BIP
lang: en lang: fr lang: de Polski

Nawigacja: Główna > Aktualności > 2011 > 10 > 05
Kategoria: Informacje ważne

X Sesja Rady Gminy Kozy ...

Dodano: 2011-10-05 21:02:57Wygasa: 2011-10-31

Poniżej relacja z posiedzenia X Sesji Rady Gminy Kozy w dniu 30 września 2011r.

Głównym punktem obrad X Sesji były wybory ławników do Sądu Okręgowego i Sądu Rejonowego w Bielsku-Białej na kadencję 2012-2015.

W tajnym głosowaniu Rada zadecydowała, że ławnikami zostaną do:

- Sądu Okręgowego: Alicja Chrobak, Maria Klimczak, Halina Kozieł i Dorota Procner,

- Sądu Rejonowego: Ewa Gołuch, Maria Pawłowska, Kazimierz Pudełko,

- Sądu Rejonowego do orzekania z zakresu prawa pracy: Marcin Zembala.

 

Na X Sesji wysłuchano i przyjęto następujące informacje:

- Informacja na temat działalności jednostek kultury w gminie.

- Informacja o realizacji inwestycji - kanalizacja sanitarna i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Pisarzowicach.

- Informacja na temat realizacji budżetu za I półrocze 2011 r.

- Sprawozdania Przewodniczącego Rady i Wójta Gminy z analizy oświadczeń majątkowych.

- Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych z uwzględnieniem wyników egzaminów.

 

Rada podjęła 5 uchwał:

- w sprawie wyboru ławników do Sądu Okręgowego w Bielsku-Białej i Sądu Rejonowego w Bielsku-Białej na kadencję 2012-2015 r.

- zmieniająca uchwałę Rady Gminy Kozy nr IV/20/2011 z dnia 4 lutego 2011 r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia w Gminnym Przedszkolu Publicznym w Kozach

- w sprawie zawarcia porozumienia na przejęcie zadań dotyczących zarządzania publicznymi drogami powiatowymi

- w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kozy na lata 2011-2020

- w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Kozy Nr IV/24/2011 z dnia 4 lutego 2011 r. Uchwała Budżetowa na rok 2011 Gminy Kozy.

 

Radni zgłosili interpelacje, wnioski i zapytania:

Radny Krzysztof Sporysz:

1. Prośba o oświetlenie na ulicy Piaskowej.

2. Prośba o odwodnienie ulicy Macierzanki.

3. Zapytanie dotyczące sprawy dokończenia kanalizacji na ulicy Beskidzkiej, Strumyków, Macierzanki i Bażantów.

4. Na ulicy Piaskowej zostały usunięte betonowe korytka, a następnie założone na piasku, który z czasem się zmył i korytka są luźne.

Radna Ewa Olejnik:

1. Prośba o regulację cieku wodnego na ulicy Gajowej.

2. Prośba o kamień na ulicę Zdrowia z Graniczną.

Radna Anna Góra:

1. Prośba o przejście dla pieszych na ulicy Przeczniej.

2. Prośba o zgłoszenie do PKS, by również w sobotę i niedzielę jeździł autobus (ul. Przecznia i okolice).

Radny Jacek Kaliński:

1. Prośba o poprawienie stanu drogi - ulica Bukietowa.

2. Prośba o zorganizowanie spotkania w sprawie słupa na ulicy Zdrojowej.

3. Prośba o kratki ściekowe na ulicy Zdrojowej oraz zorganizowanie wizji w tej sprawie.

4. Prośba o umieszczenie znaku „Ulica ślepa" na ulicy Krokusów.

5. Prośba o umieszczenie znaku „Strefa zamieszkania" na ulicy Zamkowej.

6. Prośba o umieszczenie lustra przy słupie na ulicy Zdrojowej.

7. Prośba o podsypanie boków przy nowej nawierzchni asfaltowej na ulicy Tęczowej.

Radny Leszek Łyczko:

1. Prośba o posprzątanie terenu po pracach związanych z budową ronda na ulicy Sobieskiego i Nadbrzeżnej.

2. Prośba do dyrektorów szkół - prośba, by była możliwość sprzedania całego kompletu książek z danej klasy zaraz po zakończeniu roku szkolnego (nie przenoszenie części niezrealizowanego materiału do następnej klasy).  

Radny Tadeusz Bednarz:

1. Jak zostanie rozwiązana sprawa związana z odprowadzaniem wód deszczowych na ulicy Chabrowej?

Radna Grażyna Leśniak:

1. Prośba o informację jaka jest decyzja w sprawie problemów zgłoszonych przez mieszkańców na piśmie dot.:

- prośba o podniesienie pasa drogowego na ulicy Tęczowej,

- sprawa zgłoszona przez mieszkańca ulicy Podgórskiej,

- sprawa zgłoszona przez mieszkańców ulicy Podgórskiej i Działy - prośba o wykonanie prac umożliwiających korzystanie z drogi w okresie deszczowym, prośba o uregulowanie potoku, gdzie osuwa się skarpa, co zagraża zawaleniem się rosnących tam drzew.

Radny Tomasz Matuszek:

1. Prośba w interwencję w sprawie wydłużających się prac związanych z budową chodnika w Małych Kozach.

2. Prośba o kamień na ulicę Wapienną, w miejscu gdzie powstał uskok pomiędzy asfaltem a poboczem.

Radny Miłosz Zelek:

1. Budowa ronda na ulicy Krakowskiej - Jakie zmiany wprowadzono w projekcie? Tzn. np. czy pozostawiono przejście dla pieszych przy ABC?

2. Czy możemy liczyć na naprawę ze strony GDDKiA zjazdów na objazdy z drogi krajowej np. na ulicy Topolowej (pierwsze 5m)?

3. Dlaczego GDDKiA nie usunęła słupów na chodniku w Małych Kozach?

4. Czy istnieje możliwość zwolnienia z podatku przedsiębiorców z ulicy Kościelnej i początku Beskidzkiej? Podmioty te poniosły straty w wyniku przedłużających się prac związanych z prowadzoną inwestycją.

5. Kiedy zostaną naprawione przystanki? Prośba o utrzymywanie porządku na przystankach.

6. Prośba o wykonanie mini placu zabaw obok fontanny w parku.    

7. Prośba o usunięcie korzeni po wycince lipy na ulicy Kościelnej i położenie kostki brukowej w tym miejscu.

Radny Piotr Kulka:

1. Prośba o skierowanie pisma o naprawę chodnika na ulicy Jana III Sobieskiego.

2. Prośba o przycięcie drzew na ulicy Jana III Sobieskiego.

3. Kiedy nastąpi odbiór ronda na ulicy Jana III Sobieskiego i kiedy zostanie nadane mu imię?

4. Prośba o załatanie dziur na ulicy Wrzosowej.

Radny Jan Pezda:

1. Prośba o ujęcie w budżecie na 2012 rok środków na wykonanie brakującego odcinka na ulicy Przemysłowej.

2. Prośba o ujęcie w budżecie na 2012 rok środków na wykonanie asfaltu na końcowym odcinku ulicy Lipowej.

3. Prośba o umieszczenie w „Koziańskich Wiadomościach" informacji, że oddawane szkło powinno być czyste.

 

Pan Wójt Krzysztof Fiałkowski i Pani Przewodnicząca Rady Bożena Sadlik pogratulowali i wręczyli dyplomy i nagrody laureatom

XI Ogólnopolskiej Kampanii „Zachowaj Trzeźwy Umysł".

Wyróżnieni zostali: Martyna Konior, Julia Fejdych, Wiktor Chrapkowicz, Mateusz Siry, Julia Kasperek, Lena Woskanian, Michał Kolbe i Magdalena Oczko.

 

 

Barbara Walewska


Kategoria: Informacje ważne
Nawigacja: Główna > Aktualności > 2011 > 10 > 05

Pogoda

()
Temp: °C
Wiatr: km/h
Prognoza na noc:
Temp: °C,
Wiatr: km/h

Szczegóły (ICM)
Ostrzeżenia pogodowe

WYBORY SAMORZĄDOWE

e-ADMINISTRACJA

BIP Urzędu Gminy Kozy

RADA GMINY - aktualności

INWESTYCJE GMINNE

BEZPIECZEŃSTWO

sprawy porządku w Gminie

ROLNICTWO

OCHRONA ZDROWIA

SPORT i REKREACJA

POMOC SPOŁECZNA

OŚWIATA

KULTURA

Współpraca z NGO

PARAFIE w Kozach

Konsultacje społeczne

Projekty z UE

Polecamy

Poznaj Kozy

>>> Archiwum stron <<<


Logo Kino Marzenie


Biuletyn Informacji Publicznej
Biuletyn Informacji Publicznej to urzędowy publikator teleinformatyczny, na którym zostaje udostępniona informacja publiczna.
Pokaż zawartość


Związek Powiatów Polskich
Logo Euroregionu Beskidy


stat4ustat4u