BIP
lang: en lang: fr lang: de Polski

Nawigacja: Główna > Aktualności > 2011 > 06 > 21
Kategoria: Informacje ważne

Relacja z VIII sesji Rady Gminy Kozy

Dodano: 2011-06-21 16:50:39Wygasa: 2011-07-31

W dniu 17 czerwca 2011 r. odbyła się VIII Sesja Rady Gminy Kozy. Głównym punktem obrad było podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Kozy za 2010 r. Radni pozytywnie zaopiniowali sprawozdanie finansowe, sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za rok 2010 oraz informację o stanie mienia komunalnego. Rada jednogłośnie udzieliła Wójtowi Gminy Kozy absolutorium.

Na VIII Sesji razem z uchwałą absolutoryjną Rada podjęła 9 uchwał w sprawach:
- upoważnienia Wójta Gminy Kozy do przystąpienia do Porozumienia Między Burmistrzami w ramach Porozumienia gmin powiatu bielskiego na rzecz zrównoważonej energii.
- zaopiniowania projektu uchwały Rady powiatu Cieszyńskiego w sprawie przekształcenia Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Cieszynie.
- powołania zespołu opiniującego zgłoszonych kandydatów na ławników.
- zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Kozy za 2010 r.
- udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Kozy za 2010 r.
- udzielenia dotacji celowej na dofinansowanie zadań z zakresu publicznego transportu drogowego na terenie Powiatu Bielskiego.
- zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kozy na lata 2011-2014.
- zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.
- zmian uchwały Rady Gminy Kozy Nr IV/24/2011 z dnia 4 lutego 2011 r. Uchwała Budżetowa na rok 2011 Gminy Kozy.

Wysłuchano i przyjęto następujące informacje:
1. Informacja o przebiegu inwestycji przeprowadzonych na terenie gminy.
2. Informacja na temat funkcjonowania placówek oświatowych w gminie, w tym realizacja programów stypendialnych.
3. Informacja na temat jednostek zajmujących się kulturą fizyczną w gminie.

Radni zgłosili interpelacje, wnioski i zapytania:
Radny Miłosz Zelek:
1. Prośba o informację, w jakiej kolejności będą rozpatrywane roszczenia i na jakiej zasadzie dotychczas je wypłacano? (pytanie uzupełniające do pytania z VII sesji Rady Gminy: "Kiedy osoby, które złożyły zgodnie z ustawą wnioski o wykupienie gruntów pod drogami gminy otrzymają rekompensaty? Jak dużo jest takich podań formalnie poprawnych, tzn. złożonych przed 2005 r.?").
2. Wniosek o ponowienie prośby do właścicieli tzw. Owczarni o uporządkowanie terenu przyległego do tego budynku przed „Dniami Kóz".
3. Ponowny wniosek o wykonanie oznakowania poziomego na drogach Gminy Kozy.
4. Prośba o umieszczenie koszy przy Placu ks. Kochaja.
5. Wniosek o usuwanie wywieszonych na drzewach wzdłuż ulicy Kościelnej i na Placu Kochaja plakatów i informacji przez służby porządkowe, szczególnie tych zniszczonych. Czy można zrywać zgodnie z prawem plakaty wyborcze zawieszone na drzewach w czasie kampanii wyborczej?
6. W jaki sposób będą wykorzystane metalowe przęsła umieszczone przy ulicy Beskidzkiej?
7. Prośba o interwencję w Starostwie Powiatowym ze względu na brak prac wykończeniowych zgłoszonych podczas wizji lokalnej przy rondzie na ulicy Jana III Sobieskiego.
Radny Grzegorz Dudziak:
1. Prośba o wysłanie pisma w sprawie naprawy dwóch wyrw na pasie drogi krajowej w Małych Kozach przed rzeczką Pisarzówką.
2. Prośba o wykonanie placu zabaw na ulicy Chmielowej.
Radny Tomasz Matuszek:
1. Prośba o postawienie znaku na ulicy Zawiłej informującego, że jest to ślepa ulica.
2. Prośba o skierowanie koparki do usunięcia wyrw i dowiezienie kamienia na ulicę Wapienną (górna część).
3. Prośba do Policji o kontrole terenu za budynkiem Przedszkola.
Radna Ewa Olejnik:
1. Prośba o wykoszenie trawy oraz umieszczenie lustra na ulicy Wiosennej (zakręt).
2. Prośba o umieszczenie progów zwalniających na ulicy Gajowej.
3. Prośba o naprawienie dziur na ulicy Gajowej.
Radny Leszek Łyczko:
1. Prośba o wykoszenie trawy i pozbieranie butelek na placach zabaw.
2. Prośba do Rady Powiatu o wykoszenie traw na ulicy Kęckiej i Jana III Sobieskiego.
Radny Krzysztof Sporysz:
1. Prośba o usunięcie wyrw na skrzyżowaniu ulicy Panienki i Beskidzkiej.
2. Prośba o odwodnienie ulicy Strumyków.
3. Prośba o usunięcie wycieku wody z fekaliami na końcu ulicy Beskidzkiej.
Radny Jacek Kaliński:
1. Prośba o poprawienie stanu drogi - ulica Bukietowa.
2. Prośba o zorganizowanie spotkania w sprawie słupa na ulicy Zdrojowej.
3. Prośba o kratki ściekowe na ulicy Zdrojowej oraz zorganizowanie wizji w tej sprawie.
Radny Zygmunt Sołczykiewicz:
1. Prośba o naprawę dziur na ulicy Spacerowej i Południowej.
Radny Tadeusz Bednarz:
1. Jakie propozycje Młodzieżowego Sejmiku Gminnego mogą być i kiedy będą zrealizowane.
2. Prośba o plakaty dotyczące imprez towarzyszących Dniom Kóz.
3. Prośba o załatanie dziur na skrzyżowaniu przy ulicy Rzemieślniczej.
Radny Piotr Kulka:
1. Prośba o konserwację i naprawę urządzeń na placu zabaw przy ulicy Wrzosowej.
Radny Jan Pezda:
1. Prośba o wykonanie brakującego odcinka na ulicy Przemysłowej.
2. Prośba o wykonanie nawierzchni asfaltowej lub utwardzenie ulicy Lipowej.
3. Prośba o wykonanie chodników na skrzyżowaniu ulicy Lipowej i Przemysłowej.
4. Prośba o naprawienie dziury na ulicy Dworcowej.

Wójt Gminy Kozy Pan Krzysztof Fiałkowski zaprosił na II Gminne Spotkanie Władz Gminy z Mieszkańcami, które odbędzie się 29 czerwca 2011 r. o godzinie 18.00 w sali widowiskowej Domu Kultury w Kozach.

B. Walewska

 


Kategoria: Informacje ważne
Nawigacja: Główna > Aktualności > 2011 > 06 > 21

Pogoda

()
Temp: °C
Wiatr: km/h
Prognoza na noc:
Temp: °C,
Wiatr: km/h

Szczegóły (ICM)
Ostrzeżenia pogodowe

WYBORY SAMORZĄDOWE

e-ADMINISTRACJA

BIP Urzędu Gminy Kozy

RADA GMINY - aktualności

INWESTYCJE GMINNE

BEZPIECZEŃSTWO

sprawy porządku w Gminie

ROLNICTWO

OCHRONA ZDROWIA

SPORT i REKREACJA

POMOC SPOŁECZNA

OŚWIATA

KULTURA

Współpraca z NGO

PARAFIE w Kozach

Konsultacje społeczne

Projekty z UE

Polecamy

Poznaj Kozy

>>> Archiwum stron <<<


Logo Kino Marzenie


Biuletyn Informacji Publicznej
Biuletyn Informacji Publicznej to urzędowy publikator teleinformatyczny, na którym zostaje udostępniona informacja publiczna.
Pokaż zawartość


Związek Powiatów Polskich
Logo Euroregionu Beskidy


stat4ustat4u