BIP
lang: en lang: fr lang: de Polski

Nawigacja: Główna > Aktualności > 2010 > 12 > 01
Kategoria: Informacje ważne

Realcja z I sesji Rady Gminy Kozy VI kadencji

Dodano: 2010-12-01 12:04:17Wygasa: 2010-12-31

We wtorek 30 listopada br. odbyła się sesja inauguracyjna Rady Gminy Kozy VI kadencji. ..

    Było to szczególne wydarzenie w życiu samorządu gminnego. Szczególny charakter sesji inauguracyjnej wynika bowiem z faktu, że nowo wybrani radni zostają zaprzysiężeni. Dopiero po złożeniu ślubowania stają się pełnoprawnymi członkami Rady Gminy. Na tej sesji również, Rada wybiera ze swego grona Przewodniczącego oraz dwóch Wiceprzewodniczących Rady Gminy.
Godnym podkreślenia jest też specyficzny sposób prowadzenia sesji, bowiem do czasu wyboru Przewodniczącego Rady, obrady prowadzi radny najstarszy wiekiem. Podobnie jak cztery lata temu zaszczyt ten przypadł Panu Zygmuntowi Sołczykiewiczowi.

   Na początku prowadzący obrady radny Zygmun Sołczykiewicz przywitał wszystkich przybyłych na sesję, w tym: Radnego Powiatu Bielskiego Pana Mariusza Hermę, Wójta Gminy Kozy Pana Edwarda Kućkę, Przewodniczącego Rady Gminy Kozy poprzedniej kadencji Pana Adama Handzlika, radnych, dyrektorów jednostek organizacyjnych oraz pracowników Urzędu Gminy.

    W następnej części Przewodnicząca Gminnej Komisji Wyborczej Pani Monika Olma przedstawiła informację na temat przebiegu wyborów do organów samorządu terytorialnego na terenie gminy Kozy.
" Szanowni Państwo mamy za sobą szóste z kolei wybory samorządowe, podczas których wybieraliśmy radnych do rady gminy, rady powiatu oraz do sejmiku województwa jak również wójta gminy.
Wybory w gminie przeprowadziły:
Gminna Komisja Wyborcza powołana przez Komisarza Wyborczego w Bielsku-Białej oraz 5 Obwodowych Komisji Wyborczych powołanych przez Gminną Komisję Wyborczą, którym przewodniczyli:
Gminna Komisja Wyborcza zarejestrowała ogółem 46 list kandydatów na radnych zgłoszonych przez następujące komitety wyborcze:
Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość - zgłosił 14 kandydatów
Komitet Wyborczy Wyborców „KOZIANIE DLA KÓZ" - zgłosił 15 kandydatów
Komitet Wyborczy Wyborców CZAS POZYTYWNYCH ZMIAN- zgłosił 15 kandydatów
Komitet Wyborczy Wyborców ZELEK MIŁOSZ - zgłosił 1 kandydata
Komitet Wyborczy Wyborców ROBERT KOCOŁ - zgłosił 1 kandydata
W wyniku głosowania przeprowadzonego w dniu 21 listopada br. radnymi Rady Gminy Kozy zostali wybrani:
w okręgu nr 1 Pan Grzegorz Dudziak spośród 4 kandydatów
w okręgu nr 2 Pan Miłosz Zelek spośród 3 kandydatów
w okręgu nr 3 Pan Piotr Kulka spośród 3 kandydatów
w okręgu nr 4 Pan Leszek Łyczko spośród 3 kandydatów
w okręgu nr 5 Pan Tadeusz Bednarz spośród 3 kandydatów
w okręgu nr 6 Pani Anna Góra spośród 3 kandydatów
w okręgu nr 7 Pan Jan Pezda spośród 3 kandydatów
w okręgu nr 8 Pan Roman Ślosarczyk spośród 3 kandydatów
w okręgu nr 9 Pani Ewa Olejnik spośród 3 kandydatów
w okręgu nr 10 Pani Grażyna Leśniak spośród 3 kandydatów
w okręgu nr 11 Pan Jacek Kaliński spośród 3 kandydatów
w okręgu nr 12 Pan Krzysztof Sporysz spośród 3 kandydatów
w okręgu nr 13 Pani Bożena Sadlik spośród 3 kandydatów
w okręgu nr 14 Pan Tomasz Matuszek spośród 3 kandydatów
w okręgu nr 15 Pan Zygmunt Sołczykiewicz spośród 3 kandydatów

Do glosowania w dniu 21 listopada 2010 r. przystąpiło 5400 wyborców na 9709 uprawnionych do głosowania, co stanowi 55,62 % frekwencji wyborczej."
W imieniu własnym oraz wszystkich członków Gminnej Komisji Wyborczej gratuluję Państwu wyboru do Rady Gminy, który jest wyrazem uznania i zaufania wyborców. Życzę Państwu, aby praca na rzecz społeczności lokalnej przyniosła Wam satysfakcję, aby każda podjęta decyzja przyczyniała się do zwiększenia dobrobytu w naszej gminie i tym samym zwiększenia zadowolenia jej mieszkańców.
Dziękuję wszystkim osobom zaangażowanym w wykonanie tak odpowiedzialnego zadania jakim było przygotowanie i przeprowadzenie wyborów w dniu 21 listopada 2010 r."


Następnie Przewodnicząca Gminnej Komisji Wyborczej wręczyła radnym Rady Gminy Kozy VI kadencji zaświadczenia o wyborze.

   Po tej części nastąpiło ślubowanie radnych. Rotę ślubowania odczytała radna Bożena Sadlik „Wierny Konstytucji i prawu Rzeczypospolitej Polskiej, ślubuję uroczyście obowiązki radnego sprawować godnie, rzetelnie i uczciwie, mając na względzie dobro mojej gminy i jej mieszkańców."
Po wyczytaniu imienia i nazwiska każdy radny wypowiedział słowo „Ślubuję". Radni mogli dodać „Tak mi dopomóż Bóg". Po tym akcie nowo wybrani radni stali się pełnoprawnymi członkami Rady Gminy Kozy.

  Po ślubowaniu odbyły się wybory Przewodniczącego Rady Gminy Kozy. Wybory te są tajne, radni głosują na kartach wyborczych, na których umieszczane są nazwiska zgłoszonych wcześniej kandydatów. Aby pełnić funkcję Przewodniczącego Rady Gminy kandydat musiał uzyskać przynajmniej 8 głosów oddanych „za" swoją kandydaturą. W wyniku przeprowadzonego głosowania Przewodniczącą Rady Gminy Kozy VI kadencji została Pani Bożena Sadlik.
Od tego momentu sesję prowadziła nowo wybrana Przewodnicząca Rady. Przewodnicząca podziękowała za wybór i podkreśliła, ze będzie sprawować swój urząd dla dobra ogółu.

  W dalszej części miały miejsce wybory dwóch Wiceprzewodniczących Rady Gminy Kozy. Wybory te odbywają się na tych samych zasadach co wybory Przewodniczącego Rady - są tajne, a kandydaci muszą uzyskać 8 głosów „za"
W wyniku przeprowadzonych wyborów Wiceprzewodniczącymi Rady Gminy Kozy zostali Pan Piotr Kulka oraz Pan Jan Pezda.

Przewodnicząca Rady pogratulowała obu Wiceprzewodniczącym wyboru. Następnie poprosiła Pana Wójta Edwarda Kućkę o przedstawienie informacji o stanie budżetu gminy Kozy i innych ważnych dla gminy sprawach.

  W ostatniej części dotyczącej zgłaszania wolnych wniosków i innych spraw radny Miłosz Zelek podziękował w imieniu Towarzystwa Miłośników Historii i Zabytków Kóz za pomoc w wydaniu 4-tego nr Zeszytów Społeczno-Historycznych Gminy Kozy. Dyrektor Gimnazjum Marcin Lasek poinformował o akcji zbierania pieniędzy dla dwóch uczniów z chorobami nowotworowymi. Do tej pory, również dzięki zorganizowanemu 23 listopada br. koncertowi charytatywnemu zebrano 5.541,60 zł. Dyrektor podziękował wszystkim za wsparcie, oraz poprosił o dalsze wpłacanie środków na konto bankowe utworzone na wspomniany wyżej cel.
Głos zabrał również Przewodniczący Rady Gminy poprzedniej kadencji Pan Adam Handzlik. Podziękował za zaproszenie i pogratulował wyboru nowym radnym, którym życzył owocnej pracy i merytorycznej dyskusji w sprawach ważnych dla ogółu członków koziańskiej społeczności.

   Nie było więcej uwag, w związku z tym Przewodnicząca Rady Gminy Kozy podziękowała wszystkim za przybycie i zamknęła obrady I sesji Rady Gminy Kozy.

MTJ

więcej informacji : http://bip.kozy.pl/BIP.aspx?Sel=45068


Kategoria: Informacje ważne
Nawigacja: Główna > Aktualności > 2010 > 12 > 01

Pogoda

()
Temp: °C
Wiatr: km/h
Prognoza na noc:
Temp: °C,
Wiatr: km/h

Szczegóły (ICM)
Ostrzeżenia pogodowe

WYBORY SAMORZĄDOWE

e-ADMINISTRACJA

BIP Urzędu Gminy Kozy

RADA GMINY - aktualności

INWESTYCJE GMINNE

BEZPIECZEŃSTWO

sprawy porządku w Gminie

ROLNICTWO

OCHRONA ZDROWIA

SPORT i REKREACJA

POMOC SPOŁECZNA

OŚWIATA

KULTURA

Współpraca z NGO

PARAFIE w Kozach

Konsultacje społeczne

Projekty z UE

Polecamy

Poznaj Kozy

>>> Archiwum stron <<<


Logo Kino Marzenie


Biuletyn Informacji Publicznej
Biuletyn Informacji Publicznej to urzędowy publikator teleinformatyczny, na którym zostaje udostępniona informacja publiczna.
Pokaż zawartość


Związek Powiatów Polskich
Logo Euroregionu Beskidy


stat4ustat4u