BIP
lang: en lang: fr lang: de Polski

Nawigacja: Główna > Aktualności > 2011 > 05 > 05

Aktualności

Dni Kóz - TURNIEJ TRÓJEK SIATKARSKICH MIESZANYCH

Dodano: 2011-05-05 12:13:11Wygasa: 2011-05-06

Poniżej regulamin TURNIEJu TRÓJEK SIATKARSKICH MIESZANYCH - organizowanego w ramach DNI KÓZ 18 czerwca 2011 - sobota

 

Regulamin:

CEL IMPREZY: Popularyzacja rekreacyjnej piłki siatkowej.

TERMIN I MIEJSCE: 18 czerwca 2011; Hala Sportowa CSW w Kozach,; godz. 9.00 (zapisy od godz. 8.30).

ORGANIZATOR: Stowarzyszenie Na Rzecz Promocji i Rozwoju Gminy Kozy i Centrum Sportowo-Widowiskowe w Kozach


REGULAMIN:
1. W zawodach biorą udział 3 osobowe zespoły mieszane ( kobiety i mężczyźni).
2. Wpisowe w kwocie 10 zł od zespołu
3. Zawodnicy poniżej 18 roku życia muszą przedstawić zgodę rodziców na udział w zawodach.
4. Organizator nie ubezpiecza zawodników (ewentualne ubezpieczenia - we własnym zakresie).
5. Turniej zostanie rozegrany w dwóch kategoriach wiekowych: do lat 16 i powyżej lat 16.
6. System rozgrywek - losowanie grup i ilość setów w meczu oraz punktów w setach podobnie jak i system
rozegrania finałów zostaną ustalone w dniu zawodów i są uzależnione od ilości zgłoszonych drużyn.
7. Każda z drużyn otrzyma pamiątkowy dyplom, a trzy pierwsze drużyny dodatkowo nagrody rzeczowe.


ORGANIZATOR nie ubezpiecza uczestników i nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne urazy poniesione
podczas turnieju przez zawodników.

hk

 

Dni Kóz - IX BIEG GÓRSKI NA HROBACZĄ ŁĄKĘ

Dodano: 2011-05-05 11:59:04Wygasa: 2011-05-06

Poniżej regulamin biegu organizowanego w ramach DNI KÓZ w dniu 26.06.2011 ...

IX BIEG GÓRSKI NA HROBACZĄ ŁĄKĘ

O PUCHAR WÓJTA GMINY KOZY

26.06.2011 R.

 

1.       Cel:

 • Popularyzacja biegów górskich.
 • Promocja Gminy Kozy.
 • Promocja Centrum Sportowo-Widowiskowego.

2.       Termin i miejsce:

 • 26.06.2011 r. - Centrum Sportowo-Widowiskowe Kozy Pl. Ks. K. Kochaja 1.

3.       Program zawodów:

 • 1200 - 1300 - zapisy i wydawanie numerów. (Biuro zawodów w Centrum Sportowo-Widowiskowym).
 • 1400 - start do biegu, przez Pałacem w parku w pobliżu Centrum, dystans ok. 6,5 km, najpierw 2,5 km drogą asfaltową lekko wznosząca się, dalej ok. 1.0 km żółtym szlakiem do nowej drogi nad kamieniołomem, dalej 2,5 km nową drogą do czerwonego szlaku i tym szlakiem ok. 500 m do mety przy krzyżu na Hrobaczej Łące. (przewyższenie ok. 400m)

4.       Zgłoszenia:

 • Telefonicznie lub faksem, tel./fax. (033) 8175 - 740 lub bezpośrednio przed biegiem.
 • Informacja: Centrum Sportowo-Widowiskowe w Kozach nr tel. j.w.

5.       Opłata startowa, w ramach której zawodnicy otrzymują napoje i posiłek, a pierwszych 150 zgłoszonych uczestników koszulki:

 • 10 zł - młodzież szkolna do 19 lat.
 • 25 zł - dorośli.

6.       Nagrody: w kategorii open puchary i  nagrody finansowe, w pozostałych kategoriach medale, nagrody rzeczowe.

7.       Oznaczenie trasy - szlak żółty, szlak czerwony, trasa będzie oznaczona kolorowymi taśmami. Bieg będą zabezpieczali strażacy z OSP w Kozach, a także Beskidzka Grupa GOPR.

8.       Grupy wiekowe:

- Grupa   1 juniorki młodsze                        15-17 lat

- Grupa   2 juniorzy młodsi                          15-17 lat

- Grupa   3 juniorki                                       18-19 lat

- Grupa   4 juniorzy                                      18-19 lat

- Grupa   5 seniorki A                                   20-29 lat

- Grupa   6 seniorki B                                   30-39 lat

- Grupa   7 weteranki A                                40-49 lat

- Grupa   8 weteranki B                                50 i więcej

- Grupa   9 seniorzy A                                  20-29 lat

- Grupa 10 seniorzy B                                  30-39 lat

- Grupa 11 weterani A                                  40-49 lat

- Grupa 12  weterani B                                 50-59 lat

- Grupa 13 weterani C                                  60 lat i więcej

Bieg rozgrywany będzie w kategorii open kobiet i mężczyzn.

9.       Warunki startu:

Warunkiem dopuszczenia do startu jest dokonanie opłaty startowej, posiadanie aktualnego badania lekarskiego lub zgody rodziców  (dot. młodzieży do lat 18). Osoby pełnoletnie mogą startować na własną odpowiedzialność po wypełnieniu i złożeniu oświadczenia z własnoręcznym podpisem. Każdy uczestnik winien mieć ze sobą dowód tożsamości lub legitymację szkolną, paszport lub prawo jazdy.

10.    Ubezpieczenie: organizator nie ubezpiecza uczestników imprezy.

11.    Postanowienia końcowe:

 • Bieg odbędzie się bez względu na pogodę.
 • Organizator zastrzega sobie prawo do interpretacji niniejszego regulaminu.

hk

Dni Kóz - Promocja Młodych Talentów

Dodano: 2011-05-05 11:52:04Wygasa: 2011-05-06

Poniżej regulamin tego konkursu  organizowanego w ramach DNI KÓZ:  niedziela - 19.06.2011 r., wtorek - 21.06.2011 r. oraz wzór ankiety zgłoszeniowej ...

plakat imprezy:http://kozy.vot.pl/aktualnosci/2011/05/19/promocja-mlodych-talentow/

 

PROMOCJA MŁODYCH TALENTÓW

(DNI KÓZ, niedziela - 19.06.2011 r., wtorek - 21.06.2011 r.)

 

 1. Cele:    

-          wyłonienie szczególnie uzdolnionych artystycznie dzieci i młodzieży z wielkim potencjałem do dalszego wszechstronnego rozwoju talentu,

-          tworzenie warunków dalszego rozwoju talentu w zakresie szeroko pojętej kultury oraz wychowania przez sztukę.

 1. Forma:

a) indywidualne prezentacje programów artystycznych w zakresie:

-          recytacji poezji i prozy, monodramów (dot. również twórczości własnej), prezentacje mogą być wzbogacone o środki teatralne (ruch, gest, rekwizyt),

-          gry na instrumentach (dopuszcza się akompaniament),

-          śpiewu (a capella, z towarzyszeniem akompaniamentu, z towarzyszeniem muzyki mechanicznej). Organizator do akompaniamentu udostępnia instrument klawiszowy (fortepian)

-          tańca (dopuszcza się występ grupy tanecznej).

Maksymalny czas prezentacji 15 minut. Zapewnione nagłośnienie i obsługa akustyka.

        b) prezentacja własnych prac:

-          plastycznych (np. malarstwo, rzeźba, ceramika, haft, itd.),

-          literackich (poezja, proza itp.),

-          filmowych (fabuła, dokument, animacja - prace w formacie DVD),

-          fotograficznych (min. 5 prac).

Prace należy opatrzyć kartą informacyjną zawierającą: imię i nazwisko, nr telefonu, wiek autora.

 1. Wiek uczestników - do 21 lat.
 2. Do udziału dopuszcza się tylko uczestników indywidualnych (w przypadku tańca grupę) z terenu Gminy Kozy.

-          Zgłoszenia w formie pisemnej (na kartach zgłoszeń) przyjmuje Dom Kultury
do 3 czerwca br. Karty zgłoszeń do odebrania w Domu Kultury, w Kozach.

-          Zgłoszenia dokonuje rodzic, opiekun, instruktor lub nauczyciel osoby zgłaszanej do udziału uczestników Promocji Młodych Talentów

 1. Promocja Młodych Talentów przeprowadzona zostanie w dwóch etapach w celu umożliwienia oceny prezentowanych działań twórczych.

-          I etap - 19 czerwca 2011r. - godz.16.00 - prezentacja działań twórczych.

-          II etap - 21 czerwca 2011r. - godz. 17.00 - podsumowanie, ogłoszenie wyników, prezentacja laureatów.

 1. Prezentacje oceniać będzie jury.

-          Kryteria oceny zgodnie z charakterem prezentacji:

a.       inwencja i poszukiwania twórcze,

b.      warsztat twórczy,

c.       interpretacja i wyraz artystyczny,

d.      ogólny wyraz artystyczny,

e.       dotychczasowy dorobek artystyczny (karta zgłoszenia pkt. nr 5 !), a w przypadku prezentacji debiutanckiej jury będzie brało pod uwagę dalsze zamierzenia twórcze.

 1. Organizator zastrzega sobie prawo dokonania wstępnej kwalifikacji do udziału w Promocji Młodych talentów na podstawie informacji zawartych w karcie zgłoszenia.
 2. Dla najbardziej twórczej osoby Dom Kultury w Kozach ufunduje jednorazowe stypendium.

-          Stypendium przeznaczone będzie na stworzenie warunków dalszego rozwoju artystycznego.

-          Realizacja przyznanego stypendium pod względem merytorycznym i księgowym sprawowana będzie przez Dom Kultury w Kozach.

Zapraszamy do udziału

KARTA ZGŁOSZENIA

PROMOCJA MŁODYCH TALENTÓW - 2011

1. Imię i nazwisko, nr telefonu kontaktowego:

 

 2. Wiek twórcy:

 

 2. Nazwa prezentacji (tytuł utworu, tytuły prac etc):

 

3. Dziedzina sztuki:

 

 

4. Pozostałe informacje dotyczące prezentacji (np. opieka artystyczna, czas prezentacji, komentarz do prezentacji, niezbędne warunki techniczne itp.)

 

 5. Dotychczasowy dorobek twórczy (prace, występy, wystawy, sukcesy itd.) - można dołączyć dodatkowe dokumenty (np. kserokopie wycinków prasowych, recenzje, dyplomy).

W przypadku prezentacji debiutanckiej proszę opisać dalsze zamierzenia twórcze.

 

 Uwaga: Informacje dotyczące dotychczasowego dorobku twórczego stanową jedno z kryteriów oceny jury.

Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych Dz. U. Nr 133 poz. 883, wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w karcie zgłoszenia dla potrzeb organizacji imprezy „Promocja Młodych Talentów"

 

Podpis (rodzic lub opiekun lub instruktor lub nauczyciel): ...............................................

 

 

Zgłoszenia (tylko na karcie zgłoszenia) w terminie do 3 czerwca 2011r.

 

 hk

Grafik imprez-Słonecznie, świątecznie, majowo w Kozach

Dodano: 2011-05-05 08:08:10Wygasa: 2011-05-31

Wiosna pobudza do działania ... po zimowej stagnacji ... dlatego ... zachęcamy wszystkich mieszkańców do aktywnego uczestnictwa ...

Zapraszamy na imprezy kulturalne i sportowe organizowane w maju, na terenie naszej Gminy !!!

Poniżej plakat prezentujący miejsca, terminy i tematykę majowych spotkań ...

plakat - kliknij

 

hk

Wieczór poetycki w Domu Kultury ...

Dodano: 2011-05-05 07:53:22Wygasa: 2011-05-07

Dom Kultury i Rada Gminy Kozy zapraszają na wieczór poetycki „Jan Paweł II - błogosławiony poeta" piątek - 6 maja 2011 r.,godz. 19.00 sala widowiskowa Domu Kultury w Kozach ...
W programie fragmenty „Tryptyku Rzymskiego"

piątek

hk

Koncert"Najpiękniejsze melodie świata"

Dodano: 2011-05-05 07:51:42Wygasa: 2011-05-11

Bielskie Biuro Koncertowe Solo-Duo-Tio oraz Dom Kultury w Kozach pragną zapoczątkować cykl comiesięcznych spotkań z z muzyką poważną ...

(i nie koniecznie poważną) i zapraszają we wtorek 10 maja o godz. 19:00 do Domu Kultury w Kozach na koncert pt.: „Najpiękniejsze melodie świata" w wykonaniu muzyków Orkiestry im. G. Ph. Telemanna.

Bilety w cenie 7 zł do nabycia w Domu Kultury.

 wtorek!

 

hk


Nawigacja: Główna > Aktualności > 2011 > 05 > 05

Pogoda

()
Temp: °C
Wiatr: km/h
Prognoza na noc:
Temp: °C,
Wiatr: km/h

Szczegóły (ICM)
Ostrzeżenia pogodowe

WYBORY SAMORZĄDOWE

e-ADMINISTRACJA

BIP Urzędu Gminy Kozy

RADA GMINY - aktualności

INWESTYCJE GMINNE

BEZPIECZEŃSTWO

sprawy porządku w Gminie

ROLNICTWO

OCHRONA ZDROWIA

SPORT i REKREACJA

POMOC SPOŁECZNA

OŚWIATA

KULTURA

Współpraca z NGO

PARAFIE w Kozach

Konsultacje społeczne

Projekty z UE

Polecamy

Poznaj Kozy

>>> Archiwum stron <<<


Logo Kino Marzenie


Biuletyn Informacji Publicznej
Biuletyn Informacji Publicznej to urzędowy publikator teleinformatyczny, na którym zostaje udostępniona informacja publiczna.
Pokaż zawartość


Związek Powiatów Polskich
Logo Euroregionu Beskidy


stat4ustat4u