BIP
lang: en lang: fr lang: de Polski

Nawigacja: Główna > Aktualności > 2010 > 12 > 01
Kategoria: Informacje ważne

Obwodnica Kóz - Beskidzka Droga Integracyjna

Dodano: 2010-12-01 10:41:16Wygasa: 2010-12-31

Informacje w sprawie budowy Beskidzkiej Drogi Integracyjnej w Kozach ...

OBWODNICA KÓZ - BESKIDZKA DROGA INTEGRACYJNA

Informuję mieszkańców Kóz, że nieprawdą jest iż budowa obwodnicy na terenie gminy Kozy przyczyni się do wyburzenia kilkuset budynków mieszkalnych (jak głosi plotka - 800).
Na terenie gminy jest ok. 3000 budynków mieszkalnych a zatem następstwem wyburzenia wymienionej ilości budynków byłoby zniknięcie ¼ ich ogólnej liczby, co jest absurdem!

Dnia 15.11.2010 r. w sali Domu Kultury w Kozach, na wniosek inwestora - Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Krakowie, odbyło się spotkanie informacyjne dotyczące budowy drogi krajowej Nr 52 Bielsko-Biała - Głogoczów będącej częścią obwodnicy zwanej Beskidzką Drogą Integracyjną.
W spotkaniu, oprócz mieszkańców, uczestniczyli przedstawiciele projektanta z firmy „Transprojekt" Kraków oraz przedstawiciele inwestora (GDDKiA Oddział w Krakowie).
Celem spotkania było przedstawienie i omówienie dwóch wariantów przebiegu trasy Beskidzkiej Drogi Integracyjnej (BDI) w ramach opracowanego „Studium Techniczno - Ekonomiczno- Środowiskowego."

Z porównania przedstawionych prezentacji obu wariantów wynika że:
dla wariantu I,
- długość trasy od Bielska do Głogoczowa wynosi 60,313km, na terenie Kóz : ok. 3,916 km
- przybliżona ilość budynków do wyburzenia na całej trasie (Bielsko-B- Głogoczów): 580 szt.
- szacunkowy koszt całego zadania: 2.916 mln zł
dla wariantu II
- długość trasy od Bielska do Głogoczowa wynosi 63,792km, na terenie Kóz : ok. 4,441 km
- przybliżona ilość budynków do wyburzenia na całej trasie (Bielsko-B - Głogoczów): 760 szt.
- szacunkowy koszt całego zadania: 3.313mln zł

Jak wynika z powyższych danych wariant I przewiduje przebieg całej trasy krótszy o 3,479km w stosunku do wariantu II, a na terenie gminy Kozy o: 0,525km. W obu wariantach nie została podana ilość budynków przeznaczonych do wyburzenia na terenie naszej gminy, przy czym wprowadzenie wariantu II wymagałoby dokonania kilkakrotnie większej ilości wyburzeń niż w wariancie I.

Wariant I przebiega bezkolizyjnie przez północną część gminy Kozy od ul. Krzemionki, poprzez węzeł na ul. Przeczniej do ul. Wieżowej.
Wariant II przebiega bezkolizyjnie przez południową część gminy Kozy od ul. Witosa ponad torami kolejowymi do węzła z ul. Krakowską i dalej nad ul. Beskidzką, do granicy
z Bujakowem (ul. Graniczna)

Po przeanalizowaniu przedstawionych tras BDI stwierdzić należy że, korzystniejszy dla gminy i jej mieszkańców jest wariant I ze względu na:
- przebieg zgodny z obowiązującym planem zagospodarowania przestrzennego gminy Kozy;
- mniejsze koszty inwestycji;
- mniejsze koszty społeczne ze względu na mniejszą ilość koniecznych wyburzeń i wykupów terenów;
- mniejszy zakres robót ziemnych;
- korzystne ukształtowanie terenu pod budowę;
- mniej kosztowne obiekty inżynierskie;
- krótszą długość drogi na terenie gminy Kozy o 0,525 km

Nadmieniam, że w planach zagospodarowania przestrzennego gminy Kozy, już ponad 30 lat, pod budowę tzw. obwodnicy, rezerwuje się teren przebiegający w północnej części gminy, wstrzymując realizację jakichkolwiek obiektów budowlanych. Gmina stoi na stanowisku wprowadzenia wariantu I, gdyż rozwiązanie to jest bardziej korzystne dla społeczności lokalnej.

Wariant II jest nie do przyjęcia przez gminę. Wprowadzenie wariantu II przebiegającego w południowej części Kóz spowodowałoby: ingerowanie w tereny o gęstej zabudowie mieszkalnej, a także zakłócenie walorów krajobrazowych .

Według wstępnej informacji następne spotkanie w sprawie budowy obwodnicy odbędzie się w pierwszej połowie 2011r. Rozpoczęcie robót planuje się na rok 2015.
Przewiduje się, że czas trwania budowy obwodnicy wyniesie ponad 3 lata.


Wójt Gminy Kozy
 Edward Kućka

więcej na ten temat szukaj:http://kozy.vot.pl/aktualnosci/2010/11/16/informacje-w-spr-planowanego-przebiegu-autostrady/

 


Kategoria: Informacje ważne
Nawigacja: Główna > Aktualności > 2010 > 12 > 01

Pogoda

()
Temp: °C
Wiatr: km/h
Prognoza na noc:
Temp: °C,
Wiatr: km/h

Szczegóły (ICM)
Ostrzeżenia pogodowe

WYBORY SAMORZĄDOWE

e-ADMINISTRACJA

BIP Urzędu Gminy Kozy

RADA GMINY - aktualności

INWESTYCJE GMINNE

BEZPIECZEŃSTWO

sprawy porządku w Gminie

ROLNICTWO

OCHRONA ZDROWIA

SPORT i REKREACJA

POMOC SPOŁECZNA

OŚWIATA

KULTURA

Współpraca z NGO

PARAFIE w Kozach

Konsultacje społeczne

Projekty z UE

Polecamy

Poznaj Kozy

>>> Archiwum stron <<<


Logo Kino Marzenie


Biuletyn Informacji Publicznej
Biuletyn Informacji Publicznej to urzędowy publikator teleinformatyczny, na którym zostaje udostępniona informacja publiczna.
Pokaż zawartość


Związek Powiatów Polskich
Logo Euroregionu Beskidy


stat4ustat4u