMINNE

BEZPIECZEŃSTWO

sprawy porządku w Gminie

ROLNICTWO

OCHRONA ZDROWIA

SPORT i REKREACJA

POMOC SPOŁECZNA

OŚWIATA

KULTURA

Współpraca z NGO

PARAFIE w Kozach

Konsultacje społeczne

Projekty z UE

Polecamy

Poznaj Kozy

>>> Archiwum stron <<<


Logo Kino Marzenie


Biuletyn Informacji Publicznej
Biuletyn Informacji Publicznej to urzędowy publikator teleinformatyczny, na którym zostaje udostępniona informacja publiczna.
Pokaż zawartość


Związek Powiatów Polskich
Logo Euroregionu Beskidy


stat4ustat4u