BIP
lang: en lang: fr lang: de Polski

Nawigacja: Główna > Aktualności > 2010 > 11 > 08
Kategoria: Imprezy Konkursy Wystawy

Nagroda im.ks.Prałata Józefa Londzina 2010

Dodano: 2010-11-08 08:11:49Wygasa: 2010-11-14

W piątek  5 listopada br w Teatrze Polskim w Bielsku-Białej odbyło się uroczyste wręczenie nagrody im.ks.Józefa Londzina.

W tym roku  do tej zaszczytnej nagrody z naszej gminy nominowano Towarzystwo Charytatywne im.Ojca PIO ...

"...Wszyscy dotychczasowi nominowani przez lokalne samorządy do wszystkich dwunastu już edycji Nagrody Starosty Bielskiego im. Ks. Józefa Londzina to społecznicy, lokalne autorytety, ludzie nie obojętni na sprawy drugiego człowieka, niezwykli przez swoje talenty, zdolności i umiejętności, wybitni i jednocześnie bardzo skromni. O takich jak Oni Jan Paweł II mówił, że są Ludźmi Sumienia..."

NOMINOWANO DO TEGOROCZNEJ NAGRODY STAROSTY BIELSKIEGO IM. KS PRAŁATA JÓZEFA LONDZINA

Bestwina

Regionalny Zespół Pieśni i Tańca „Bestwina".
Zespół powstał w 1970 roku. W repertuarze posiada inscenizacje obyczajów i obrzędów (m.in. Hej kolęda, kolęda), wykonuje kilkanaście tańców charakterystycznych dla tego regionu przeplatanych pieśniami i przyśpiewkami ludowymi. Zespół jest współorganizatorem imprez plenerowych organizowanych dla mieszkańców gminy Bestwina np.: Bestwińskie Spotkania Folklorystyczne, często reprezentuje nasz kraj na festiwalach np. w roku 2006 i 2009 zespół uczestniczył w Międzynarodowym Festiwalu Tańca w Berango (Hiszpania) jako jedyny reprezentant Polski. Swoją działalnością daje świadectwo dbałości o sprawy związane z zachowaniem dziedzictwa kulturowego i historycznego swojej Małej Ojczyzny.

Buczkowice

Czesława Widomska - od dzieciństwa wychowana w przekonaniu, że praca na rzecz społeczności lokalnej jest bardzo ważna. Działa w Ochotniczej Straży Pożarnej w Godziszce, w Kółku Rolniczym, Kole Gospodyń Wiejskich i Radzie Sołeckiej. Organizuje dożynki połączone z korowodem, spotkania rolników z samorządowcami, pielgrzymki. Pomaga w organizowaniu spotkań dla samotnych z okazji Świąt Bożego Narodzenia i Wielkanocy. Mówi się o niej, że jest „aktorką drugiego planu" , jednak efekty jej działalności są znakomite.

Czechowice - Dziedzice

Florian Grzybek - Przewodniczący Rady Koła nr 1 Towarzystwa Charytatywnego im Ojca PIO . Towarzystwo prowadzi Świetlicę Profilaktyczną (z posiłkami dla dzieci), punkt wydawania odzieży, talonów na żywność, lekarstwa, opału na zimę. W br mocno zaangażowali się w pomoc dla powodzian. Pan Grzybek współorganizuje Festiwal Twórczości Dziecięcej „Uśmiech Dziecka" i Festiwal Piosenki i Poezji Religijnej. Jest pomysłodawcą organizacji koncertu charytatywnego połączonego z aukcją prac miejscowych artystów, z którego całkowity dochód przeznaczony jest na cele Towarzystwa im Ojca PIO. Posiada umiejętność organizowania ludzi dobrej woli.

Jasienica

Ks. Kanonik Jan Gustyn
Proboszcz parafii p.w. Narodzenia św. Jana Chrzciciela w Rudzicy, charyzmatyczny duszpasterz, ale równocześnie zaangażowany członek społeczności lokalnej. Przeprowadził remont 200 - letniego kościoła w Rudzicy, terenów przykościelnych, cmentarza. Z inicjatywy Ks. Gustyna wybudowano w ciągu 4 lat piękny kościół w Iłownicy, działa charytatywnie, dużo pracuje na rzecz ludzi starszych, samotnych, włącza się w organizację lokalnych imprez patriotycznych, kulturalnych.

Kozy

Towarzystwo Charytatywne im. Ojca PIO - działa od 2003 roku, jego działalność skierowana jest do osób wymagających wsparcia, ubogich, chorych, będących w potrzebie. Organizuje kolonijne wyjazdy dzieci nad morze, wycieczki , dwa razy w roku zbiórki żywności, prowadzi punkt przyjmowania odzieży, mebli i sprzętu rehabilitacyjnego. Towarzystwo dba również o rozwój kulturalny dzieci z rodzin najuboższych poprzez organizację wyjazdów do kina czy teatru. Prezesem Towarzystwa jest Krystyna Marzec.

Porąbka

Anna Wykręt Z zawodu technik ekonomista obecnie na emeryturze, długoletni pracownik administracji publicznej. Już od młodych lat związana była z działalnością kulturalną. Mając 16 lat została członkiem amatorskiego zespołu teatralnego bardzo prężnie działającego przy Domu Kultury w Porąbce.
Podejmując pracę zawodową nadal związana była z działalnością kulturalno - oświatową. W roku 1970 wstąpiła do Koła Gospodyń Wiejskich w Porąbce, gdzie aktywnie włączyła się w jego działalność, uczestnicząc w licznych kursach mających na celu podnoszenie kwalifikacji w zakresie prowadzenia gospodarstwa rolnego i domowego.
W roku 1995 została przewodniczącą Koła Gospodyń Wiejskich w Porąbce, gdzie funkcję tą pełni do dnia dzisiejszego. Koło liczy 55 członkiń.
Zaraz po objęciu stanowiska przewodniczącej zakłada w Kole Folklorystyczny Zespół Regionalny, pisząc dla niego programy, liczne przyśpiewki, wiersze, zawsze dostosowując je do rodzaju i danej okoliczności, typu: kolędowanie z okazji świąt Bożego Narodzenia, „Opłatek", śmiergustnicy z okazji Świąt Wielkanocnych, "Święcone Jajko", dożynki i.t.p.

Szczyrk

Maria Jakubiec - znana w Szczyrku z podejmowanych społecznych inicjatyw. Jest jedna z głównych osób działających w Komitecie Organizacyjnym Jakubowego Święta, działa w Towarzystwie Miłośników Szczyrku, Akcji Katolickiej, Stowarzyszeniu Dobrej Śmierci, Zespole Charytatywnym., Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów, jest zelatorką przy Parafii Św. Jakuba w Szczyrku. Na co dzień służy pracą innym, nie odmawia nigdy nikomu pomocy i dobrego słowa. Współorganizuje spotkania dla ludzi starszych i samotnych.

Wilamowice

Jerzy Królicki - ekonomista związany z ruchem spółdzielczym, samorządowiec (przez dwie kadencje Przewodniczący Rady Miejskiej w Wilamowicach), wspierał działalność Kół Gospodyń Wiejskich, Ochotniczych Straży Pożarnych, klubów sportowych, członek Społecznych Komitetów Rozbudowy Szkół. Aktywnie działa wśród Honorowych Krwiodawców i Kole Pszczelarzy, współorganizator Dni Wilamowic. Mimo kłopotów zdrowotnych służy wiedzą i doświadczeniem młodszym kolegom z Rady Miejskiej i Banku Spółdzielczego.

Wilkowice

Koło Gospodyń Wiejskich. Działa od 1950 r. Po wojnie w warunkach gdy nie było Domu Kultury KGW przyczynia się do podnoszenia wiedzy, propaguje cenne walory życia wiejskiego, tradycje rolniczo - gospodarcze środowiska. Od pierwszych lat działalności organizowały dożynki, wycieczki, pielgrzymki. Członkinie KGW włączają się w różnego rodzaju akcje i przedsięwzięcia na terenie gminy, są zawsze tam gdzie można zaprezentować dziedzictwo kulturowe, gdzie trzeba służyć pomocą i radą. Współpracują z organizacjami społecznymi, kościelnymi oraz placówkami oświatowymi. Przewodniczącą Koła jest od 30 lat Władysława Rączka.

Spośród w/w nominowanych Kapituła Nagrody Starosty Bielskiego im. Ks. Józefa Londzina wybrała laureata, któremu Starosta Bielski w Teatrze Polskim  w dniu 5 listopada br wręczył medal z wizerunkiem ks Józefa Londzina.

Został nim nominowany przez Gminę Czechowice-Dziedzice pan Florian Grzybek- gratulujemy!

Gratulujemy również członkom Towarzystwa im.Ojca Pio wyróżnienia jakim jest  niewątpliwie już sama nominacja do tej zaszytnej nagrody.

Życzymy sił, dalszego zapału i wytrwałości w działamiu niosącym pomoc ludziom potrzebującym wsparcia, ubogim, chorym, niepełnosprawnym i będącym w w szczególnej potrzebie.

 

 

towarzystwo

w uzupełnieniu widomości:

kapituła i nagrodzeni

źródło: opracowanie-ulotka.A.Macher; strona internetowa Starostwa:http://www.powiat.bielsko.pl/

opr.H.Kozieł

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Kategoria: Imprezy Konkursy Wystawy
Nawigacja: Główna > Aktualności > 2010 > 11 > 08

Pogoda

()
Temp: °C
Wiatr: km/h
Prognoza na noc:
Temp: °C,
Wiatr: km/h

Szczegóły (ICM)
Ostrzeżenia pogodowe

WYBORY SAMORZĄDOWE

e-ADMINISTRACJA

BIP Urzędu Gminy Kozy

RADA GMINY - aktualności

INWESTYCJE GMINNE

BEZPIECZEŃSTWO

sprawy porządku w Gminie

ROLNICTWO

OCHRONA ZDROWIA

SPORT i REKREACJA

POMOC SPOŁECZNA

OŚWIATA

KULTURA

Współpraca z NGO

PARAFIE w Kozach

Konsultacje społeczne

Projekty z UE

Polecamy

Poznaj Kozy

>>> Archiwum stron <<<


Logo Kino Marzenie


Biuletyn Informacji Publicznej
Biuletyn Informacji Publicznej to urzędowy publikator teleinformatyczny, na którym zostaje udostępniona informacja publiczna.
Pokaż zawartość


Związek Powiatów Polskich
Logo Euroregionu Beskidy


stat4ustat4u