BIP
lang: en lang: fr lang: de Polski

Nawigacja: Główna > Aktualności > 2011 > 05 > 11
Kategoria: Informacje ważne

Relacja z VII sesji Rady Gminy Kozy

Dodano: 2011-05-11 07:55:15Wygasa: 2011-06-30

W dniu 6 maja 2011 r. odbyła się VII Sesja Rady Gminy Kozy...

Rada wysłuchała i przyjęła następujące sprawozdania:
1. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za rok 2010.
2. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24.04.2003r. o działalności pożytku publicznego (t.j. DZ.U. z 2010r. Nr 234 poz. 1536) za 2010r.
3. Informacja o realizacji postanowień uchwały w sprawie szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku w gminie Kozy - w roku 2010.

Rada Gminy podjęła 10 uchwał:

1. W sprawie zmiany Statutu Gminnego Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkola w Kozach.
2. W sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych.
3. W sprawie ustalenia maksymalnego wynagrodzenia dziennego opiekuna, zasad jego ustalania oraz wysokości opłaty za pobyt i wyżywienie dziecka u dziennego opiekuna.
4. W sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej kontroli jednostek organizacyjnych Gminy.
5. W sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Domu Kultury za rok 2010.
6. W sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej za rok 2010.
7. W sprawie uchylenia Uchwały NR IV/23/2011 Rady Gminy Kozy z dnia 4 lutego 2011 r.
8. W sprawie uchylenia Uchwały NR V/26/2011 Rady Gminy Kozy z dnia 2 marca 2011 r.
9. W sprawie zaciągnięcia kredytu na finansowanie wydatków majątkowych Budżetu Gminy Kozy w roku 2011.
10. W sprawie zmian uchwały NR IV/24/2011 Rady Gminy Kozy z dnia 4 lutego 2011 r. Uchwała Budżetowa na rok 2011 Gminy Kozy.

Radni zgłosili następujące interpelacje, wnioski i zapytania:


Radna Ewa Olejnik
1. Wniosek o nadanie nazwy dla cieku (dopływ do Leśniówki), będącego w administracji RZGW w Krakowie.
2. Prośba o zorganizowanie wizji lokalnej z udziałem mieszkańców, przedstawicieli gminy i przedstawicieli z Krakowa w w/w miejscu.

Radny Tomasz Matuszek
1. Na ul. Wapiennej jest most zabierany przez rzekę. Prośba o zorganizowanie wizji w tym miejscu i rozwiązanie problemu.

Radny Miłosz Zelek
1. Jak będzie prowadzona współpraca z miejscowościami partnerskimi gminy Kozy, czy nastąpią jakieś zmiany? Prośba o uwzględnienie w większym stopniu wymiany dzieci i młodzieży.
2. Kiedy osoby, które złożyły zgodnie z ustawą wnioski o wykupienie gruntów pod drogami gminy otrzymają rekompensaty? Jak dużo jest takich podań formalnie poprawnych, tzn. złożonych przed 2005 r.?
3. Czy warto wprowadzić opłaty za użytkowanie przystanków przez przewoźników? Pokryłoby to w pewnym stopniu utrzymanie tych przystanków.
4. Prośba o umieszczenie większej ilości stojaków na rowery szczególnie przy szkołach i obiektach sportowych, a także koło Domu Kultury i Urzędzie Gminy.
5. Prośba o podjęcie inicjatywy Rady Miasta Bielska-Białej w sprawie Beskidzkiej Drogi Integracyjnej.
6. Wniosek grupy rodziców dzieci ze Szkoły nr 1 dotyczący umieszczenia progu zwalniającego (podniesionego przejścia dla pieszych) na ulicy Kościelnej koło sklepu „BOY". Prośba o umieszczenie progu zwalniającego (podniesionego przejścia dla pieszych) również na ulicy Przecznia przy Szkole nr 2 i Gimnazjum.
7. Jakimi materiałami promocyjnymi dysponuje gmina i w jakiej ilości? Czy np. na Dniach Kóz będzie się bazowało na nowych czy dotychczasowych?
8. Wniosek o uzupełnienie kostki brukowej obok nowego wejścia do Domu Kultury.
9. Wniosek o sprawdzenie kanalizacji deszczowej na ulicy Kościelnej po zakończeniu pierwszej części prac przy rondzie na ulicy Krakowskiej.
10. Wniosek o zakrycie geowłókniny przy napisie „KOZY" obok budynku Straży Pożarnej.
11. Wniosek o uzupełnienie wersji elektronicznej „Wiadomości Koziańskich".
12. Wniosek o zamontowanie na stałe sprzętu multimedialnego w sali Domu Kultury.

Radny Jacek Kaliński
1. Prośba o naprawę drogi i wysypanie kamienia na ulicy Bukietowej.
2. Parkowanie na terenie Osiedla 100 - prośba o spotkanie z mieszkańcami, rozważenie możliwości usunięcia znaku „Strefa zamieszkania".
3. Prośba o pokrywę na studzienkę na ulicy Irysów.
4. Prośba o przywrócenie i zaktualizowanie rozkładu jazdy autobusów PKS na stronie internetowej kozy.pl.
5. Prośba poprawienie znaków drogowych (pokrzywione, przewrócone) oraz usunięcie niepotrzebnych.
6. Prośba o nowy asfalt na ulicy Zdrojowej i Liliowej. Prośba o załatanie dziur na tych ulicach.
7. Prośba o wyznaczenie, utwardzenie i nadanie nazwy drodze gminnej łączącej ulicę Zdrojową z ulicą Magnolii (równoległa do ulicy Bukietowej).

Radna Grażyna Leśniak
1. Prośba o wymianę rur na ulicy Podgórskiej, które nie nadążają w pobieraniu wody deszczowej. Prośba o wizję lokalną.
2. Prośba o uregulowanie cieku wodnego na ulicy Działy (połączenie z ulicą Tęczową, ulica Mała) oraz usunięcie problemu na ulicy Podgórskiej i Działy do połączenia z ulicą Tęczową, gdzie po deszczu drogą płynie „rzeka".
3. Prośba o rozwiązanie problemu na ulicy Podgórskiej, gdzie na odcinku mostka, potoku jest osuwająca się skarpa. Osunięcie to może zatamować przepływ wody doprowadzając do powodzi oraz spowodować przewrócenie się rosnących tam wysokich drzew.

Radny Krzysztof Sporysz
1. Wniosek o naprawienie wyrwy na skrzyżowaniu ulicy Beskidzkiej i Panienki.
2. Wniosek o miejsce parkingowe dla osób korzystających z kuchni w Domu Kultury.
3. Prośba o wsparcie pomysłu dotyczącego uczczenia pamięci sportowca z Kóz - Pawła Lorens.

Radny Tadeusz Bednarz
1. Prośba o informację dotyczącą stopnia udziału gminy oraz kosztów związanych z połączeniem rond na ulicy Sobieskiego.

Radny Piotr Kulka
1. Prośba o uzupełnienie nawierzchni asfaltowej, wyrwy na ulicy Nadbrzeżnej poniżej ronda.
2. Prośba o uzupełnienie asfaltu na ulicy Nadbrzeżnej obok mostu kolejowego.
3. Prośba o umieszczenie barier na ulicy Nadbrzeżnej w miejscu, gdzie umacniany jest brzeg.
4. Prośba o załatanie dziur na ulicy Spółdzielczej.
5. Prośba o naprawę rowu melioracyjnego na ulicy Spółdzielczej.

Radny Leszek Łyczko
1. Prośba o uzupełnienie asfaltu na ulicy Zawiłej, Przecznia, Działy.
2. Prośba o informację, czy jest możliwość rozwiązania problemu dotyczącego przejazdu tirów ulicą Przecznia. Na ulicy Przecznia jest ograniczenie tonażowe, natomiast w godzinach 7.30 do 8.30 oraz 14.00 do 18.00 nadal jeżdżą tamtędy tiry.

Radna Bożena Sadlik
1. Prośba o wizję lokalną na ulicy Kwiatowej, znajdujące się tam rowy melioracyjne są uszkodzone.
2. Prośba o naprawę dziur na prywatnym odcinku ulicy Jasnej lub umieszczenie znaku ograniczenia tonażowego albo znaku mówiącego, że na tym odcinku droga ta jest prywatna i tylko do przejazdu samochodów osobowych. Ten prywatny odcinek drogi zniszczony jest przez ciężkie samochody dojeżdżające na działki budowlane przy gminnej części tej ulicy.
3. Prośba, by grupy interwencyjne podsypały dziury na trasach objazdów, m.in. na ulicy Wapiennej.

Radny Jan Pezda
1. Prośba o załatanie dziury na ulicy Akacjowej.
2. Prośba o załatanie dziur na ulicy Szkolnej (koło słupa informacyjnego).
3. Prośba o usunięcie wystającego kontownika na ulicy Przemysłowej.
4. Prośba o przegląd drzewek na placu zabaw na Osiedlu Północ.

W sprawach różnych:
Pani Alicja Nykiel - Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 zaprosiła na X Majówkę, która planowana jest na dzień 28 maja br.
Pan Tomasz Pająk - Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1również zaprosił na szkolną Majówkę, która planowana jest na 14 maja br.
Pani Bożena Sadlik - Przewodnicząca Rady Gminy zaprosiła na wieczór poetycki „Jan Paweł II - błogosławiony poeta" (6 maja 2011r. 19.00 - Dom Kultury).
Radny Krzysztof Sporysz zaprosił na występy Zespołu „Kozianie" w dniu Majówki w Szkole nr 2 oraz w Dni Kóz.

Oprac. B. Walewska

 


Kategoria: Informacje ważne
Nawigacja: Główna > Aktualności > 2011 > 05 > 11

Pogoda

()
Temp: °C
Wiatr: km/h
Prognoza na noc:
Temp: °C,
Wiatr: km/h

Szczegóły (ICM)
Ostrzeżenia pogodowe

WYBORY SAMORZĄDOWE

e-ADMINISTRACJA

BIP Urzędu Gminy Kozy

RADA GMINY - aktualności

INWESTYCJE GMINNE

BEZPIECZEŃSTWO

sprawy porządku w Gminie

ROLNICTWO

OCHRONA ZDROWIA

SPORT i REKREACJA

POMOC SPOŁECZNA

OŚWIATA

KULTURA

Współpraca z NGO

PARAFIE w Kozach

Konsultacje społeczne

Projekty z UE

Polecamy

Poznaj Kozy

>>> Archiwum stron <<<


Logo Kino Marzenie


Biuletyn Informacji Publicznej
Biuletyn Informacji Publicznej to urzędowy publikator teleinformatyczny, na którym zostaje udostępniona informacja publiczna.
Pokaż zawartość


Związek Powiatów Polskich
Logo Euroregionu Beskidy


stat4ustat4u