BIP
lang: en lang: fr lang: de Polski

Nawigacja: Główna > Aktualności > 2011 > 05 > 25
Kategoria: Projekty z UE

Współpraca strażaków bez granic

Dodano: 2011-05-25 11:29:10Wygasa: 2012-12-31

Poniżej więcej informacji na temat realizacji projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej  "WSPÓŁPRACA STRAŻAKÓW BEZ GRANIC" realizowanej przez gminę Kozy, Porąbka i słowackie miasto Turzovka ...

wersja pdf ogłoszenie

.

hk

 

INFORMACJA

dot.   projektu  „Współpraca strażaków bez granic” realizowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego   w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska - Republika Słowacka    2007-2013,

Oś Priorytetowa II: Rozwój Społeczno-Gospodarczy; temat 3: Projekty sieciowe Programu.

 

     W czerwcu br. przystąpiono do ustalania szczegółów organizacyjnych  cyklu  szkoleń z tematyki zarządzania kryzysowego oraz ochrony przeciwpowodziowej. W miesiącach czerwiec – wrzesień przeprowadzono łącznie dziewięć  warsztatów szkoleniowych: dwa z zakresu zarządzania kryzysowego oraz siedem z zakresu ochrony przeciwpowodziowej. W szkoleniach brało udział m. in. 9 druhów Ochotniczej Straży Pożarnej w Kozach i dwóch pracowników Urzędu Gminy w Kozach, członków Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego.

Zgodnie z planem cykl ten zakończył się 24 września br.

Spotkania uczestników projektu na przeprowadzanych przez  Gminę Porąbka warsztatach szkoleniowych stały się miejscem nie tylko zdobywania  niezbędnej   wiedzy  przez uczestników szkoleń, ale także miejscem  dyskusji  o potrzebach  i sposobach skutecznego działania  oraz  koniecznej  wzajemnej  współpracy  między  partnerami  projektu.

W terminie późniejszym planowane jest przeprowadzenie ćwiczeń dla uczestników dotychczasowych szkoleń teoretycznych, które przyczynią się do zwiększenia skuteczności działania   w  sytuacji  zagrożeń.

Materiały ze szkoleń, galerie zdjęć a także wiele innych ciekawych materiałów na temat realizowanego projektu „Współpracy strażaków bez granic” znaleźć można na stronie internetowej    http://strazacybezgranic.porabka.pl/.

                                                                                                            Marek Mędrala

 

 

Kontynuując realizację zadań wynikających z projektu „Współpraca strażaków bez granic”, Gmina Turzovka w miesiącach listopad –grudzień 2011 r. zorganizowała cztery ćwiczenia operacyjno –taktyczne. W ćwiczeniach brali udział strażacy OSP Kozy, OSP Porąbka i OSP Turzovka wraz z przedstawicielami komórek organizacyjnych urzędów gmin zajmujących się problematyką zarządzania kryzysowego.

Tematy ćwiczeń:

1. Ratowanie i ewakuacja osób tonących oraz zagrożonych z cieku wodnego, a także zwierząt i mienia przy użyciu sił i środków jednostek ochrony przeciwpożarowej. Współdziałanie

z innymi podmiotami ratowniczymi:

2. Umacnianie wałów przeciwpowodziowych różnymi sposobami, przy użyciu sił i środków jednostek ochrony przeciwpożarowej, a także metody usuwania zatorów znajdujących się na mostach oraz ochrona brzegów rzeki przed niszczeniem. Prowadzenie działań pompowych, mających na celu likwidację rozlewiska. Współdziałanie z innymi służbami ratowniczymi, pomocniczymi oraz instytucjami rządowymi i samorządowymi:

3. Prowadzenie działań z ratownictwa wodnego i lodowego na terenie rzeki Kysuce, zapoznanie z wyposażeniem służącym do prowadzenia tych działań. Likwidacja skutków wycieków substancji ropopochodnych na akwenie wodnym oraz zapoznanie z wyposażeniem przeznaczonym do ich likwidacji. Współdziałanie z innymi podmiotami ratowniczymi

i instytucjami:

4. Charakterystyka, parametry oraz wyposażenie samochodu ratownictwa powodziowego. Sposoby wykorzystania i zastosowania sprzętu w warunkach powodziowych tj. pomp wysokiej wydajności, zapór przeciwpowodziowych, jednostek pływających i innego wyposażenia ratowniczego.

W marcu i kwietniu br. Gmina Porąbka z udziałem tych samych jednostek OSP i komórek organizacyjnych urzędów gmin , podczas zorganizowanych ćwiczeń operacyjno –taktycznych zrealizowała na swoim terenie tematykę ujętą, w wymienionych powyżej, ćwiczeniach nr 1 i nr 2. 

Ta wspólna tematyka ćwiczeń podkreśla podobieństwo zagrożeń jakie występują w tych gminach. Mimo pięknego położenia, z uwagi na ukształtowanie terenu, zlewnie górskich rzek i zbiorniki wodne w okresach topnienia śniegu, bądź wiosenno –letnich nawalnych deszczy, gromadzą wielkie ilości wody, co w konsekwencji prowadzi do lokalnych powodzi. Zjawiska przebiegają bardzo gwałtownie i powodują szczególnie duże szkody, zagrażając jednocześnie bezpieczeństwu mieszkańców gmin. Wymiana doświadczeń w walce z tym żywiołem, pozyskanie specjalistycznego sprzętu i nauka posługiwania się nim w warunkach ekstremalnych, ma wpłynąć na zwiększenie skuteczności działania jednostek ratowniczych     w sytuacji zagrożeń oraz zacieśnieniu współpracy jednostek w tym zakresie.

Materiały z ćwiczeń, galerie zdjęć a także wiele innych ciekawych materiałów na temat realizowanego projektu „Współpracy strażaków bez granic” znaleźć można na stronie internetowej    http://strazacybezgranic.porabka.pl/.

                                                                                          Marek Mędrala

 

wersja pdf ogłoszenie

Współpraca strażaków

           Maj br. był ostatnim miesiącem realizacji przez Gminę Kozy zadań projektu: „Współpraca strażaków bez granic”. Projekt realizowany był  od kwietnia zeszłego roku. Gmina Porąbka, to partner wiodący Projektu. Gmina Kozy i Turzovka byli  partnerami współdziałającymi w jego realizacji. Przypomnijmy, że w tym czasie zrealizowany został cykl polsko-słowackich szkoleń teoretycznych i taktyczno – operacyjnych, z zakresu ochrony przeciwpowodziowej   w których udział wzięli strażacy z OSP Kozy, OSP Porąbka i słowackiej Turzovki. Te szkolenia to przede wszystkim wymierna korzyść dla naszych strażaków. Partnerzy projektu, Gmina Porąbka i Turzovka, w roku bieżącym w ramach projektu, zakupili samochody specjalistyczne ratownictwa technicznego wraz z wyposażeniem, których uroczyste poświęcenie miało miejsce 23 czerwca w Porąbce. Samochód IVECO DAILY, którym teraz dysponuje OSP Porąbka, jest lekkim pojazdem ratownictwa technicznego z możliwością wykonywania działań podczas klęsk powodzi, wyposażonym w wysokociśnieniowy moduł gaśniczy ze zbiornikiem wody, oraz    w moduł do ratownictwa powodziowego, w skład którego wchodzi: mobilny osuszacz przemysłowy, motopompa szlamowa, motopompa pływająca, zestaw węży oraz zapory przeciwpowodziowe do napełniania wodą. Łącznie z pojazdem, dostarczona została również lekka przyczepa transportowa wraz  z pontonem ratowniczym z silnikiem spalinowym. Oszczędności przetargowe, jakie powstały w wyniku postępowania na dostawę samochodu, dały możliwość Gminie Porąbka zakupu dodatkowego wyposażenia w postaci przewoźnego agregatu pompowego z napędem spalinowym oraz niezatapialnych skafandrów do pracy w wodzie. Agregat z powodzeniem sprawdzi się przy podtopieniach i zalaniach terenów, a także może zostać wykorzystany do usuwania miejscowych zastojów wodnych powstałych po gwałtownych opadach. Przewoźny charakter urządzenia sprawia, iż błyskawicznie się rozkłada, a po dowiezieniu na miejsce agregat można uruchomić w ciągu kilku minut. Jest to niezwykle istotne podczas czynnej akcji powodziowej, kiedy to liczy się szybka interwencja   i działanie służb ratowniczych. Zakupione dodatkowo w ramach projektu niezatapialne skafandry, wykonane są ze specjalnej tkaniny zapobiegającej przemoczeniu, pozwalając tym samym zachować ciepłotę ciała oraz utrzymać użytkownika na powierzchni wody. Odzież ta doskonale sprawdza się również podczas pracy z pompą. Zakupiony sprzęt przyniesie wymierne korzyści po obu stronach pogranicza polsko-słowackiego, gdyż wykorzystywany będzie również w czasie wspólnych akcji ratunkowych, podczas działań służących zapobieganiu skutkom powodzi we wszystkich partnerskich gminach. Realizacja projektu ma również za zadanie wypracowanie wspólnej strategii współdziałania polsko-słowackich służb ratowniczych na wypadek klęski powodzi. Jej podsumowaniem będzie podpisanie umowy o współdziałaniu służb ratowniczych przez wszystkich partnerów projektu.

Projekt „Współpraca strażaków bez granic” jest realizowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska - Republika Słowacka na lata 2007 – 2013, Osi priorytetowej 2 Rozwój społeczno - gospodarczy, temat osi priorytetowej  3 Projekty sieciowe.

 

 

 

 


Kategoria: Projekty z UE
Nawigacja: Główna > Aktualności > 2011 > 05 > 25

Pogoda

()
Temp: °C
Wiatr: km/h
Prognoza na noc:
Temp: °C,
Wiatr: km/h

Szczegóły (ICM)
Ostrzeżenia pogodowe

WYBORY SAMORZĄDOWE

e-ADMINISTRACJA

BIP Urzędu Gminy Kozy

RADA GMINY - aktualności

INWESTYCJE GMINNE

BEZPIECZEŃSTWO

sprawy porządku w Gminie

ROLNICTWO

OCHRONA ZDROWIA

SPORT i REKREACJA

POMOC SPOŁECZNA

OŚWIATA

KULTURA

Współpraca z NGO

PARAFIE w Kozach

Konsultacje społeczne

Projekty z UE

Polecamy

Poznaj Kozy

>>> Archiwum stron <<<


Logo Kino Marzenie


Biuletyn Informacji Publicznej
Biuletyn Informacji Publicznej to urzędowy publikator teleinformatyczny, na którym zostaje udostępniona informacja publiczna.
Pokaż zawartość


Związek Powiatów Polskich
Logo Euroregionu Beskidy


stat4ustat4u