BIP
lang: en lang: fr lang: de Polski

Nawigacja: Główna > Aktualności > 2011 > 09 > 27
Kategoria: Projekty z UE

Modernizacja PAŁACU w Kozach - tworzenie przestrzeni dla kultury i sztuki bez granic ...

Dodano: 2011-09-27 15:44:00Wygasa: 2011-09-30

http://kozy.vot.pl/static/uploads/PLSK.jpg     http://kozy.vot.pl/static/uploads/herb_sl.jpg   http://kozy.vot.pl/static/uploads/herb_kozy.jpg     http://kozy.vot.pl/static/uploads/UE.jpg

PROGRAM WSPÓŁPRACY TRANSGRANICZNEJ RZECZPOSPOLITA POLSKA - REPUBLIKA SŁOWACKA 2007-2013 obejmujący PROJEKT - "Tworzenie przestrzeni dla kultury i sztuki bez granic - modernizacja teatru w Żilinie oraz pałacu w Kozach.

opis działania

 

Partner Wiodący: Żyliński Kraj Samorządowy
Partner Projektu: Gmina Kozy
Temat 2.2: Ochrona dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego

Wartość dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 902 308,00 €

Opis projektu:
Przedmiotem niniejszego przedsięwzięcia inwestycyjnego jest remont konserwatorski i modernizacja cennego zabytku kultury jakim jest Pałac Czeczów
w Kozach oraz adaptacja tego obiektu na działalność kulturalną. Ostatni remont obiektu miał miejsce w XX w.. Jest to teren dostępny dla mieszkańców Kóz i wykorzystywany przez nich jako miejsce rekreacyjne.
Projekt przygotowany został wspólnie z Żilińskim Krajem Samorządowym, który z kolei stara się o remont tamtejszego profesjonalnego Teatru Lalek a którego obecna sytuacja budowlana, konstrukcje i wyposażenie nie odpowiadają warunkom godnym dla tego typu działalności.
Przedmiotowa inwestycja jest wynikiem prac i uzgodnień obu partnerów, którzy wspólnie uczestniczą w realizacji działań w projekcie.
Nad realizacją działań zgodnie z wspólnie wypracowanym harmonogramem czuwa Partner Wiodący tj. Żilina. Projekt ma jeden wspólny budżet w którym zawarte są wydatki ponoszone przez obu partnerów.
Poprzez modernizację wyżej wymienionych obiektów wsparte zostanie cenne dziedzictwo kultury w obydwu państwach. Projekt jest głównie skierowany na rozwój wartości kulturowych i duchowych wśród dzieci i młodzieży w regionach przygranicznych oraz ma za cel zwiększenie intensywności ruchu turystycznego. Zostanie jednocześnie rozszerzona oferta usług w dziedzinie kultury np. o konferencje, wystawy, występy artystyczne itp.
Realizacja w/w zadania zapewni powstanie więzi i współpracy między partnerami projektu, co w rezultacie doprowadzi do zbliżenia obu krajów i wymiany doświadczeń.
Projekt realizowany będzie w 3 etapach:
- w pierwszym obydwaj partnerzy pracowali wspólnie nad opracowaniem dokumentacji niezbędnej do złożenia wniosku o dofinansowanie. Równocześnie każdy z nich pracował nad określeniem celów projektu.
- w kolejnym etapie każdy z partnerów jest odpowiedzialny za swoją część inwestycyjną projektu. Istotą tego etapu jest modernizacja obiektów.
- na ostatni etap składają się tzw. działania miękkie, promocja i rozliczenie projektu. Dzięki tym działaniom pogłębimy wiedzę o historii, kulturze, zwyczajach i tradycji Polski i Słowacji, podwyższy się świadomość narodowa i kulturowa obywateli. Poprzez promocję zwiększy się ilość krajowych i zagranicznych turystów.
Polsko-słowacki region turystyczny to obszar z licznymi podobieństwami językowymi, kulturowymi i przyrodniczymi. Przez wiele lat kultura polska i słowacka rozwijała się i wpływała na siebie.
Realizacja wspólnego polsko-słowackiego projektu m.in. za pośrednictwem rozszerzenia oferty kulturowej przybliży nie tylko mieszkańcom Kóz ale i całemu regionowi kulturę partnera transgranicznego.

Więcej informacji o realizacji projektu przez partnera słowackiego na stronie www.regionzilina.sk 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska - Republika Słowacka 2007-2013

pełna informacja -kliknij

GALERIA ZDJĘĆ z remontu -kliknij


Kategoria: Projekty z UE
Nawigacja: Główna > Aktualności > 2011 > 09 > 27

Pogoda

()
Temp: °C
Wiatr: km/h
Prognoza na noc:
Temp: °C,
Wiatr: km/h

Szczegóły (ICM)
Ostrzeżenia pogodowe

WYBORY SAMORZĄDOWE

e-ADMINISTRACJA

BIP Urzędu Gminy Kozy

RADA GMINY - aktualności

INWESTYCJE GMINNE

BEZPIECZEŃSTWO

sprawy porządku w Gminie

ROLNICTWO

OCHRONA ZDROWIA

SPORT i REKREACJA

POMOC SPOŁECZNA

OŚWIATA

KULTURA

Współpraca z NGO

PARAFIE w Kozach

Konsultacje społeczne

Projekty z UE

Polecamy

Poznaj Kozy

>>> Archiwum stron <<<


Logo Kino Marzenie


Biuletyn Informacji Publicznej
Biuletyn Informacji Publicznej to urzędowy publikator teleinformatyczny, na którym zostaje udostępniona informacja publiczna.
Pokaż zawartość


Związek Powiatów Polskich
Logo Euroregionu Beskidy


stat4ustat4u