BIP
lang: en lang: fr lang: de Polski

Nawigacja: Główna > Aktualności > 2011 > 05 > 05
Kategoria: Imprezy Konkursy Wystawy

Dni Kóz - Promocja Młodych Talentów

Dodano: 2011-05-05 11:52:04Wygasa: 2011-05-06

Poniżej regulamin tego konkursu  organizowanego w ramach DNI KÓZ:  niedziela - 19.06.2011 r., wtorek - 21.06.2011 r. oraz wzór ankiety zgłoszeniowej ...

plakat imprezy:http://kozy.vot.pl/aktualnosci/2011/05/19/promocja-mlodych-talentow/

 

PROMOCJA MŁODYCH TALENTÓW

(DNI KÓZ, niedziela - 19.06.2011 r., wtorek - 21.06.2011 r.)

 

  1. Cele:    

-          wyłonienie szczególnie uzdolnionych artystycznie dzieci i młodzieży z wielkim potencjałem do dalszego wszechstronnego rozwoju talentu,

-          tworzenie warunków dalszego rozwoju talentu w zakresie szeroko pojętej kultury oraz wychowania przez sztukę.

  1. Forma:

a) indywidualne prezentacje programów artystycznych w zakresie:

-          recytacji poezji i prozy, monodramów (dot. również twórczości własnej), prezentacje mogą być wzbogacone o środki teatralne (ruch, gest, rekwizyt),

-          gry na instrumentach (dopuszcza się akompaniament),

-          śpiewu (a capella, z towarzyszeniem akompaniamentu, z towarzyszeniem muzyki mechanicznej). Organizator do akompaniamentu udostępnia instrument klawiszowy (fortepian)

-          tańca (dopuszcza się występ grupy tanecznej).

Maksymalny czas prezentacji 15 minut. Zapewnione nagłośnienie i obsługa akustyka.

        b) prezentacja własnych prac:

-          plastycznych (np. malarstwo, rzeźba, ceramika, haft, itd.),

-          literackich (poezja, proza itp.),

-          filmowych (fabuła, dokument, animacja - prace w formacie DVD),

-          fotograficznych (min. 5 prac).

Prace należy opatrzyć kartą informacyjną zawierającą: imię i nazwisko, nr telefonu, wiek autora.

  1. Wiek uczestników - do 21 lat.
  2. Do udziału dopuszcza się tylko uczestników indywidualnych (w przypadku tańca grupę) z terenu Gminy Kozy.

-          Zgłoszenia w formie pisemnej (na kartach zgłoszeń) przyjmuje Dom Kultury
do 3 czerwca br. Karty zgłoszeń do odebrania w Domu Kultury, w Kozach.

-          Zgłoszenia dokonuje rodzic, opiekun, instruktor lub nauczyciel osoby zgłaszanej do udziału uczestników Promocji Młodych Talentów

  1. Promocja Młodych Talentów przeprowadzona zostanie w dwóch etapach w celu umożliwienia oceny prezentowanych działań twórczych.

-          I etap - 19 czerwca 2011r. - godz.16.00 - prezentacja działań twórczych.

-          II etap - 21 czerwca 2011r. - godz. 17.00 - podsumowanie, ogłoszenie wyników, prezentacja laureatów.

  1. Prezentacje oceniać będzie jury.

-          Kryteria oceny zgodnie z charakterem prezentacji:

a.       inwencja i poszukiwania twórcze,

b.      warsztat twórczy,

c.       interpretacja i wyraz artystyczny,

d.      ogólny wyraz artystyczny,

e.       dotychczasowy dorobek artystyczny (karta zgłoszenia pkt. nr 5 !), a w przypadku prezentacji debiutanckiej jury będzie brało pod uwagę dalsze zamierzenia twórcze.

  1. Organizator zastrzega sobie prawo dokonania wstępnej kwalifikacji do udziału w Promocji Młodych talentów na podstawie informacji zawartych w karcie zgłoszenia.
  2. Dla najbardziej twórczej osoby Dom Kultury w Kozach ufunduje jednorazowe stypendium.

-          Stypendium przeznaczone będzie na stworzenie warunków dalszego rozwoju artystycznego.

-          Realizacja przyznanego stypendium pod względem merytorycznym i księgowym sprawowana będzie przez Dom Kultury w Kozach.

Zapraszamy do udziału

KARTA ZGŁOSZENIA

PROMOCJA MŁODYCH TALENTÓW - 2011

1. Imię i nazwisko, nr telefonu kontaktowego:

 

 2. Wiek twórcy:

 

 2. Nazwa prezentacji (tytuł utworu, tytuły prac etc):

 

3. Dziedzina sztuki:

 

 

4. Pozostałe informacje dotyczące prezentacji (np. opieka artystyczna, czas prezentacji, komentarz do prezentacji, niezbędne warunki techniczne itp.)

 

 5. Dotychczasowy dorobek twórczy (prace, występy, wystawy, sukcesy itd.) - można dołączyć dodatkowe dokumenty (np. kserokopie wycinków prasowych, recenzje, dyplomy).

W przypadku prezentacji debiutanckiej proszę opisać dalsze zamierzenia twórcze.

 

 Uwaga: Informacje dotyczące dotychczasowego dorobku twórczego stanową jedno z kryteriów oceny jury.

Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych Dz. U. Nr 133 poz. 883, wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w karcie zgłoszenia dla potrzeb organizacji imprezy „Promocja Młodych Talentów"

 

Podpis (rodzic lub opiekun lub instruktor lub nauczyciel): ...............................................

 

 

Zgłoszenia (tylko na karcie zgłoszenia) w terminie do 3 czerwca 2011r.

 

 hk


Kategoria: Imprezy Konkursy Wystawy
Nawigacja: Główna > Aktualności > 2011 > 05 > 05

Pogoda

()
Temp: °C
Wiatr: km/h
Prognoza na noc:
Temp: °C,
Wiatr: km/h

Szczegóły (ICM)
Ostrzeżenia pogodowe

WYBORY SAMORZĄDOWE

e-ADMINISTRACJA

BIP Urzędu Gminy Kozy

RADA GMINY - aktualności

INWESTYCJE GMINNE

BEZPIECZEŃSTWO

sprawy porządku w Gminie

ROLNICTWO

OCHRONA ZDROWIA

SPORT i REKREACJA

POMOC SPOŁECZNA

OŚWIATA

KULTURA

Współpraca z NGO

PARAFIE w Kozach

Konsultacje społeczne

Projekty z UE

Polecamy

Poznaj Kozy

>>> Archiwum stron <<<


Logo Kino Marzenie


Biuletyn Informacji Publicznej
Biuletyn Informacji Publicznej to urzędowy publikator teleinformatyczny, na którym zostaje udostępniona informacja publiczna.
Pokaż zawartość


Związek Powiatów Polskich
Logo Euroregionu Beskidy


stat4ustat4u