BIP
lang: en lang: fr lang: de Polski

Nawigacja: Główna > Aktualności > 2011 > 11 > 14
Kategoria: Informacje ważne

XI Sesja Rady Gminy Kozy

Dodano: 2011-11-14 10:47:57Wygasa: 2011-11-30

Dnia 4 listopada 2011 r. odbyła się XI Sesja Rady Gminy Kozy. Gościem honorowym XI Sesji Rady Gminy Kozy był Pan Kazimierz Sztafa, na XI Sesji Rada podjęła 10 uchwał, przyjęło informację dotyczącą „Diagnozy problemów społecznych Gminy Kozy rok 2009-2010"oraz zgłoszone wnioski i interpelacje radnych ...

Relacja z obrad poniżej ...

Dnia 4 listopada 2011 r. odbyła się XI Sesja Rady Gminy Kozy.

 

Gościem honorowym XI Sesji Rady Gminy Kozy był Pan Kazimierz Sztafa. Doceniając wkład społecznej pracy w działania na rzecz rozwoju i promocji rolnictwa wśród ludności z terenu Gminy Kozy samorząd gminy Kozy złożył wniosek do Starosty Bielskiego nominujący Pana Sztafę do nagrody Starosty Bielskiego im. Ks. Józefa Londzina za 2011 r. Chcąc uhonorować tą nominację Pan Krzysztof Fiałkowski - Wójt Gminy Kozy oraz Pani Bożena Sadlik - Przewodnicząca Rady Gminy Kozy osobiście podziękowali Panu Kazimierzowi Sztafie.

 

Na XI Sesji Rada podjęła 10 uchwał:

- w sprawie Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kozach,

- w sprawie ustalenia miesięcznych zryczałtowanych diet dla radnych oraz zwrotu kosztów podróży służbowych,

- w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu na terenie Gminy Kozy,

- w sprawie Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2012,

- w sprawie opłaty targowej,

- w sprawie podatku od środków transportowych na 2012 r.,

- w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości,

- zmieniającą Uchwałę Nr III/12/2002 Rady Gminy Kozy z dnia 4 grudnia 2002 r. w sprawie określenia wzoru formularzy, w których będą dane dotyczące podmiotu i przedmiotu opodatkowania niezbędne do wymiaru i poboru od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego,

- w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kozy na lata 2011-2020,

- w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Kozy Nr IV/24/2011 z dnia 4 lutego 2011 r. Uchwała Budżetowa na rok 2011 Gminy Kozy.

 

Rada przyjęła informację dotyczącą „Diagnozy problemów społecznych Gminy Kozy rok 2009-2010" przedstawioną przez Panią Teresę Oczko - Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kozach.

 

Radni zgłosili interpelacje, wnioski i zapytania:

Radny Grzegorz Dudziak

1. Ulica Witosa (od skrzyżowania z ulicą Sobieskiego do ulicy Krańcowej) - prośba o wymalowanie pasów na jezdni oraz załatanie 2 dziur.

2. Ulica Krańcowa (nad wiaduktem kolejowym w kierunku Kościoła w Małych Kozach) - na zakręcie jest bardzo duży uskok nad fosą - prośba o dołożenie rur i wysypanie kamienia przed zimą.

 

Radny Jacek Kaliński

1. Prośba o porozumienie się z firmą, która uzupełniała wycinki drogi po wymianie rur doprowadzających wodę na osiedlu. Wycinki te zostały niedokładnie zalane asfaltem. Prośba o dokończenie prac przed zimą.

 

Radny Leszek Łyczko

1. Ulica Kęcka - prośba o nową nawierzchnię asfaltową na częściowym odcinku drogi (Radny złożył pismo na ręce Pana Grzegorza Szetyńskiego - Wicestarosty).

2. Prośba, by grupa interwencyjna przed 11 listopada posprzątała liście np. z przystanków na obrzeżach Kóz. 

3. Prośba o informację dotyczącą fotoradaru na drodze DK-52.

 

Radny Krzysztof Sporysz

1. Ulica Choinkowa - prośba o doświetlenie ulicy, o założenie lampy na stojącym już słupie.

2. Prośba o regulację rzeki wzdłuż ulicy Panienki, Choinkowej.

 

Radna Grażyna Leśniak

1. Ulica Tęczowa (zakręt, koło powstającego placu zabaw) - znajdujący się tam rów jest zniszczony, zarośnięty, spłycony, ma za mały przepust i przez to w czasie deszczu woda przelewa się, płynie ulicą i spływa na posesje mieszkańców. Prośba o interwencję.

2. Ulica Tęczowa - prośba, by powstający tam plac zabaw nie był zamykany dla dzieci chcący zagrać w piłkę.

3. Prośba o kamień na ulicę Spokojną, Jaskółczą i Błękitną.

4. Prośba o umieszczenie tablic informacyjnych w miejscach, gdzie plakaty, ogłoszenia są wieszane na drzewach (np. ul. Podgórska, Gaje).

 

Radna Bożena Sadlik

1. Ulica Beskidzka (wjazd z ulicy Krakowskiej) - prośba o rozwiązanie problemu dotyczącego parkowania samochodów dostawczych wzdłuż pobocza blisko wyjazdu z ronda.  

 

Radny Tadeusz Bednarz

1. Prośba o sprawdzenie lampy oświetlającej chodnik od ulicy Nadbrzeżnej do Rzemieślniczej - lampa nie świeci.

2. Czy opracowano regulamin przyznawania nagrody Jana Wolnickiego? Kto to sprawę nadzoruje?

3. Chodnik na ulicy Nadbrzeżnej - czy opracowano dokumentację dotyczącą przebudowy tego chodnika?

4. Czy w dokumentacji technicznej dotyczącej kanalizacji deszczowej na ulicy Chabrowej jest uwzględnione podłączenie mieszczących się tam budynków? Czy wystąpiono w sprawie uzgodnień do AQUA i Telekomunikacji? Czy, jeżeli będzie robiony tam kanał burzowy jest sens naprawy istniejącego? Kiedy będzie robiony ten kanał?  

 

Radny Miłosz Zelek 

1. Prośby skierowane do Pana Jacka Falfusa - Posła RP. Prośba o przyjrzenie się inwestycji dotyczącej budowy ronda na ulicy Krakowskiej. Prośba o wsparcie dotyczące wprowadzenia poprawek np. przesunięcia przejść dla pieszych, który są zbyt blisko ronda. 

2. Decyzja z 2010 r. dotycząca budowy III etapu kanalizacji (ul. Bielska, Jana III Sobieskiego, Jabłoniowa, Bukietowa, Przecznia, łącznie 43 przyłącza) - czy będzie to realizowane? 

 

Radny Jan Pezda

1. Czy była zrobiona analiza ile podmiotów gospodarczych chciało w Kozach otworzyć lub rozszerzyć działalność gospodarczą, ale ze względu na zły plan zagospodarowania przestrzennego wycofały się w okresie jego obowiązywania? Czy będą zabezpieczone środki na przyszły rok na zmianę tego planu?

2. Czy jest przepis pozwalający lub zabraniający naprawy dróg prywatnych przekazanych do użytku publicznego?

3. Wznowienie prośby o naprawę zapadniętego pobocza na zjeździe z ulicy Przecznia na Lipową.

Radni wysłuchali również przygotowaną przez Pana Marcina Laska - Dyrektora Gimnazjum w Kozach informację dotyczącą realizowanego przez Gimnazjum programu unijnego COMENIUS. 

Wszystkie uchwały podjęte na sesjach Rady Gminy podawane są mieszkańcom do wiadomości poprzez ich umieszczenie na tablicy, na parterze budynku UG oraz na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Kozy pod adresem:http://bip.kozy.pl/BIP.aspx?Sel=45085

 

 

Barbara Walewska


Kategoria: Informacje ważne
Nawigacja: Główna > Aktualności > 2011 > 11 > 14

Pogoda

()
Temp: °C
Wiatr: km/h
Prognoza na noc:
Temp: °C,
Wiatr: km/h

Szczegóły (ICM)
Ostrzeżenia pogodowe

WYBORY SAMORZĄDOWE

e-ADMINISTRACJA

BIP Urzędu Gminy Kozy

RADA GMINY - aktualności

INWESTYCJE GMINNE

BEZPIECZEŃSTWO

sprawy porządku w Gminie

ROLNICTWO

OCHRONA ZDROWIA

SPORT i REKREACJA

POMOC SPOŁECZNA

OŚWIATA

KULTURA

Współpraca z NGO

PARAFIE w Kozach

Konsultacje społeczne

Projekty z UE

Polecamy

Poznaj Kozy

>>> Archiwum stron <<<


Logo Kino Marzenie


Biuletyn Informacji Publicznej
Biuletyn Informacji Publicznej to urzędowy publikator teleinformatyczny, na którym zostaje udostępniona informacja publiczna.
Pokaż zawartość


Związek Powiatów Polskich
Logo Euroregionu Beskidy


stat4ustat4u