BIP
lang: en lang: fr lang: de Polski

Nawigacja: Główna > Aktualności > 2011 > 11 > 14
Kategoria: Imprezy Konkursy Wystawy

II EUROPEJSKA WYSTAWa Garłacza Górnośląskiego Koroniastego

Dodano: 2011-11-14 09:34:44Wygasa: 2011-11-30

Okręgowy Związek Hodowców Drobnego Inwentarza  w Bielsku-Białej  (Sekcja Gołębi Rasowych i Drobiu Ozdobnego) oraz Internationaler Starwitzer Club e.V w dniach 19-20 listopada 2011 roku  organizuje na terenie Centrum Widowisko-Sportowego w Kozach (plac Ks.Kochaja 1) II EUROPEJSKą WYSTAWę Garłacza Górnośląskiego Koroniastego ...

poniżej szczegóły i regulamin wystawy

więcej na ten temat pod adresem: http://www.golebnik.pl/wys_gar_sla.html

 

 

R E G U L A M I N

 

II  EUROPEJSKIEJ  WYSTAWY  Garłacza  Górnośląskiego  Koroniastego

[zgodny z wytycznymi Federacji Europejskiej (EE) dla wystaw europejskich]plakat

 

KOZY,  19 - 20 listopada 2011 r.

 

 

ORGANIZATOR:

 

Okręgowy Związek Hodowców Drobnego Inwentarza  w Bielsku-Białej  (Sekcja Gołębi Rasowych i Drobiu Ozdobnego) oraz Internationaler Starwitzer Club e.V

 

KONTAKT:

 

  - Kazimierz Majer, tel.0048-338154818 , +48 609320927 , e-mail: KAZ2006@interia.pl   

  - Andrzej Liwczak, tel. 0048-33 8515718 ,  +48 668317123,  e-mail: andrzej.liwczak@interia.pl

  - Hartmut Schulz, tel. 0049-172-3432862, e-mail: h.schulz@starwitzer.eu   

 

TERMIN  I  MIEJSCE WYSTAWY:

 

Wystawa odbędzie się w dniach  19 - 20 listopada 2011 r. w Kozach k. Bielska-Białej, w Centrum Sportowo-Widowiskowym , Plac  ks. Kochaja 1a (dojazd z drogi nr 52: Kraków - Bielsko-Biała )

 

PROGRAM:

 

 • czwartek -17.11.2011 r. - przyjmowanie gołębi zgłoszonych na wystawę od godz. 1600-2100,
 • piątek - 18.11.2011 r. - ocena gołębi przez zespół sędziów z Niemiec, Polski                i Czech od godz. 800,
 • sobota  -19.11.2011 r.

a)  od godz.  900 - 1800 oficjalne otwarcie wystawy i zwiedzanie,

b) poświęcenie Sztandaru Międzynarodowego Klubu Garłacza Górnośląskiego Koroniastego ( Internationaler Starwitzer Club e.V.) o godz. 1000,

c) spotkanie integracyjne z poczęstunkiem  dla wystawców i organizatorów od godz.1800 - 2200.

 • niedziela - 20.11.2011 r.

a)     od  800 - 1300  zwiedzanie wystawy,

b)     uroczyste wręczenie pucharów, dyplomów i upominków o godz. 1100,

c)     od 1300  wydawanie gołębi.

 • sobota i niedziela - podczas godzin otwarcia Wystawy czynna będzie giełda  wyłącznie gołębi w rasie garłacz górnośląski koroniasty.

 

 

 

WARUNKI UCZESTNICTWA:

 

1.W wystawie biorą udział hodowcy zrzeszeni w Międzynarodowym Klubie Garłacza Górnośląskiego Koroniastego, a także mogą wziąć udział hodowcy zrzeszeni  w  związkach i klubach należących do PZHGRiDI oraz w innych organizacjach, będących w strukturach Federacji Europejskiej (EE).

Wystawiane gołębie nie mogą być starsze niż 6 lat i muszą posiadać jedną obrączkę rodową, obowiązującą  w EE dla danej rasy  i kraju pochodzenia.

2.Wystawcy zobowiązani są do:

  a)  zgłoszenia swoich gołębi na Karcie Zgłoszenia w nieprzekraczalnym terminie do 01.XI.2011 r.                      Zgłoszenia należy kierować na adres kol. Kazimierza Majera: 43-394 Rudzica , ul. Szkolna 448, Polska,  e-mail: KAZ2006@interia.pl , tel. 0048- 338154818 , +48 609 320 927 , 

  b)  dokonania opłaty  na  w/w adres  lub na konto:  09 1060 0076 0000 3070 0124 2197 ( Frąc Kazimierz, z dopiskiem „Wystawa Europejska")

  c)  dostarczenia przy wkładaniu gołębi  zaświadczeń weterynaryjnych i potwierdzenia szczepień przeciwko paramyksowirozie. Szczepienie jest ważne, jeżeli zostało przeprowadzone najpóźniej 3 tygodnie  przed terminem wystawy, ale nie wcześniej niż 3 miesiące w przypadku szczepionki żywej i  6 miesięcy  w przypadku  szczepionki  inaktywowanej.

.

OBOWIĄZUJĄCE  OPŁATY:

 

 • dla  wystawców  ze strefy euro :  12 EUR wpisowe i  5  EUR za gołębia ,                       
 • dla pozostałych  wystawców :      50 zł wpisowe i 12 za gołębia,
 • za reklamę w Katalogu :          50 zł / strona A4 czarno-biała,
 • za „oczko" na Giełdzie:                 5   lub  1  EUR  za 1 dzień
 • wcześniejsze wyjęcie wystawianego gołębia:  30 zł  lub 8 EUR   - w pierwszy dzień wystawy

                                                             10 zł  lub 3 EUR   - w drugi dzień wystawy

 

 W ramach opłaty wpisowej Wystawca otrzymuje Katalog Wystawy i Identyfikator  uprawniający do bezpłatnego wstępu na Wystawę.

 

OCENA SĘDZIOWSKA

 

Zespół sędziów z Niemiec, Polski i Czech pod kierunkiem Sędziego-koordynatora dokona oceny gołębi zgodnie z wytycznymi EE, na podstawie zarejestrowanego wzorca garłacza górnośląskiego koroniastego w EE. Ocena każdego gołębia zostanie wpisana bezpośrednio przez sędziego do Karty Oceny i jest ostateczna.

 

TYTUŁY 

 • Mistrz Europy

    Tytuł ten jest przyznany w każdej odmianie barwnej za  najlepszą kolekcję 4 gołębi , pod warunkiem, że wystawianych jest w danym kolorze min. 20 szt. , w tym muszą być samce             i samice. Jeżeli będzie kilka kolekcji z najwyższą, równą ilością pkt.  - to każdy z tych hodowców  otrzyma tytuł Mistrza Europy.

 • Champion Europy

          Tytuł ten jest przyznany w każdym kolorze:

          - za najlepszego gołębia, niezależnie od płci, pod warunkiem , że wystawianych jest w danym     kolorze min. 20 szt.

          - za najlepszego samca  oraz za najlepszą samicę, jeżeli wystawianych jest więcej niż 40 szt. w danym kolorze.

 Uwaga:

          - Champion Europy nie może mieć oceny niższej niż 95 pkt.

          - Jeżeli występują odmiany barwne w mniej niż w liczbie 20 gołębi, można je połączyć                i przyznać  tytuł Championa Europy.

          -  W przypadku równej ilości pkt. o zwycięzcy  zdecyduje zespół sędziów.

 • Dodatkowe nagrody ufundowane:

 - Zwycięzca Wystawy

              - Zwycięzca Młodzieżowy

          W przypadku równej ilości pkt. o zwycięzcy  zdecyduje zespół sędziów.

 

 

  NAGRODY

 

 • Za zdobyte tytuły hodowcy otrzymają  puchar lub medal i dyplom.
 • Każdy wystawca otrzyma upominek okolicznościowy.

 

 

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

 

 • Organizator ponosi odpowiedzialność za gołębie  od czasu przyjęcia  na Wystawę do czasu wydania. W przypadku utracenia gołębia  z winy Organizatora,  wystawca otrzyma odszkodowanie  100 zł. lub 25 EUR za szt. Organizator nie pokrywa strat powstałych na skutek zdarzeń losowych  niezależnych od niego.
 • Dostarczone na wystawę gołębie muszą być zdrowe i posiadać zaświadczenie weterynarza o szczepieniu przeciwko paramyksowirozie. W przypadku wystąpienia objawów chorobowych w trakcie trwania wystawy, eksponaty będą wyjęte z klatek wystawowych i umieszczone w izolatce.
 • Wystawca zobowiązany jest do terminowego dostarczenia gołębi na Wystawę  i odebrania po Wystawie oraz zapoznania się z Regulaminem Wystawy i jego przestrzeganiem. Zabrania się samowolnego wyjmowania gołębi  z klatek wystawowych.
 • Wystawca może składać zastrzeżenia i uwagi dotyczące  wystawy i oceny gołębi do Sędziego - Koordynatora lub Organizatora  Wystawy.
 • Po otwarciu Wystawy nie mogą być wnoszone  na halę gołębie ani klatki i kosze służące do ich przenoszenia itp.
 • Na terenie wystawowym  obowiązuje bezwzględny zakaz palenia tytoniu oraz spożywania alkoholu ( nie dotyczy to wyznaczonych miejsc).
 • Za  gołębie  na Giełdzie odpowiedzialność ponoszą ich właściciele. Ptaki wystawiane do sprzedaży muszą być zdrowe.
 • Podczas trwania wystawy należy stosować się do zaleceń Komitetu Organizacyjnego.  

 

                                                                                               KOMITET ORGANIZACYJNY

                                                                                                             WYSTAWY

hk

dane ze strony organizatora:http://www.golebnik.pl/pzhgr-bielsko.b.html


Kategoria: Imprezy Konkursy Wystawy
Nawigacja: Główna > Aktualności > 2011 > 11 > 14

Pogoda

()
Temp: °C
Wiatr: km/h
Prognoza na noc:
Temp: °C,
Wiatr: km/h

Szczegóły (ICM)
Ostrzeżenia pogodowe

WYBORY SAMORZĄDOWE

e-ADMINISTRACJA

BIP Urzędu Gminy Kozy

RADA GMINY - aktualności

INWESTYCJE GMINNE

BEZPIECZEŃSTWO

sprawy porządku w Gminie

ROLNICTWO

OCHRONA ZDROWIA

SPORT i REKREACJA

POMOC SPOŁECZNA

OŚWIATA

KULTURA

Współpraca z NGO

PARAFIE w Kozach

Konsultacje społeczne

Projekty z UE

Polecamy

Poznaj Kozy

>>> Archiwum stron <<<


Logo Kino Marzenie


Biuletyn Informacji Publicznej
Biuletyn Informacji Publicznej to urzędowy publikator teleinformatyczny, na którym zostaje udostępniona informacja publiczna.
Pokaż zawartość


Związek Powiatów Polskich
Logo Euroregionu Beskidy


stat4ustat4u