BIP
lang: en lang: fr lang: de Polski

Nawigacja: Główna > Aktualności > 2010 > 06 > 08
Kategoria: Informacje ważne

Informacje dla powodzian - badanie wody ze studni, żywność, szczepienia ...

Dodano: 2010-06-08 08:00:13Wygasa: 2010-06-10

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Bielsku-Białej informuje o badaniach wody ze studni będących jedynym źródłem wody ...

INFORMACJA DLA POWODZIAN - woda ze studni
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Bielsku-Białej informuje, że woda ze studni znajdujących się na terenach zalanych powodzią, które są jedynym źródłem zaopatrzenia w wodę do picia, będzie badana na wniosek właścicieli studni przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w ramach nadzoru sanitarnego, po przeprowadzeniu poniższych
czynności:
 wypompowanie wody ze studni,
 gruntowne czyszczenie dna i cembrowiny,
 prawidłowe przeprowadzenie dezynfekcji wody,
zgodnie z instrukcją dostępną zarówno w Gminach jak również na stronie internetowej Powiatowej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej w Bielsku-Białej www.psse.bielsko.pl
Efektywne czyszczenie i dezynfekcja studni możliwe będzie dopiero po ustabilizowaniu się sytuacji hydrologicznej danego terenu.
Uwaga: woda ze studni nieczyszczonych i niezdezynfekowanych nie nadaje się do spożycia i czynności higienicznych!

 

OCZYSZCZANIE I ODKAŻANIE STUDNI KOPANEJ

Po wybraniu wody ze studni trzeba oczyścić dno ze szlamu i wszelkich nieczystości, wybrać kilkudziesięciocentymetrową warstwę pisaku i zastąpić ją warstwą przemytego żwiru lub gruboziarnistego piasku grubości ok. 10 cm, oczyścić cembrowinę oraz zabetonować ubytki i szpary.

Dezynfekcję należy przeprowadzić we wszystkich nowych studniach oraz po wszelkich pracach wewnątrz studni.
Aby prawidłowo przeprowadzić dezynfekcję wody należy:
- do wiadra z wodą dodać 2 płaskie łyżeczki od herbaty wapna chlorowanego i płynem tym wyszorować cembrowinę
- po ponownym napełnieniu studni wodą, odmierzoną według tabeli ilość wapna chlorowanego dokładnie rozetrzeć w wiadrze z niewielką ilością wody (na papkę podobną do śmietany), dopełnić wiadro wodą, rozmieszać, po czym całą zawartość wlać do studni;
- wodę w studni zamieszać tyczką lub przez nabieranie wiadrem czerpanym i wlewanie z powrotem;
- po 24 godzinach wybierać wodę aż do zaniku zapachu chloru.


UWAGA: Środki odkażające należy przechowywać w suchym i ciemnym pomieszczeniu w naczyniu drewnianymi lub szklanym.

ODKAŻANIE STUDZIEŃ WIERCONYCH I ABISYŃSKICH

W przypadku studni wierconej wymieszanie roztworu odkażającego nastręcza duże trudności.
Dlatego w wyjątkowych wypadkach odkaża się je wprowadzając roztwór za pomocą specjalnej pompy. Zazwyczaj w przypadku zanieczyszczenia studni dokładnie się ją przepłukuje przez długotrwałe pompowanie.

ODKAŻANIE WEWNĘTRZNEJ CZĘŚCI POMPY ABISYŃSKIEJ

Przeprowadza się w następujący sposób: 4 gramy wapna chlorowanego (1 czubata łyżeczka) albo 7 ml podchlorynu sodu ( 1 1/2 łyżeczki) rozpuścić w dwóch kubkach wody. Zdjąć kolumienkę studni, nalać do rury przygotowany roztwór, nałożyć kolumienkę, pompować aż do ukazania się wody w wylocie pompy, pozostawić na 24 godziny, następnie pompować aż do zaniku zapachu chloru w wodzie. Po wykonaniu czyszczenia i odkażania studni, woda z niej powinna być zbadana przez najbliższą stację sanitarno - epidemiologiczną, która wyda orzeczenie, czy woda może być używana do picia i potrzeb gospodarczych.

ODKAŻANIE WODY

Każdą niepewną wodę przeznaczoną do picia należy odkażać. Dzięki zniszczeniu bakterii, a w szczególności zarazków chorób zakaźnych przewodu pokarmowego, staje się ona bezpieczna dla zdrowia. Odkażanie wody można przeprowadzić różnymi środkami i sposobami:
- najprostszym i dobrym sposobem odkażania wody jest jej gotowanie.
- można również odkazić wodę za pomocą specjalnych preparatów i pastylek pod różnymi nazwami, przeprowadzić ten zabieg ściśle według przepisów załączonych do tych preparatów.


Pamiętaj! Odkażanie nie usuwa zanieczyszczeń chemicznych. Duża zawartość środków chemicznych (azotanów) może wywołać u niemowląt sinice, która przy braku natychmiastowej pomocy lekarskiej bywa śmiertelna; dlatego też wszystkie kobiety ciężarne oraz niemowlęta powinny korzystać wyłącznie z wody badanej i określonej jako: „odpowiadająca wymaganiom sanitarnym".

Artykuły żywnościowe pozostawione lub przechowywane w miejscach objętych powodzią są narażone na zniszczenie, zepsucie lub zanieczyszczenie. Dlatego należy je dokładnie sprawdzać przed spożyciem. Żywność zepsuta, zanieczyszczona i spleśniała jest szkodliwa dla zdrowia. Spożywanie jej może być przyczyną chorób, a nawet śmierci.

NIE JEDZ, ZWŁASZCZA NIE PODAWAJ DZIECIOM PRODUKTÓW, KTÓRE:

• zostały zalane lub zawilgocone, a nie są hermetycznie pakowane, jeśli nawet nie wykazują oznak zepsucia
• mają zmieniony zapach, barwę, smak, konsystencję
• mają widoczną pleśń lub zapach spleśniały, stęchły
• są w widoczny sposób zanieczyszczone lub posiadają obcy chemiczny zapach
• są w opakowaniach pozbawionych etykiet, w związku z czym mogą być mylnie uznane za żywność, np. trujące oleje mineralne, zaprawione zboża siewne itp.
• znajdowały się w miejscach brudnych - w chlewach, oborach, kurnikach itp.
• są w puszkach o wydętych wieczkach (zbombażowane konserwy)

Nie jedz artykułów żywnościowych niewiadomego pochodzenia - mogą być szkodliwe. Nie spożywaj mięsa, które nie było badane oraz jego przetworów. Nawet gotowanie i smażenie takiego produktu nie chroni przed zatruciem, zwłaszcza niebezpiecznymi dla człowieka włośniami.

POSIADANĄ ŻYWNOŚĆ CHROŃ PRZED ZEPSUCIEM I ZANIECZYSZCZENIAMI, W TYM CELU:

• produkty nietrwałe jak: mięso, wędliny, ryby, mleko i jego przetwory, a także tłuszcze i gotowe potrawy itp. przechowuj w temperaturze niższej niż 8°c
• przechowuj żywność w szczelnych opakowaniach, przykrytą, w pomieszczeniach, gdzie nie ma środków chemicznych, takich jak pestycydy, nawozy mineralne
• składaj żywność w suchym, chłodnym miejscu
• chroń żywność przed gryzoniami i szkodnikami

W razie zanieczyszczenia lub zmoczenia powierzchni hermetycznego opakowania żywności, po usunięciu z opakowań zanieczyszczeń, produkt może być spożyty, jeśli nie wykazuje żadnych zmian.

W KAŻDYM PRZYPADKU WYSTĄPIENIA BIEGUNKI, WYMIOTÓW, PODWYŻSZONEJ TEMPERATURY, BÓLÓW BRZUCHA I TYM PODOBNYCH OBJAWÓW ZATRUCIA POKARMOWEGO - NALEŻY BEZZWŁOCZNIE ZWRÓCIĆ SIĘ DLA LEKARZA

Im szybsza pomoc lekarska, tym szybszy powrót do zdrowia, czasem jest to warunek uratowania życia.

Fala powodziowa niesie za sobą zanieczyszczenia bakteryjne i chemiczne groźne dla zdrowia i życia człowieka.
Po ustąpieniu powodzi woda w studniach i zbiornikach wodnych nie nadaje się do picia. W celu uzyskania wody bezpiecznej dla zdrowia należy bezwzględnie wszystkie studnie doprowadzić do odpowiedniego stanu technicznego oraz oczyścić je i odkazić.

 

Szczepienia przeciwko tężcowi

Osoby narażone na skutki powodzi mogą zaszczepić się przeciwko tężcowi w placówkach POZ oraz w Punkcie Szczepień Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Bielsku-Białej ul. Broniewskiego 21 po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym (33) 8160012 w. 55 lub 61.

 

Szczegółowa informacja dla powodzian na stronie Śląskiego Państwowego Inspektora Sanitarnego dot. wody do spożycia, bezpieczeństwa żywności oraz postępowanie z pomieszczeniami i przedmiotami użytku po powodzi - informacja.

 

M.Mędrala

 


Kategoria: Informacje ważne
Nawigacja: Główna > Aktualności > 2010 > 06 > 08

Pogoda

()
Temp: °C
Wiatr: km/h
Prognoza na noc:
Temp: °C,
Wiatr: km/h

Szczegóły (ICM)
Ostrzeżenia pogodowe

WYBORY SAMORZĄDOWE

e-ADMINISTRACJA

BIP Urzędu Gminy Kozy

RADA GMINY - aktualności

INWESTYCJE GMINNE

BEZPIECZEŃSTWO

sprawy porządku w Gminie

ROLNICTWO

OCHRONA ZDROWIA

SPORT i REKREACJA

POMOC SPOŁECZNA

OŚWIATA

KULTURA

Współpraca z NGO

PARAFIE w Kozach

Konsultacje społeczne

Projekty z UE

Polecamy

Poznaj Kozy

>>> Archiwum stron <<<


Logo Kino Marzenie


Biuletyn Informacji Publicznej
Biuletyn Informacji Publicznej to urzędowy publikator teleinformatyczny, na którym zostaje udostępniona informacja publiczna.
Pokaż zawartość


Związek Powiatów Polskich
Logo Euroregionu Beskidy


stat4ustat4u